به روز نامه الكترونیكی درد نیوز اولین سایت حقوق بشر و محیط زیسنت ایران خوش آمدید تاسیس 1379 درد نیوز - چرا کشورهای مسلمان حق وتو ندارند؟

دنیای وارونه-عجب رسمیه رسم زمونه

چرا کشورهای مسلمان حق وتو ندارند؟

تاریخ:چهارشنبه 23 اردیبهشت 1394-05:31 ب.ظ

تمام بدبخت های كشورهای اسلامی و عربی از ساختار غیر دموكراتیك سازمان ملل و حق وتو و عضویت دایم 5 كشور غیر اسلامی است...كه   در شورای امنیت سازمان ملل چون كشورهای اسلامی نماینده ندارنند كشورهای اسلامی باعث تاخت و تاز شدند..

من پشنهاد  می كنم  در سازمان ملل اگر قرار است  حق وتو و عضویت دایم باشند و دو عضو اضافه شود   یك عضو ایران ازس وی شیعیان جهان  و یك عضو مصر از سوی سنی های جهان چون از داخل كشورها این دو كشور كشورهای هستند با رای مسئولان انتخاب می شوند..

من شخصا بعنوان فعال حقوق بشر باید ساختار سازمان ملل و شورای امنیت مخالف هستم چون از سال 1945 یعنی بعداز جنگ جهانی دوم  چون بیشتر كشورها در  اشغال 5 كشور بودند وضعیت آن روز كشورها را مجبور كرد حق وتو و عضویت به پنچ كشور بدهند  چون ترس و اشغال بود..اكثر كشورها در اشغال این 5 كشور بودند ..الان 170 كشور مستقل است باید  منشور سازمان ملل و شورای امنیت با رای مجمع عمومی اصلاحات و حق عضویت دایم  و وتو 5 كشور حذف شود در غیر اینثصورت كشورهای اسلامی از سازمان ملل استعفا بدهند ...

 یك سازمان ملل دیگر در بیت المقدس تشكیل دهند...یا اینكه حق وتو این 5 كشور حذف یا دو عضو دایم و دارای حق وتو از مسلمانان شیعه وسنی اضافه شود..

و اما :مردم یک کشور یقینا بر اساس سنت الهی که در قرآن مجید نیز برآن تصریح شده است حق دارند که در خود و جامعه ای که در آن زندگی می کنند تغییر ایجاد کنند و الا کسی از بیرون برای آنها تغییری ایجاد نخواهد کرد. از این رو می توانیم اینگونه تحلیل کنیم که مردم حق دارند حکومت خود را تعیین کنند. نمونه ها ومصادیق بارز عینی زیادی نیز بر همین اساس در اقوام گذشته وحال در طول تاریخ قابل مشاهده است. بنابراین قرآن مجید نیز به صراحت فرموده است: خداوند سرنوشت هیچ گروه وقومی را تغییر نمی دهد مگر اینکه آن گروه و قوم خودشان موجبات تغییر در سرنوشت خود را به وجود آورند. اینکه انقلاب چگونه شکل می گیرد ، خوب واقعا به وجود آوردن یک انقلاب کار بسیار سخت، پیچیده ، حساس ومهمی است وبه وجود آوردن انقلاب کار هر کسی نیست، اما عموما انقلابات مردمی که امروز با آنها مواجه هستیم ناشی از تراکم یک سلسله ازرفتارها وناهنجاری های اجتماعی در سطح ملی است که مردم با آن مواجه می شوند. تراکم ناهنجاری ها و افزایش جو خفقان موجب می شود مردم یک جامعه از حقوق اولیه اجتماعی و شهروندی خود محروم شوند و طبیعی است که در یک چنین جامعه ای مردم ناگهان به سمت احقاق حق ومسائلی از این دست حرکت می کنند.

گفته می شود انقلاب های منطقه نشات گرفته از انقلاب ایران است. اکنون سالها از انقلاب می گذرد چگونه این انقلاب توانسته سرمشق انقلاب های کنونی شود؟
انقلاب اسلامی در سالهای گذشته توانست مراحل بسیار سخت وصعب العبوری را پشت سربگذارد. موفقیت ها، پایداری وایستادگی های  ملت ایران و رهبر فرزانه انقلاب همه در این سالها مدنظر ملت ها بوده است. این دستاوردها با توجه به پیشرفت های چشمگیری که ملت ما در عرصه ها وزمینه های مختلف علمی وفناوری وتکنولوژی های روز دنیا  آن هم باوجود تحریم ها به دست آورد مایه سرمشق و الهام سایر کشورها شد. با توجه به جهت گیری های رسمی ضد انقلاب وهمین طور برخی کشورهای غربی به خصوص آمریکا که در مقابل ایران اسلامی از خود نشان دادند، همه نشان می دهد که این انقلاب نقطه امیدی برای کشورهای منطقه است، چرا که وقتی آنها دیدند که جمهوری اسلامی در مقابل همه سختی ها ومشقت ها ایستادگی کرده و در خیلی از موارد دشمنانش را به سوی یک شکست عظیم سوق داده طبیعی است که انقلاب ما در خاورمیانه ودر جهان بسیار تاثیرگذار می شود. اگر بخواهیم مثالی بزنیم سیدحسن نصرالله در اظهاراتی در خصوص انقلاب ایران گفت: ما درس مقاومت را از محمد حسین فهمیده ها یاد گرفتیم و بر اساس آن شهامت ها، رژیم صهیونیستی را از سرزمین خودمان بیرون کردیم وهمین نقطه امیدی برای مجاهدین عزیز حزب الله ومقاومت لبنان شد ومتعاقب آن جنبش حماس وجهاد اسلامی امیدوارتر از گذشته از انقلاب تاثی جستند .

به نظر می رسد غربی ها اکنون برای مهار انقلاب ها به پروژه ایران هراسی و شیعه هراسی روی آورده اند
حضور جمهوری اسلامی به عنوان یک وزن برتر ومهم در منطقه برای ابرقدرت ها یک وحشتی را ایجاد کرد که آمریکا وغرب همواره پروژه ایران هراسی وشیعه هراسی را در دستور کارخودشان قرار دادند و تبلیغات مسمومی هم در این زمینه انجام دادند اما خوشبختانه هیچ کدام از برنامه های آنها تا به حال به نتیجه نرسیده است. بر همین اساس انقلاب تونس اتفاق افتاد متعاقب آن مصر وبعد در سایر کشورهای دیگر از جمله بحرین ویمن .درکشورهای بحرین ویمن چون تعداد شیعیان زیاد است ،می توان گفت که پاشنه آشیل غربی ها در خاورمیانه شده است. یعنی مساله جمعیت قابل توجه شیعیان در بحرین، عربستان و حتی یمن به نگرانی و سردمداران وحاکمان وابسته به غرب تبدیل شده است.  این وحشت حتی حاکمان این کشورها را واداشته است تا دست به اقدامات ضد بشری بزنند. لشکرکشی یک کشور عربستان سعودی  به داخل خاک بحرین و بحث مداخله در اموراین کشور از سوی عربستان وامارات ، که بسیاری از مبارزین انقلابی را بازداشت کنند ویا از شهر وکشورشان اخراج کنند ویا به شهادت برسانند همه از جمله اقدامات شکل گرفته دراین کشور است و طبیعی است که فریاد علما ومراجع دینی وسیاسیون ومسئولان، نه تنها در کشور ما بلکه در کشورهای دیگر را نیز بر می انگیزد .

غربی ها درباره خشونت های به کار گرفته شده از سوی قذافی درلیبی حساسیت های زیادی به خرج  دادند، طوریکه حتی خود را مجاز به حمله نظامی علیه این کشور دانستند اما دربرابر جنایات حکام بحرین علیه مردم وشیعیان این کشور هیچ موضعی اتخاذ نمی کند؟ دلیل این موضوع چیست؟اكثریت مردم بحرین شیعه هستند و اقلیت سنی بدون انتخابات با دیكتاتوری می كنند  و تاكنون شاه بحرین برای اینكه كشور بحرین را از اكثریت شیعه تغییر دهد عده ای زیادی را از كشورز اخراج یا تبعید و شهید كرده و بالی چهارصد هز ار نفر از اتباع سنی عربستان و عراق و امارات وحتی  هند و.. كه عرب بودند تابعیت داده است و جهانیان سكوت كردند
متاسفانه کشورهای غربی عموما هر جا که منافعشان درخطرباشد در راستای حفظ منافعشان حرکت خواهند کرد وبا لابی گری ها واعمال نفوذهایی که انجام می دهند ، خواستار احیا منافع درخطر افتاده خود می شوند یعنی همان چیزی که در حال حاضر در خاورمیانه اتفاق افتاده  وامروز ما شاهد آن هستیم . غربی ها تنها به منافع خود می اندیشند نه به منافع مردم بی دفاع بحرین وبه همین دلیل با حکام این کشور یکی شدند بر ضد مردم بی گناه واجازه لشکرکشی به نیرهای عربستان وامارات داده اند.

مثال ساده دولت و ریس جمهور و مجلس مصر كه با انقلاب بوجود آمد  و با رای مستقیم مردم مصر  توسط  نظامیان وابسته به غرب واسراییل كوتا شد و ریس جمهور  مصر بازداشت و محاكمه شد و غربیان بجای تحت فشار یا تصویب قطعنامه علیه دولت كودتا كمك مالی و معنوی كردند به دولت كودتا این است .

 یا درلیبی كه انقلاب شد با سرازیر كردن پول بعداز قذافی در انتخابات با پخش پول و تبلغات وزیر دادگستری قذافی  را ریس دولت كردنو همچنین انقلاب های بهار عربی را خفه كردند ..

كسی نیست سوال كنند این چه سازمان وش رای امنیت و حقوق بشری غربی است كه تمام حاكم های عربی بدون انتخابات هستند  از جمله عربستان و امارات و....چرا امریكا و غرب كه ادعایی حقوق بشری دارنند از آنها دفاع می كنند.

وظیفه مجامع بین المللی وسازمان ملل متحد وهمچنین مسلمانان دیگر کشورها ، در برابر کشتار ظالمانه شیعیان ومردم بحرین چیست ؟
وظیفه حمایت از مردم بی دفاع بحرین ، وظیفه بسیارسنگینی است . من اعتقاد دارم که جمهوری اسلامی به خصوص دستگاه سیاست خارجی باید بتواند نسبت به این جنایاتی که علیه انسانها ودر راستای نقض حقوق بشر در بحرین وسایر کشورها صورت می گیرد ، قوی تر عمل کند ، گرچه این مسائل زیرسر آمریکا است وهمه نقشه ها از طریق آنها انجام می شود. سران کشورهای اسلامی باید در اسرع وقت یک اجلاس اضطراری داشته باشند و با اولین نشست درخصوص این موضوع مساله احقاق حق مردم بی گناه ومحاکمه سران جنایتکاری که مردم وشیعیان بی دفاع را به خاک وخون می کشند، رسیدگی وپیگیری کنند این اولین اقدام است . اقدام بعدی این است که کشورهای مسلمان باید بدانند مساله ای که روابط بین المللی  وبه خصوص در سازمان ملل وجود دارد مساله حق وتو است ، چرا باید چند کشوردر دنیا حق وتو داشته باشند اما کشورهای اسلامی با این همه قدرت ونیرو یک چنین حقی را نداشته باشند ، این یک ظلم بزرگ در حق کشورهای اسلامی است.

یا كشتار مردم عراق و سوریه توسط داعش و سلفی ها كه از دیكتاتور عربستان و قطر و امارات و اسراییل  تامین مالی و معنوی می شوند چرا سكوت می كنندو چرا اجازه حضور دارنند...پس سازمان ملل و شورای امنیت كارایی اش را از دست داده است ..

اگر سازمان ملل وجود دارد چرا آمریكا و گروه ائتلاف بدون تصویب قطعنامه سازمان ملل به داعش در سوریه و عراق حمله كردند....چرا وقتی حمله می كنند چرا با قانون بین الملل حمله می كنند و چرا بجای اینكه داعش را هدف قرار بدهد  تاسیسات زیر بنایی عراق و سوریه را هدف قرار می دهند..

dardnews.ir

 اسماعیل اسدی دارستانی نویسنده و محقق و روزنامه نگار ( كارشناس  حقوق بین الملل خصوصی)


ژ"
نظرات() 
http://ketounlimited.net/
چهارشنبه 16 مرداد 1398 09:06 ق.ظ
I don't even understand how I finished up right here, but I believed this post was
once good. I don't recognize who you are but certainly you are going to a
well-known blogger if you aren't already ;) Cheers!
http://bitcoinlifestyles.net/
یکشنبه 13 مرداد 1398 07:07 ق.ظ
Thanks for some other magnificent post. The place else may just anybody get
that kind of info in such an ideal way of writing?
I have a presentation next week, and I'm on the look for
such info.
Activator Pro Testosterone Price
شنبه 12 مرداد 1398 01:12 ب.ظ
Howdy! This article couldn't be written much better!
Looking at this post reminds me of my previous roommate!
He continually kept preaching about this. I'll send this post
to him. Pretty sure he will have a good read. Thank you for sharing!
http://ketoprimerx.com/
پنجشنبه 10 مرداد 1398 05:48 ق.ظ
Excellent read, I just passed this onto a
friend who was doing a little research on that.
And he just bought me lunch since I found it for him smile So let me
rephrase that: Thanks for lunch!
Cali Naturals CBD Oil Reviews
یکشنبه 6 مرداد 1398 10:49 ق.ظ
Very quickly this web site will be famous amid all blogging viewers, due to
it's nice articles or reviews
http://bitcoinlifestylereview.com/
یکشنبه 6 مرداد 1398 03:08 ق.ظ
Thanks for this tremendous post, I am glad I found this
internet site on yahoo.
http://riise16pennington.jigsy.com/entries/general/Royal-Oak-City-Council-Keeps-Medical-Marijuana-Rulings-But-Protest-Will-Continue
چهارشنبه 12 تیر 1398 11:52 ب.ظ
Hi there just wanted to give you a quick heads up. The text in your article seem to be running
off the screen in Firefox. I'm not sure if this is a formatting
issue or something to do with web browser compatibility but
I thought I'd post to let you know. The layout look great though!
Hope you get the problem fixed soon. Thanks
https://forum.vodafone.co.uk/t5/user/viewprofilepage/user-id/682722
چهارشنبه 12 تیر 1398 10:44 ب.ظ
Thanks for some other great article. Where else
could anybody get that kind of info in such a perfect approach of
writing? I've a presentation next week, and I am at the search for such information.
https://www.evernote.com/shard/s529/sh/84244609-a50f-409e-8d2b-0588eec46f33/73cc961fc180ef882e6b26fe1d3eb6d3
چهارشنبه 12 تیر 1398 08:31 ب.ظ
Howdy! This article couldn't be written much better!

Reading through this post reminds me of my previous roommate!

He always kept talking about this. I am going to forward this information to him.
Pretty sure he's going to have a great read.
Thanks for sharing!
http://www.pearltrees.com/griffithsheridan81
چهارشنبه 12 تیر 1398 07:32 ب.ظ
Good ? I should definitely pronounce, impressed with your site.
I had no trouble navigating through all tabs and related
info ended up being truly easy to do to access.

I recently found what I hoped for before you know it at all.
Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything,
site theme . a tones way for your customer to communicate.
Excellent task.
http://bit.do/GertsenBryant2175
چهارشنبه 12 تیر 1398 06:45 ب.ظ
Aw, this was an exceptionally nice post. Finding the time and actual effort to generate a good article?
but what can I say? I procrastinate a whole lot and don't seem to
get anything done.
http://tinyurl.com/ranhrq50
چهارشنبه 12 تیر 1398 05:20 ب.ظ
What's Taking place i am new to this, I stumbled upon this I've discovered It positively helpful and it has aided me
out loads. I hope to contribute & help different customers like its helped me.
Good job.
http://bit.ly/2I5oPcf
سه شنبه 4 تیر 1398 10:21 ق.ظ
Oh my goodness! Awesome article dude! Many thanks,
However I am going through troubles with your RSS.
I don't understand the reason why I am unable
to join it. Is there anybody else having similar RSS issues?
Anyone who knows the solution can you kindly respond? Thanks!!
http://sergeytatiananikitiny.com/index.php/4324324/565465465464?start=10
جمعه 30 فروردین 1398 11:19 ق.ظ
ロレックスコピー
http://biznesars.ru/content/1774232086
جمعه 30 فروردین 1398 11:17 ق.ظ
当店はスーパーコピーブランド(N級品)を製造して販売している激安専門店でございます!世の中のほとんど
http://midirectorioempresarial.es/directorio-de-negocios/artesport/
چهارشنبه 28 فروردین 1398 07:59 ب.ظ
ブランドバッグのスーパーコピーを専門に 扱っています。
http://rondresselphotography.com/about/
چهارشنبه 28 فروردین 1398 07:58 ب.ظ
ロレックスデイデイトII?218235A -ロレックス時計コピー
bandar poker
چهارشنبه 24 بهمن 1397 08:23 ق.ظ
Woah! I'm really digging tһe template/theme оf this site.
It's simple, yyet effective. А lot of tіmes it'ѕ very hаrd to ɡet that "perfect balance"
between user ffiendliness and viisual appeal. I must
say that you've done a geat job wіth tһіs. Alѕo, the blog loads ᴠery fast foг mee on Chrome.
Outstanding Blog!
ramayanam
پنجشنبه 4 بهمن 1397 02:20 ق.ظ
Thanks a lot for sharing this with all folks you actually know
what you're talking approximately! Bookmarked. Please additionally seek advice from
my web site =). We will have a hyperlink trade contract between us
film indo
پنجشنبه 27 دی 1397 06:54 ق.ظ
I've been surfing on-line more thqn three hours today, but I never found anny fascinating
article like yours. It is beautiful value enough for me.
Personally, if all site owners and boggers made just right content material as you did, the
web shall be much more helpful than ever before.
ali
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 10:14 ب.ظ
سازمان ملل بطورکلی مزخرف است و باید منحل شود اما دلیل حق وتو برای کشورهای غیر مسلمان اینست که در جنگهای جهانی اول و دوم این کشورها درگیر بودند و با هدف تامین امنیت خود این قانون را وضع کردند و شاید اگر کشورهای مسلمان هم بطور مستقیم درگیر میبودند دارای چنین امتیازی میشدند
http://ogrodowypokrowiec.pl
جمعه 17 فروردین 1397 12:01 ق.ظ
http://ogrodowypokrowiec.pl Usual dimensions in personalized
image books are similar to those you may see in a bookstore.
http://bit.ly/2vCtiZp
جمعه 10 فروردین 1397 11:39 ب.ظ
http://bit.ly/2vCtiZp In simply 3 actions you could conserve your electronic photos and also tell your tales in a photo book!
https://goo.gl/znd9cJ
http://tinyurl.com/h6zu9qd
یکشنبه 6 اسفند 1396 07:50 ق.ظ
http://weyden.com.pl https://goo.gl/pSmJLB http://bit.ly/2lnqlKA http://bit.ly/2lbjYYJ http://carnivorous-plants.pl https://goo.gl/Qdw2oL http://tinyurl.com/jtvldpd http://okna-renoma.pl http://bit.ly/2llMxFs http://tinyurl.com/jzb8v4s http://tinyurl.com/gusfrmd http://bit.ly/2kNJ4vT http://bit.ly/2lnzYJA http://bit.ly/2lSrVBZ http://bit.ly/2lnvYZA AHIMA's key goal is to provide the understanding,
devices and sources to advance health and wellness info specialist method and also standards for the
delivery of top quality medical care.
https://goo.gl/
شنبه 5 اسفند 1396 09:43 ق.ظ
https://goo.gl/eCPbrn https://goo.gl/q11Uek http://wnetrzaikrajobraz.pl http://bit.ly/2lnzYJA http://overcomeback.com.pl http://tinyurl.com/jhhkvd2 http://tinyurl.com/zja9y3r http://e-gardenmeble.pl http://gardenogrody.pl https://goo.gl/sM22CM http://pisane-slowem.pl http://tinyurl.com/gq647uu
http://dowiedz-sie.com.pl/
شنبه 5 اسفند 1396 08:28 ق.ظ
http://bedstock.co.uk https://goo.gl/1tTES9 http://tinyurl.com/j9p6c6a http://bit.ly/2lbueQP http://bit.ly/2lbrJOo https://goo.gl/eCPbrn In both
of the above cases, community (and in some cases, for native stations, syndicated )
applications that have segments not aired or are pre-empted in their
entirety by breaking information studies - particularly people who prolong to or
longer than 20 or forty five minutes, depending on the size of the previously scheduled program - could need to be rescheduled to air at a later time.
http://bit.ly/2lWuq5O http://tinyurl.com/h98cxsd http://tinyurl.com/h8ozl4r https://goo.gl/Lqu7Tb http://powloki.com.pl http://bit.ly/2lbqhM5
http://bit.ly
شنبه 5 اسفند 1396 07:43 ق.ظ
http://polishcourse.pl https://goo.gl/dIoXTT http://bit.ly/2llP0ji http://bit.ly/2lSeYbs https://goo.gl/23lZ9R https://goo.gl/EYq0Vc http://bit.ly/2lbueQP http://bit.ly/2lSsxaR http://srps-guards.co.uk https://goo.gl/JvDJdi https://goo.gl/Lqu7Tb http://tinyurl.com/gpjuhcw http://stworzwnetrze.com.pl http://bit.ly/2lbpg6t https://goo.gl/gQR3ut https://goo.gl/LhB1Yd http://tinyurl.com/z39gqfw http://cotswold-wedding.co.uk https://goo.gl/vjQRQ3 http://carnivorous-plants.pl http://tinyurl.com/j7nbs8n http://tinyurl.com/gw6qthp http://bit.ly/2gvszXY http://raildude.pl http://tinyurl.com/hga7rax http://andrzejurbanowicz.pl http://polishcourse.pl http://tinyurl.com/jzarbnb https://goo.gl/oefc0l http://siteopia.pl Tour guests will
show up through the six and a fifty percent mile passage between Camp David and
Site R. Guests will proceed to the Safety and security Structure, where they will certainly
be finger-printed, photographed, as well as looked.
goo.gl
شنبه 5 اسفند 1396 06:03 ق.ظ
http://tinyurl.com/j5r5bmu http://tinyurl.com/jhagfll http://w-sumie.com.pl http://tinyurl.com/jhagfll https://goo.gl/LY04a3 http://tinyurl.com/zja9y3r http://eltying.com.pl http://e-oko.com https://goo.gl/23lZ9R https://goo.gl/EqghQq http://okna-pcv.wroclaw.pl http://wnetrzaikrajobraz.pl http://bit.ly/2lSesKy http://smarter-links.com http://infowiesci.com.pl http://tinyurl.com/jqzjws9 https://goo.gl/quwj10 http://wtrawiepiszczy.com.pl http://bit.ly/2lbqhM5 https://goo.gl/RML4l1 http://powloki.com.pl http://tinyurl.com/zs7clgh http://harwich-ahoy.co.uk http://holard.net https://goo.gl/kqqC6h http://tinyurl.com/gu8kwxd http://bit.ly/2kC2vXDAs I review the blog sites, I prefer to pay special focus on the design and the key elements on each
blog. Us senate Bulk Leader Trent Lott 22 Legislator Lott, at
an event honoring Invite Inn is an excellent place to bring the family members, watch sport,
have a drink with pals.
poradnikfaceta.com
یکشنبه 22 بهمن 1396 12:00 ق.ظ
http://poradnikfaceta.com/zerwala-toba-dziewczyna/ s music containing substantive, educational messages to optimize their child.
Maybe Brave probably will turn into a fresh
legend of Pixar animated movie. My father had much
he could have taught me but he refused to visit considered one of my shows
being an adult and teen.
porsche cayenne occasion
پنجشنبه 19 بهمن 1396 05:16 ق.ظ
En 1964, Porsche lance son modèle fétiche : la 911.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo