به روز نامه الكترونیكی درد نیوز اولین سایت حقوق بشر و محیط زیسنت ایران خوش آمدید تاسیس 1379 درد نیوز - چرا کشورهای مسلمان حق وتو ندارند؟

دنیای وارونه-عجب رسمیه رسم زمونه

چرا کشورهای مسلمان حق وتو ندارند؟

تاریخ:چهارشنبه 23 اردیبهشت 1394-05:31 ب.ظ

تمام بدبخت های كشورهای اسلامی و عربی از ساختار غیر دموكراتیك سازمان ملل و حق وتو و عضویت دایم 5 كشور غیر اسلامی است...كه   در شورای امنیت سازمان ملل چون كشورهای اسلامی نماینده ندارنند كشورهای اسلامی باعث تاخت و تاز شدند..

من پشنهاد  می كنم  در سازمان ملل اگر قرار است  حق وتو و عضویت دایم باشند و دو عضو اضافه شود   یك عضو ایران ازس وی شیعیان جهان  و یك عضو مصر از سوی سنی های جهان چون از داخل كشورها این دو كشور كشورهای هستند با رای مسئولان انتخاب می شوند..

من شخصا بعنوان فعال حقوق بشر باید ساختار سازمان ملل و شورای امنیت مخالف هستم چون از سال 1945 یعنی بعداز جنگ جهانی دوم  چون بیشتر كشورها در  اشغال 5 كشور بودند وضعیت آن روز كشورها را مجبور كرد حق وتو و عضویت به پنچ كشور بدهند  چون ترس و اشغال بود..اكثر كشورها در اشغال این 5 كشور بودند ..الان 170 كشور مستقل است باید  منشور سازمان ملل و شورای امنیت با رای مجمع عمومی اصلاحات و حق عضویت دایم  و وتو 5 كشور حذف شود در غیر اینثصورت كشورهای اسلامی از سازمان ملل استعفا بدهند ...

 یك سازمان ملل دیگر در بیت المقدس تشكیل دهند...یا اینكه حق وتو این 5 كشور حذف یا دو عضو دایم و دارای حق وتو از مسلمانان شیعه وسنی اضافه شود..

و اما :مردم یک کشور یقینا بر اساس سنت الهی که در قرآن مجید نیز برآن تصریح شده است حق دارند که در خود و جامعه ای که در آن زندگی می کنند تغییر ایجاد کنند و الا کسی از بیرون برای آنها تغییری ایجاد نخواهد کرد. از این رو می توانیم اینگونه تحلیل کنیم که مردم حق دارند حکومت خود را تعیین کنند. نمونه ها ومصادیق بارز عینی زیادی نیز بر همین اساس در اقوام گذشته وحال در طول تاریخ قابل مشاهده است. بنابراین قرآن مجید نیز به صراحت فرموده است: خداوند سرنوشت هیچ گروه وقومی را تغییر نمی دهد مگر اینکه آن گروه و قوم خودشان موجبات تغییر در سرنوشت خود را به وجود آورند. اینکه انقلاب چگونه شکل می گیرد ، خوب واقعا به وجود آوردن یک انقلاب کار بسیار سخت، پیچیده ، حساس ومهمی است وبه وجود آوردن انقلاب کار هر کسی نیست، اما عموما انقلابات مردمی که امروز با آنها مواجه هستیم ناشی از تراکم یک سلسله ازرفتارها وناهنجاری های اجتماعی در سطح ملی است که مردم با آن مواجه می شوند. تراکم ناهنجاری ها و افزایش جو خفقان موجب می شود مردم یک جامعه از حقوق اولیه اجتماعی و شهروندی خود محروم شوند و طبیعی است که در یک چنین جامعه ای مردم ناگهان به سمت احقاق حق ومسائلی از این دست حرکت می کنند.

گفته می شود انقلاب های منطقه نشات گرفته از انقلاب ایران است. اکنون سالها از انقلاب می گذرد چگونه این انقلاب توانسته سرمشق انقلاب های کنونی شود؟
انقلاب اسلامی در سالهای گذشته توانست مراحل بسیار سخت وصعب العبوری را پشت سربگذارد. موفقیت ها، پایداری وایستادگی های  ملت ایران و رهبر فرزانه انقلاب همه در این سالها مدنظر ملت ها بوده است. این دستاوردها با توجه به پیشرفت های چشمگیری که ملت ما در عرصه ها وزمینه های مختلف علمی وفناوری وتکنولوژی های روز دنیا  آن هم باوجود تحریم ها به دست آورد مایه سرمشق و الهام سایر کشورها شد. با توجه به جهت گیری های رسمی ضد انقلاب وهمین طور برخی کشورهای غربی به خصوص آمریکا که در مقابل ایران اسلامی از خود نشان دادند، همه نشان می دهد که این انقلاب نقطه امیدی برای کشورهای منطقه است، چرا که وقتی آنها دیدند که جمهوری اسلامی در مقابل همه سختی ها ومشقت ها ایستادگی کرده و در خیلی از موارد دشمنانش را به سوی یک شکست عظیم سوق داده طبیعی است که انقلاب ما در خاورمیانه ودر جهان بسیار تاثیرگذار می شود. اگر بخواهیم مثالی بزنیم سیدحسن نصرالله در اظهاراتی در خصوص انقلاب ایران گفت: ما درس مقاومت را از محمد حسین فهمیده ها یاد گرفتیم و بر اساس آن شهامت ها، رژیم صهیونیستی را از سرزمین خودمان بیرون کردیم وهمین نقطه امیدی برای مجاهدین عزیز حزب الله ومقاومت لبنان شد ومتعاقب آن جنبش حماس وجهاد اسلامی امیدوارتر از گذشته از انقلاب تاثی جستند .

به نظر می رسد غربی ها اکنون برای مهار انقلاب ها به پروژه ایران هراسی و شیعه هراسی روی آورده اند
حضور جمهوری اسلامی به عنوان یک وزن برتر ومهم در منطقه برای ابرقدرت ها یک وحشتی را ایجاد کرد که آمریکا وغرب همواره پروژه ایران هراسی وشیعه هراسی را در دستور کارخودشان قرار دادند و تبلیغات مسمومی هم در این زمینه انجام دادند اما خوشبختانه هیچ کدام از برنامه های آنها تا به حال به نتیجه نرسیده است. بر همین اساس انقلاب تونس اتفاق افتاد متعاقب آن مصر وبعد در سایر کشورهای دیگر از جمله بحرین ویمن .درکشورهای بحرین ویمن چون تعداد شیعیان زیاد است ،می توان گفت که پاشنه آشیل غربی ها در خاورمیانه شده است. یعنی مساله جمعیت قابل توجه شیعیان در بحرین، عربستان و حتی یمن به نگرانی و سردمداران وحاکمان وابسته به غرب تبدیل شده است.  این وحشت حتی حاکمان این کشورها را واداشته است تا دست به اقدامات ضد بشری بزنند. لشکرکشی یک کشور عربستان سعودی  به داخل خاک بحرین و بحث مداخله در اموراین کشور از سوی عربستان وامارات ، که بسیاری از مبارزین انقلابی را بازداشت کنند ویا از شهر وکشورشان اخراج کنند ویا به شهادت برسانند همه از جمله اقدامات شکل گرفته دراین کشور است و طبیعی است که فریاد علما ومراجع دینی وسیاسیون ومسئولان، نه تنها در کشور ما بلکه در کشورهای دیگر را نیز بر می انگیزد .

غربی ها درباره خشونت های به کار گرفته شده از سوی قذافی درلیبی حساسیت های زیادی به خرج  دادند، طوریکه حتی خود را مجاز به حمله نظامی علیه این کشور دانستند اما دربرابر جنایات حکام بحرین علیه مردم وشیعیان این کشور هیچ موضعی اتخاذ نمی کند؟ دلیل این موضوع چیست؟اكثریت مردم بحرین شیعه هستند و اقلیت سنی بدون انتخابات با دیكتاتوری می كنند  و تاكنون شاه بحرین برای اینكه كشور بحرین را از اكثریت شیعه تغییر دهد عده ای زیادی را از كشورز اخراج یا تبعید و شهید كرده و بالی چهارصد هز ار نفر از اتباع سنی عربستان و عراق و امارات وحتی  هند و.. كه عرب بودند تابعیت داده است و جهانیان سكوت كردند
متاسفانه کشورهای غربی عموما هر جا که منافعشان درخطرباشد در راستای حفظ منافعشان حرکت خواهند کرد وبا لابی گری ها واعمال نفوذهایی که انجام می دهند ، خواستار احیا منافع درخطر افتاده خود می شوند یعنی همان چیزی که در حال حاضر در خاورمیانه اتفاق افتاده  وامروز ما شاهد آن هستیم . غربی ها تنها به منافع خود می اندیشند نه به منافع مردم بی دفاع بحرین وبه همین دلیل با حکام این کشور یکی شدند بر ضد مردم بی گناه واجازه لشکرکشی به نیرهای عربستان وامارات داده اند.

مثال ساده دولت و ریس جمهور و مجلس مصر كه با انقلاب بوجود آمد  و با رای مستقیم مردم مصر  توسط  نظامیان وابسته به غرب واسراییل كوتا شد و ریس جمهور  مصر بازداشت و محاكمه شد و غربیان بجای تحت فشار یا تصویب قطعنامه علیه دولت كودتا كمك مالی و معنوی كردند به دولت كودتا این است .

 یا درلیبی كه انقلاب شد با سرازیر كردن پول بعداز قذافی در انتخابات با پخش پول و تبلغات وزیر دادگستری قذافی  را ریس دولت كردنو همچنین انقلاب های بهار عربی را خفه كردند ..

كسی نیست سوال كنند این چه سازمان وش رای امنیت و حقوق بشری غربی است كه تمام حاكم های عربی بدون انتخابات هستند  از جمله عربستان و امارات و....چرا امریكا و غرب كه ادعایی حقوق بشری دارنند از آنها دفاع می كنند.

وظیفه مجامع بین المللی وسازمان ملل متحد وهمچنین مسلمانان دیگر کشورها ، در برابر کشتار ظالمانه شیعیان ومردم بحرین چیست ؟
وظیفه حمایت از مردم بی دفاع بحرین ، وظیفه بسیارسنگینی است . من اعتقاد دارم که جمهوری اسلامی به خصوص دستگاه سیاست خارجی باید بتواند نسبت به این جنایاتی که علیه انسانها ودر راستای نقض حقوق بشر در بحرین وسایر کشورها صورت می گیرد ، قوی تر عمل کند ، گرچه این مسائل زیرسر آمریکا است وهمه نقشه ها از طریق آنها انجام می شود. سران کشورهای اسلامی باید در اسرع وقت یک اجلاس اضطراری داشته باشند و با اولین نشست درخصوص این موضوع مساله احقاق حق مردم بی گناه ومحاکمه سران جنایتکاری که مردم وشیعیان بی دفاع را به خاک وخون می کشند، رسیدگی وپیگیری کنند این اولین اقدام است . اقدام بعدی این است که کشورهای مسلمان باید بدانند مساله ای که روابط بین المللی  وبه خصوص در سازمان ملل وجود دارد مساله حق وتو است ، چرا باید چند کشوردر دنیا حق وتو داشته باشند اما کشورهای اسلامی با این همه قدرت ونیرو یک چنین حقی را نداشته باشند ، این یک ظلم بزرگ در حق کشورهای اسلامی است.

یا كشتار مردم عراق و سوریه توسط داعش و سلفی ها كه از دیكتاتور عربستان و قطر و امارات و اسراییل  تامین مالی و معنوی می شوند چرا سكوت می كنندو چرا اجازه حضور دارنند...پس سازمان ملل و شورای امنیت كارایی اش را از دست داده است ..

اگر سازمان ملل وجود دارد چرا آمریكا و گروه ائتلاف بدون تصویب قطعنامه سازمان ملل به داعش در سوریه و عراق حمله كردند....چرا وقتی حمله می كنند چرا با قانون بین الملل حمله می كنند و چرا بجای اینكه داعش را هدف قرار بدهد  تاسیسات زیر بنایی عراق و سوریه را هدف قرار می دهند..

dardnews.ir

 اسماعیل اسدی دارستانی نویسنده و محقق و روزنامه نگار ( كارشناس  حقوق بین الملل خصوصی)


ژ"
نظرات() 
bfjybeake
دوشنبه 26 اسفند 1398 01:47 ق.ظ
ordering prescription drugs from canada https://canadadrugpharmacywhik.com/ - canada drugs buy canada drugs <a href="https://canadadrugpharmacywhik.com/#">buying prescription drugs in canada</a> perscription drugs in canada
hrjybeake
شنبه 17 اسفند 1398 05:53 ب.ظ
online generic viagra https://avapharmyj.com/ - cost of viagra free viagra sample <a href="https://avapharmyj.com/#">viagra samples</a> viagra online
bfujTheld
پنجشنبه 15 اسفند 1398 12:50 ب.ظ
herbal alternative viagra https://miapharmer.com/ - viagra soft pills viagra free samples <a href="https://miapharmer.com/#">does generic viagra work</a> purchase viagra
egksbeake
دوشنبه 5 اسفند 1398 01:26 ب.ظ
money loans short term http://shorttermloanshek.com/ - short term cash loan nz ucf short term loan advance <a href="http://shorttermloanshek.com/#">short term payday loans for bad credit</a> short term cash loans for bad credit
gbolanany
جمعه 2 اسفند 1398 12:54 ب.ظ
custom term paper writing service http://termpapernfu.com/ - custom written term papers custom term papers <a href="http://termpapernfu.com/#">write my term paper for me</a> term paper help
buksbeake
یکشنبه 27 بهمن 1398 07:34 ب.ظ
research papers help http://researchpapershrd.com/ - buy research paper no plagiarism can you buy research papers online <a href="http://researchpapershrd.com/#">research paper help</a> buy research paper online cheap
vfbianany
پنجشنبه 24 بهمن 1398 05:36 ق.ظ
coursework planner http://courseworkhelpxeg.com/ - design technology coursework coursework website <a href="http://courseworkhelpxeg.com/#">coursework writers</a> coursework history
bslobeake
شنبه 19 بهمن 1398 09:48 ق.ظ
Flomax http://meloxicammobicxn.com/ - Finax Betahistine <a href="http://meloxicammobicxn.com/#">Flomax</a> Betoptic
nuloTheld
جمعه 18 بهمن 1398 06:09 ق.ظ
Dramamine http://gabapentinneurontinax.com/ - Cordarone Indinavir <a href="http://gabapentinneurontinax.com/#">Chloroquine</a> Lariam
quest bars cheap
دوشنبه 18 آذر 1398 07:22 ق.ظ
I am sure this piece of writing has touched all the internet people, its
really really nice post on building up new website.
tinyurl.com
چهارشنبه 29 آبان 1398 05:12 ب.ظ
Why people still make use of to read news papers when in this technological
world everything is presented on net?
newspaper name ideas filipino
سه شنبه 23 مهر 1398 10:59 ق.ظ
Aw, this was an incredibly good post. Taking a few minutes
and actual effort to generate a superb article… but what can I say… I procrastinate a whole lot and don't seem to get anything done.
Lenard
شنبه 9 شهریور 1398 11:05 ب.ظ
It's wonderful that you are getting thoughts from this piece of writing as well as from our discussion made at this time.
http://ketounlimited.net/
چهارشنبه 16 مرداد 1398 09:06 ق.ظ
I don't even understand how I finished up right here, but I believed this post was
once good. I don't recognize who you are but certainly you are going to a
well-known blogger if you aren't already ;) Cheers!
http://bitcoinlifestyles.net/
یکشنبه 13 مرداد 1398 07:07 ق.ظ
Thanks for some other magnificent post. The place else may just anybody get
that kind of info in such an ideal way of writing?
I have a presentation next week, and I'm on the look for
such info.
Activator Pro Testosterone Price
شنبه 12 مرداد 1398 01:12 ب.ظ
Howdy! This article couldn't be written much better!
Looking at this post reminds me of my previous roommate!
He continually kept preaching about this. I'll send this post
to him. Pretty sure he will have a good read. Thank you for sharing!
http://ketoprimerx.com/
پنجشنبه 10 مرداد 1398 05:48 ق.ظ
Excellent read, I just passed this onto a
friend who was doing a little research on that.
And he just bought me lunch since I found it for him smile So let me
rephrase that: Thanks for lunch!
Cali Naturals CBD Oil Reviews
یکشنبه 6 مرداد 1398 10:49 ق.ظ
Very quickly this web site will be famous amid all blogging viewers, due to
it's nice articles or reviews
http://bitcoinlifestylereview.com/
یکشنبه 6 مرداد 1398 03:08 ق.ظ
Thanks for this tremendous post, I am glad I found this
internet site on yahoo.
http://riise16pennington.jigsy.com/entries/general/Royal-Oak-City-Council-Keeps-Medical-Marijuana-Rulings-But-Protest-Will-Continue
چهارشنبه 12 تیر 1398 11:52 ب.ظ
Hi there just wanted to give you a quick heads up. The text in your article seem to be running
off the screen in Firefox. I'm not sure if this is a formatting
issue or something to do with web browser compatibility but
I thought I'd post to let you know. The layout look great though!
Hope you get the problem fixed soon. Thanks
https://forum.vodafone.co.uk/t5/user/viewprofilepage/user-id/682722
چهارشنبه 12 تیر 1398 10:44 ب.ظ
Thanks for some other great article. Where else
could anybody get that kind of info in such a perfect approach of
writing? I've a presentation next week, and I am at the search for such information.
https://www.evernote.com/shard/s529/sh/84244609-a50f-409e-8d2b-0588eec46f33/73cc961fc180ef882e6b26fe1d3eb6d3
چهارشنبه 12 تیر 1398 08:31 ب.ظ
Howdy! This article couldn't be written much better!

Reading through this post reminds me of my previous roommate!

He always kept talking about this. I am going to forward this information to him.
Pretty sure he's going to have a great read.
Thanks for sharing!
http://www.pearltrees.com/griffithsheridan81
چهارشنبه 12 تیر 1398 07:32 ب.ظ
Good ? I should definitely pronounce, impressed with your site.
I had no trouble navigating through all tabs and related
info ended up being truly easy to do to access.

I recently found what I hoped for before you know it at all.
Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything,
site theme . a tones way for your customer to communicate.
Excellent task.
http://bit.do/GertsenBryant2175
چهارشنبه 12 تیر 1398 06:45 ب.ظ
Aw, this was an exceptionally nice post. Finding the time and actual effort to generate a good article?
but what can I say? I procrastinate a whole lot and don't seem to
get anything done.
http://tinyurl.com/ranhrq50
چهارشنبه 12 تیر 1398 05:20 ب.ظ
What's Taking place i am new to this, I stumbled upon this I've discovered It positively helpful and it has aided me
out loads. I hope to contribute & help different customers like its helped me.
Good job.
http://bit.ly/2I5oPcf
سه شنبه 4 تیر 1398 10:21 ق.ظ
Oh my goodness! Awesome article dude! Many thanks,
However I am going through troubles with your RSS.
I don't understand the reason why I am unable
to join it. Is there anybody else having similar RSS issues?
Anyone who knows the solution can you kindly respond? Thanks!!
http://sergeytatiananikitiny.com/index.php/4324324/565465465464?start=10
جمعه 30 فروردین 1398 11:19 ق.ظ
ロレックスコピー
http://biznesars.ru/content/1774232086
جمعه 30 فروردین 1398 11:17 ق.ظ
当店はスーパーコピーブランド(N級品)を製造して販売している激安専門店でございます!世の中のほとんど
http://midirectorioempresarial.es/directorio-de-negocios/artesport/
چهارشنبه 28 فروردین 1398 07:59 ب.ظ
ブランドバッグのスーパーコピーを専門に 扱っています。
http://rondresselphotography.com/about/
چهارشنبه 28 فروردین 1398 07:58 ب.ظ
ロレックスデイデイトII?218235A -ロレックス時計コピー
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logoشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic