تبلیغات
به روز نامه الكترونیكی درد نیوز اولین سایت حقوق بشر و محیط زیسنت ایران خوش آمدید تاسیس 1379 درد نیوز - چرا کشورهای مسلمان حق وتو ندارند؟

دنیای وارونه-عجب رسمیه رسم زمونه

چرا کشورهای مسلمان حق وتو ندارند؟

تاریخ:چهارشنبه 23 اردیبهشت 1394-04:31 ب.ظ

تمام بدبخت های كشورهای اسلامی و عربی از ساختار غیر دموكراتیك سازمان ملل و حق وتو و عضویت دایم 5 كشور غیر اسلامی است...كه   در شورای امنیت سازمان ملل چون كشورهای اسلامی نماینده ندارنند كشورهای اسلامی باعث تاخت و تاز شدند..

من پشنهاد  می كنم  در سازمان ملل اگر قرار است  حق وتو و عضویت دایم باشند و دو عضو اضافه شود   یك عضو ایران ازس وی شیعیان جهان  و یك عضو مصر از سوی سنی های جهان چون از داخل كشورها این دو كشور كشورهای هستند با رای مسئولان انتخاب می شوند..

من شخصا بعنوان فعال حقوق بشر باید ساختار سازمان ملل و شورای امنیت مخالف هستم چون از سال 1945 یعنی بعداز جنگ جهانی دوم  چون بیشتر كشورها در  اشغال 5 كشور بودند وضعیت آن روز كشورها را مجبور كرد حق وتو و عضویت به پنچ كشور بدهند  چون ترس و اشغال بود..اكثر كشورها در اشغال این 5 كشور بودند ..الان 170 كشور مستقل است باید  منشور سازمان ملل و شورای امنیت با رای مجمع عمومی اصلاحات و حق عضویت دایم  و وتو 5 كشور حذف شود در غیر اینثصورت كشورهای اسلامی از سازمان ملل استعفا بدهند ...

 یك سازمان ملل دیگر در بیت المقدس تشكیل دهند...یا اینكه حق وتو این 5 كشور حذف یا دو عضو دایم و دارای حق وتو از مسلمانان شیعه وسنی اضافه شود..

و اما :مردم یک کشور یقینا بر اساس سنت الهی که در قرآن مجید نیز برآن تصریح شده است حق دارند که در خود و جامعه ای که در آن زندگی می کنند تغییر ایجاد کنند و الا کسی از بیرون برای آنها تغییری ایجاد نخواهد کرد. از این رو می توانیم اینگونه تحلیل کنیم که مردم حق دارند حکومت خود را تعیین کنند. نمونه ها ومصادیق بارز عینی زیادی نیز بر همین اساس در اقوام گذشته وحال در طول تاریخ قابل مشاهده است. بنابراین قرآن مجید نیز به صراحت فرموده است: خداوند سرنوشت هیچ گروه وقومی را تغییر نمی دهد مگر اینکه آن گروه و قوم خودشان موجبات تغییر در سرنوشت خود را به وجود آورند. اینکه انقلاب چگونه شکل می گیرد ، خوب واقعا به وجود آوردن یک انقلاب کار بسیار سخت، پیچیده ، حساس ومهمی است وبه وجود آوردن انقلاب کار هر کسی نیست، اما عموما انقلابات مردمی که امروز با آنها مواجه هستیم ناشی از تراکم یک سلسله ازرفتارها وناهنجاری های اجتماعی در سطح ملی است که مردم با آن مواجه می شوند. تراکم ناهنجاری ها و افزایش جو خفقان موجب می شود مردم یک جامعه از حقوق اولیه اجتماعی و شهروندی خود محروم شوند و طبیعی است که در یک چنین جامعه ای مردم ناگهان به سمت احقاق حق ومسائلی از این دست حرکت می کنند.

گفته می شود انقلاب های منطقه نشات گرفته از انقلاب ایران است. اکنون سالها از انقلاب می گذرد چگونه این انقلاب توانسته سرمشق انقلاب های کنونی شود؟
انقلاب اسلامی در سالهای گذشته توانست مراحل بسیار سخت وصعب العبوری را پشت سربگذارد. موفقیت ها، پایداری وایستادگی های  ملت ایران و رهبر فرزانه انقلاب همه در این سالها مدنظر ملت ها بوده است. این دستاوردها با توجه به پیشرفت های چشمگیری که ملت ما در عرصه ها وزمینه های مختلف علمی وفناوری وتکنولوژی های روز دنیا  آن هم باوجود تحریم ها به دست آورد مایه سرمشق و الهام سایر کشورها شد. با توجه به جهت گیری های رسمی ضد انقلاب وهمین طور برخی کشورهای غربی به خصوص آمریکا که در مقابل ایران اسلامی از خود نشان دادند، همه نشان می دهد که این انقلاب نقطه امیدی برای کشورهای منطقه است، چرا که وقتی آنها دیدند که جمهوری اسلامی در مقابل همه سختی ها ومشقت ها ایستادگی کرده و در خیلی از موارد دشمنانش را به سوی یک شکست عظیم سوق داده طبیعی است که انقلاب ما در خاورمیانه ودر جهان بسیار تاثیرگذار می شود. اگر بخواهیم مثالی بزنیم سیدحسن نصرالله در اظهاراتی در خصوص انقلاب ایران گفت: ما درس مقاومت را از محمد حسین فهمیده ها یاد گرفتیم و بر اساس آن شهامت ها، رژیم صهیونیستی را از سرزمین خودمان بیرون کردیم وهمین نقطه امیدی برای مجاهدین عزیز حزب الله ومقاومت لبنان شد ومتعاقب آن جنبش حماس وجهاد اسلامی امیدوارتر از گذشته از انقلاب تاثی جستند .

به نظر می رسد غربی ها اکنون برای مهار انقلاب ها به پروژه ایران هراسی و شیعه هراسی روی آورده اند
حضور جمهوری اسلامی به عنوان یک وزن برتر ومهم در منطقه برای ابرقدرت ها یک وحشتی را ایجاد کرد که آمریکا وغرب همواره پروژه ایران هراسی وشیعه هراسی را در دستور کارخودشان قرار دادند و تبلیغات مسمومی هم در این زمینه انجام دادند اما خوشبختانه هیچ کدام از برنامه های آنها تا به حال به نتیجه نرسیده است. بر همین اساس انقلاب تونس اتفاق افتاد متعاقب آن مصر وبعد در سایر کشورهای دیگر از جمله بحرین ویمن .درکشورهای بحرین ویمن چون تعداد شیعیان زیاد است ،می توان گفت که پاشنه آشیل غربی ها در خاورمیانه شده است. یعنی مساله جمعیت قابل توجه شیعیان در بحرین، عربستان و حتی یمن به نگرانی و سردمداران وحاکمان وابسته به غرب تبدیل شده است.  این وحشت حتی حاکمان این کشورها را واداشته است تا دست به اقدامات ضد بشری بزنند. لشکرکشی یک کشور عربستان سعودی  به داخل خاک بحرین و بحث مداخله در اموراین کشور از سوی عربستان وامارات ، که بسیاری از مبارزین انقلابی را بازداشت کنند ویا از شهر وکشورشان اخراج کنند ویا به شهادت برسانند همه از جمله اقدامات شکل گرفته دراین کشور است و طبیعی است که فریاد علما ومراجع دینی وسیاسیون ومسئولان، نه تنها در کشور ما بلکه در کشورهای دیگر را نیز بر می انگیزد .

غربی ها درباره خشونت های به کار گرفته شده از سوی قذافی درلیبی حساسیت های زیادی به خرج  دادند، طوریکه حتی خود را مجاز به حمله نظامی علیه این کشور دانستند اما دربرابر جنایات حکام بحرین علیه مردم وشیعیان این کشور هیچ موضعی اتخاذ نمی کند؟ دلیل این موضوع چیست؟اكثریت مردم بحرین شیعه هستند و اقلیت سنی بدون انتخابات با دیكتاتوری می كنند  و تاكنون شاه بحرین برای اینكه كشور بحرین را از اكثریت شیعه تغییر دهد عده ای زیادی را از كشورز اخراج یا تبعید و شهید كرده و بالی چهارصد هز ار نفر از اتباع سنی عربستان و عراق و امارات وحتی  هند و.. كه عرب بودند تابعیت داده است و جهانیان سكوت كردند
متاسفانه کشورهای غربی عموما هر جا که منافعشان درخطرباشد در راستای حفظ منافعشان حرکت خواهند کرد وبا لابی گری ها واعمال نفوذهایی که انجام می دهند ، خواستار احیا منافع درخطر افتاده خود می شوند یعنی همان چیزی که در حال حاضر در خاورمیانه اتفاق افتاده  وامروز ما شاهد آن هستیم . غربی ها تنها به منافع خود می اندیشند نه به منافع مردم بی دفاع بحرین وبه همین دلیل با حکام این کشور یکی شدند بر ضد مردم بی گناه واجازه لشکرکشی به نیرهای عربستان وامارات داده اند.

مثال ساده دولت و ریس جمهور و مجلس مصر كه با انقلاب بوجود آمد  و با رای مستقیم مردم مصر  توسط  نظامیان وابسته به غرب واسراییل كوتا شد و ریس جمهور  مصر بازداشت و محاكمه شد و غربیان بجای تحت فشار یا تصویب قطعنامه علیه دولت كودتا كمك مالی و معنوی كردند به دولت كودتا این است .

 یا درلیبی كه انقلاب شد با سرازیر كردن پول بعداز قذافی در انتخابات با پخش پول و تبلغات وزیر دادگستری قذافی  را ریس دولت كردنو همچنین انقلاب های بهار عربی را خفه كردند ..

كسی نیست سوال كنند این چه سازمان وش رای امنیت و حقوق بشری غربی است كه تمام حاكم های عربی بدون انتخابات هستند  از جمله عربستان و امارات و....چرا امریكا و غرب كه ادعایی حقوق بشری دارنند از آنها دفاع می كنند.

وظیفه مجامع بین المللی وسازمان ملل متحد وهمچنین مسلمانان دیگر کشورها ، در برابر کشتار ظالمانه شیعیان ومردم بحرین چیست ؟
وظیفه حمایت از مردم بی دفاع بحرین ، وظیفه بسیارسنگینی است . من اعتقاد دارم که جمهوری اسلامی به خصوص دستگاه سیاست خارجی باید بتواند نسبت به این جنایاتی که علیه انسانها ودر راستای نقض حقوق بشر در بحرین وسایر کشورها صورت می گیرد ، قوی تر عمل کند ، گرچه این مسائل زیرسر آمریکا است وهمه نقشه ها از طریق آنها انجام می شود. سران کشورهای اسلامی باید در اسرع وقت یک اجلاس اضطراری داشته باشند و با اولین نشست درخصوص این موضوع مساله احقاق حق مردم بی گناه ومحاکمه سران جنایتکاری که مردم وشیعیان بی دفاع را به خاک وخون می کشند، رسیدگی وپیگیری کنند این اولین اقدام است . اقدام بعدی این است که کشورهای مسلمان باید بدانند مساله ای که روابط بین المللی  وبه خصوص در سازمان ملل وجود دارد مساله حق وتو است ، چرا باید چند کشوردر دنیا حق وتو داشته باشند اما کشورهای اسلامی با این همه قدرت ونیرو یک چنین حقی را نداشته باشند ، این یک ظلم بزرگ در حق کشورهای اسلامی است.

یا كشتار مردم عراق و سوریه توسط داعش و سلفی ها كه از دیكتاتور عربستان و قطر و امارات و اسراییل  تامین مالی و معنوی می شوند چرا سكوت می كنندو چرا اجازه حضور دارنند...پس سازمان ملل و شورای امنیت كارایی اش را از دست داده است ..

اگر سازمان ملل وجود دارد چرا آمریكا و گروه ائتلاف بدون تصویب قطعنامه سازمان ملل به داعش در سوریه و عراق حمله كردند....چرا وقتی حمله می كنند چرا با قانون بین الملل حمله می كنند و چرا بجای اینكه داعش را هدف قرار بدهد  تاسیسات زیر بنایی عراق و سوریه را هدف قرار می دهند..

dardnews.ir

 اسماعیل اسدی دارستانی نویسنده و محقق و روزنامه نگار ( كارشناس  حقوق بین الملل خصوصی)


ژ"
نظرات() 
ali
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 10:14 ب.ظ
سازمان ملل بطورکلی مزخرف است و باید منحل شود اما دلیل حق وتو برای کشورهای غیر مسلمان اینست که در جنگهای جهانی اول و دوم این کشورها درگیر بودند و با هدف تامین امنیت خود این قانون را وضع کردند و شاید اگر کشورهای مسلمان هم بطور مستقیم درگیر میبودند دارای چنین امتیازی میشدند
http://ogrodowypokrowiec.pl
جمعه 17 فروردین 1397 12:01 ق.ظ
http://ogrodowypokrowiec.pl Usual dimensions in personalized
image books are similar to those you may see in a bookstore.
http://bit.ly/2vCtiZp
جمعه 10 فروردین 1397 11:39 ب.ظ
http://bit.ly/2vCtiZp In simply 3 actions you could conserve your electronic photos and also tell your tales in a photo book!
https://goo.gl/znd9cJ
http://tinyurl.com/h6zu9qd
یکشنبه 6 اسفند 1396 07:50 ق.ظ
http://weyden.com.pl https://goo.gl/pSmJLB http://bit.ly/2lnqlKA http://bit.ly/2lbjYYJ http://carnivorous-plants.pl https://goo.gl/Qdw2oL http://tinyurl.com/jtvldpd http://okna-renoma.pl http://bit.ly/2llMxFs http://tinyurl.com/jzb8v4s http://tinyurl.com/gusfrmd http://bit.ly/2kNJ4vT http://bit.ly/2lnzYJA http://bit.ly/2lSrVBZ http://bit.ly/2lnvYZA AHIMA's key goal is to provide the understanding,
devices and sources to advance health and wellness info specialist method and also standards for the
delivery of top quality medical care.
https://goo.gl/
شنبه 5 اسفند 1396 09:43 ق.ظ
https://goo.gl/eCPbrn https://goo.gl/q11Uek http://wnetrzaikrajobraz.pl http://bit.ly/2lnzYJA http://overcomeback.com.pl http://tinyurl.com/jhhkvd2 http://tinyurl.com/zja9y3r http://e-gardenmeble.pl http://gardenogrody.pl https://goo.gl/sM22CM http://pisane-slowem.pl http://tinyurl.com/gq647uu
http://dowiedz-sie.com.pl/
شنبه 5 اسفند 1396 08:28 ق.ظ
http://bedstock.co.uk https://goo.gl/1tTES9 http://tinyurl.com/j9p6c6a http://bit.ly/2lbueQP http://bit.ly/2lbrJOo https://goo.gl/eCPbrn In both
of the above cases, community (and in some cases, for native stations, syndicated )
applications that have segments not aired or are pre-empted in their
entirety by breaking information studies - particularly people who prolong to or
longer than 20 or forty five minutes, depending on the size of the previously scheduled program - could need to be rescheduled to air at a later time.
http://bit.ly/2lWuq5O http://tinyurl.com/h98cxsd http://tinyurl.com/h8ozl4r https://goo.gl/Lqu7Tb http://powloki.com.pl http://bit.ly/2lbqhM5
http://bit.ly
شنبه 5 اسفند 1396 07:43 ق.ظ
http://polishcourse.pl https://goo.gl/dIoXTT http://bit.ly/2llP0ji http://bit.ly/2lSeYbs https://goo.gl/23lZ9R https://goo.gl/EYq0Vc http://bit.ly/2lbueQP http://bit.ly/2lSsxaR http://srps-guards.co.uk https://goo.gl/JvDJdi https://goo.gl/Lqu7Tb http://tinyurl.com/gpjuhcw http://stworzwnetrze.com.pl http://bit.ly/2lbpg6t https://goo.gl/gQR3ut https://goo.gl/LhB1Yd http://tinyurl.com/z39gqfw http://cotswold-wedding.co.uk https://goo.gl/vjQRQ3 http://carnivorous-plants.pl http://tinyurl.com/j7nbs8n http://tinyurl.com/gw6qthp http://bit.ly/2gvszXY http://raildude.pl http://tinyurl.com/hga7rax http://andrzejurbanowicz.pl http://polishcourse.pl http://tinyurl.com/jzarbnb https://goo.gl/oefc0l http://siteopia.pl Tour guests will
show up through the six and a fifty percent mile passage between Camp David and
Site R. Guests will proceed to the Safety and security Structure, where they will certainly
be finger-printed, photographed, as well as looked.
goo.gl
شنبه 5 اسفند 1396 06:03 ق.ظ
http://tinyurl.com/j5r5bmu http://tinyurl.com/jhagfll http://w-sumie.com.pl http://tinyurl.com/jhagfll https://goo.gl/LY04a3 http://tinyurl.com/zja9y3r http://eltying.com.pl http://e-oko.com https://goo.gl/23lZ9R https://goo.gl/EqghQq http://okna-pcv.wroclaw.pl http://wnetrzaikrajobraz.pl http://bit.ly/2lSesKy http://smarter-links.com http://infowiesci.com.pl http://tinyurl.com/jqzjws9 https://goo.gl/quwj10 http://wtrawiepiszczy.com.pl http://bit.ly/2lbqhM5 https://goo.gl/RML4l1 http://powloki.com.pl http://tinyurl.com/zs7clgh http://harwich-ahoy.co.uk http://holard.net https://goo.gl/kqqC6h http://tinyurl.com/gu8kwxd http://bit.ly/2kC2vXDAs I review the blog sites, I prefer to pay special focus on the design and the key elements on each
blog. Us senate Bulk Leader Trent Lott 22 Legislator Lott, at
an event honoring Invite Inn is an excellent place to bring the family members, watch sport,
have a drink with pals.
poradnikfaceta.com
یکشنبه 22 بهمن 1396 12:00 ق.ظ
http://poradnikfaceta.com/zerwala-toba-dziewczyna/ s music containing substantive, educational messages to optimize their child.
Maybe Brave probably will turn into a fresh
legend of Pixar animated movie. My father had much
he could have taught me but he refused to visit considered one of my shows
being an adult and teen.
porsche cayenne occasion
پنجشنبه 19 بهمن 1396 05:16 ق.ظ
En 1964, Porsche lance son modèle fétiche : la 911.
actualités paris normandie
سه شنبه 17 بهمن 1396 02:27 ب.ظ
Anime-Kun - Base de données animes, mangas, ost.
How do you treat Achilles tendonitis?
شنبه 1 مهر 1396 07:13 ب.ظ
Hi Dear, are you genuinely visiting this web site on a regular basis, if
so afterward you will definitely get fastidious knowledge.
What causes the heels of your feet to burn?
دوشنبه 30 مرداد 1396 01:38 ب.ظ
Hey! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers?
I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on. Any
recommendations?
http://alyssasfeet.soup.io/post/491980820/Foot-Problems-Are-Genetic-13
دوشنبه 5 تیر 1396 02:33 ق.ظ
Thanks for finally talking about >درد نیوز - چرا کشورهای مسلمان حق وتو
ندارند؟ <Loved it!
zanawallaert.hatenablog.com
چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396 10:53 ق.ظ
Hi there, You have performed a great job. I will certainly digg it and for my part recommend to my
friends. I am sure they'll be benefited from this site.
BHW
جمعه 8 اردیبهشت 1396 12:45 ب.ظ
Excellent site you have here but I was curious about if you knew of any message boards that cover the
same topics discussed here? I'd really like to
be a part of online community where I can get feedback from other
experienced people that share the same interest. If you have any suggestions, please let me
know. Thank you!
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 07:38 ب.ظ
Hi, Neat post. There is a problem with your site in internet explorer, could
check this? IE nonetheless is the market leader and a good
component to other people will omit your excellent writing due to this
problem.
manicure
دوشنبه 21 فروردین 1396 09:18 ب.ظ
Fantastic beat ! I would like to apprentice even as you amend your website, how can i subscribe
for a weblog web site? The account aided me a acceptable deal.

I had been a little bit familiar of this your broadcast offered vivid clear idea
manicure
دوشنبه 21 فروردین 1396 05:50 ق.ظ
I was able to find good information from your blog posts.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
Admin Logo
themebox Logo