به روز نامه الكترونیكی درد نیوز اولین سایت حقوق بشر و محیط زیسنت ایران خوش آمدید تاسیس 1379 درد نیوز - سازمان ملل نیاز به اصلاحات كلی دارد واما ....حق وتو و عضویت دایم 5 كشور یعنی دیكتاتور ی

دنیای وارونه-عجب رسمیه رسم زمونه

سازمان ملل نیاز به اصلاحات كلی دارد واما ....حق وتو و عضویت دایم 5 كشور یعنی دیكتاتور ی

نویسنده :
تاریخ:چهارشنبه 23 اردیبهشت 1394-04:31 ب.ظ

سازمان ملل  اصلاحات كلی نیاز  دارد واما ....حق وتو و عضویت دایم  5 كشور  یعنی دیكتاتور ی
 
واقعا جای سوال است..در سازمان مللی كه تمام ملل د آن عضو هستند  همانند مجلس شورای ملی شاهنشاهی است كه مردم انتخاب می كنند  و شورای امنیت همانند مجلس سنا كه از 60 نفر  آن30  توسط مردم و 30 نفر توسط توسط شاه دیكتاتور...حتی انتخاب دبیركل  بدون توافق شورای امینت سازمان ملل غیر ممكن است و در منشور سازمان ملل شورای امنیت بعنوان دایه یا قیم جهان كا ر می كند...دبیركل بجای شاه است كه بدون شورای امنیت هیچ قدرتی ندارد ..بنظر من ساختار قانون اساسی مشروطه همانوریكه ازانگلیس و فرانسه گرفته شده است ..منشور سازمان ملل و ساختار شورای امنیت سازمان ملل از قوانین مشروطه انگلیس و بعضی قوانین ناقض فرانسه گرفتهش ده است. در تاسیس سازمان ملل كه اكثر كشورها شاهان و دیكتاتورهای بی مغز و بدون فكر و خون ریز داشتند و از سیاسیت سر نمی آوردند یا خیلی از كشورها تحت استعمار بیشتر انگلیس و بقیه فرانسه و آمریكا ،شوروی و چین قرار داشتند   سازمان ملل دست این چند كشور بود و امپرطوری عثمانی شكست خورده بود و ایران در اشغال انگلیس و روسیه بود دولت مستقل نداشت و اكثریت كشورهای اسلامی تحت اشغال غربی ها بودند ..منشور سازمان ملل و شورای امنیت بنفع  5 كشور نوشته شد.. بقیه كشك بودند...
اگر قرار بر جمعیت  بو د باید یك عضو شورای امنیت  هم از مسلمان بودند یا اگر به جمعیت مذهب بود ...مسیحان جهان یك هفتم جهان را تشكیل می دهند و مسلمانان هم یك هفتم جهان .. باید مسیحان یك رای داشتند نه 4 عضو آن عضو دایم سازمان ملل باشند ...یهودیان كه تكلیفشان محشص است اروپاییان و آمریكا  و روسیه همیشه از حق آنها بعنوان حق وتو استفاده كردند و اگر استفاده به حق وتو كشورها نگاه كنید بیشتر حق وتو اعضای دایم  شورای امنیت سازمان بنفع اسراییل استفاده شده است...
باید منشور حقوق بشر و كمیسیون حقوق بشر سازمان ملل تا حذف عضویت دایم و حق وتو 5 كشور اصلی  به حالت تعلیق در آید..چون منشو حقوق بشر سازمان ملل با ساختار غیر دموكراتیك و رای گیریی سازمان ملل جور نمی آید .. سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل دارد با دیكتاتوری و مصونیت 5 كشور اداره می شود این سازمان ملل به نفع 5 دیكتاتور است و منشور های سازمان ملل با بودن این 5 كشور قابل توجیه نیست ...
برای من همیشه جای سوال است بعنوان فعال  و كارشناس حقوق بشر جهانی این است چرا كشورهای سازمان ملل به این امر مهم اعتراض نمی كنند آخر چطور كشورهای فرانسه و آمریكا و انگلیس شعار و پرچم دار حقوق بشر و دموكراسی هستند ..خودشان باعث دیكاتوری در سازمان ملل و شورای امنیت هستند و عضویت دایم  و حق وتو خود دیكتاتوری مطلق پنج كشور در جهان است ( چون چین  و روسیه  كشور دموكراتیك نیستد از آنها انتظاری نمی رود لا اقل شعار حقوق بشر نمی دهند)

مثال ساده در مسئله به رسمیت شناختن  و عض.یت فلسطین در سازمان ملل با تهدید وتو غرب بخصوص آمریكا تاكنون مسكوت مانده است و تمام جنگ های خاور میانه  فلسطین  و ... است چون اگرفلسطین یك عضو سازمان ملل شود و دو كشور اسراییل و فلسطین تقسیم شود و بیت المقدس طبق خواست فلسطینان و یهودیان اشغالگر به دو بخش  پایتخت فلسطین و اسراییل تبدیل شود این دو كشور تاسیس مشكل خاور میانه حل می شود چون این بحث مقاله مجزا است این بحث را اینجا قطع می كنم...
 یا داعش كه بوجود آمد همین یزر سر این حق وتو غرب و روسیه است .. اگر نبود این حق وتو سازمان ملل در خصوص سوریه عمل می كرد الان جنگی در سوریه نبود و داعش  5 هزار كلیومتر خاك عراق و سوریه را اشغال رنمی كرد و  دولت اسلامی تشكیل نمی داد و اینقدر انسان كشته نمی شد ...
اگر ریشه نگاه كنیم ..اگر شوروی حق وتو نداشت وقتی افغانستان را اشغال می كرد شورای امنیت مستقل و با رای سازمان ملل بود قطعنامه علیه اشغال افغانستان در شورای امنیت صادر می كردندو غرب و كشورهای اسلامی دیگرنیاز نبود
القاعده و چریك ها و مجاهدین را تاسیس و تجهیز كنند و الان هم شاید بن لادن  شاهزاده سعودی زنده بود در گوشه ای  عربستان عشق و حالش را می كرد وچیزی بنام القاعده و تندروی اسلامی تاسیس  نمی شد  و اگر  القاعده نبود  دیگر خبری  از داعش و النصره و.. نبود همه زیر سر  شورای امنیت و حق وتو و عضویت دایم 5 كشور است....
آیا برای شما سوال شده است چرا مقر سازمان ملل اصلی در آمریكا بقیه در اروپایی غربی است مگر  كشورهای آسیایی و افریقایی انسان نیستند مگر حق عضویت نمی دهند ..می دانید با استقرار سازمان ملل در آمریكا  این كشور مشروعیت جهانی پیدا می كند و ارزش پولش بالاست و میلیونها شغل از جانب  این مقر سازمان ملل برای آمریكا خرج می وشد و مثال ساده فقط نزدیك 170 كشور عضو و.. اینها ساختمان و نگهبان و نظا فچی و غذا و... می خواهند همه از آمریكا تامین می شود....مثال وقتی سران كشورها به آمریكا می رود اولا : آمریكا مشروعیت پیدا می كندو ارزش زمین و پول و.. بالا می رود و میلیارد ها دلار  از بابت ورود سران به خزانه آمریكا واریز می شود و مغازها و كارخانه ها و شركت های مكنیتی و پلیس و.. آمریكادر چند روز بودن سرران در آمریكا میلیارد میلیاردها دلار سود می كنند كه غیر قابل شمارش است ..
مثال مقر حقوق بشر سازمان ملل در ایروپا از بودن این مقر ها می دانید چقدر افراد آن كشورها مشغول و چند ین هزار شغل ایجاد می شود... چرا یك مقر هم در افریقا و اسیا تاسیس نمی شود ..
چرا مقر سازمان ملل را به اسیا نمی اورندمثال بیت المقدس ..طبق منشور سازمان ملل در سال 1948 كه كشور اسراییل  و فلسطین تاسیس شد ..بیت المقدس طبق تصویب  خود سازمان ملل یك شهر بین المللی است كه تاكنون توسط اسراییل اشاغل شده است  بنظر من  مقر اصلی سازمان ملل را از نیورك به بیت المقدس بیاوردند دیگر اختلافات فلسطین و اسراییل( اشغالی ) حل می شود...و بیت دالمقدس طبق مصوبه سازمان ملل 1948 یك شهر بین المللی باید توس ط سازمان ملل اداره شود...وقتی منشور سازمان ملل و شورای امنیت و منشور حقوق بشر را می خوانیم خیل اصلاحات می خواهد

باید حق عضویت 5 كشور و حق وتو این پنچ كشور  در شورای امنیت حذف و اعضای شورای امنیت موقتی با رای اعضای سازمان ملل باشد..

سازمان ملل ذر سال 1945 تاسیس شده با عضویت حدود 50 كشور جهان كه پنچاه كشور بیشتر آین 50 كشور در استعمار پنج كشور روسیه و فرانسه و آمریكا و چین ر، بریتانا  بودند...هماكون اكثریت كشورها از استعمار خارج شدند  و هماكنون حدود 170 كشور وجود دارد باید اصلاحات در منشور سازمان ملل و حقوق بشر و شورای امنیت انجام شود و مهم تر از همه  عضویت دایم و حق وتو پنچ كشور باید حذف شود این یعنی دیكتاتوری كامل 5 كشور در سازمان ملل و سازمان ملل مشروعیت قانونی نداردبا بودن حق عضویت دایم و حق وتو 5 كشور ومنشور ناقض و قدیمی... قوانین سازمان ملل باید بن روز رسانی و اصلاحات شود...

از سال 1945 تاکنون که سازمان ملل متحد تاسیس شده است،  روسیه(اتحاد شوروی ) 121 بار، آمریکا 79 بار، بریتانیا 32 بار، فرانسه 18 بار و چین 5 بار از حق وتوی خود در شورای امنیت این سازمان استفاده کرده اند.

"وتو" در ادبیات لاتین به معنای "ممنوع می کنم" است.  این کلمه برای لغو یکطرفه یک قانون به کار می رود و به این ترتیب وتو قدرت نامحدودی است که می تواند سبب جلوگیری از (نه تصویب) تغییرات خاص شود. در منشور سازمان ملل متحد هرگز کلمه ای به نام "وتو" قید نشده است. در حقیقت جهت تصویب یک قطعنامه در شورای امنیت و اجرای آن، باید 9 رای از 15 رای اعضای شورا، شامل 5 عضو دائم و 10 عضو غیر دائم، موافق باشد. اما در منشور سازمان ملل متحد این عبارت صریحا ذکر شده است که " آرای همه اعضای دائم شورای امنیت باید موافق قطعنامه مطروحه باشند." این بدان معناست که در صورت مخالفت یکی از اعضای دائم با یک قطعنامه و صدور رای مخالف علیه آن، قطعنامه مذکور به اصطلاح "وتو" شده است.

حق وتوی اعضای دائم شورای امنیت هموراه مورد انتقادات فراوانی بوده است. در واقع اتحاد جماهیر شوروی سابق و آمریکا با استفاده گسترده از حق وتو، نظام وتو را تا حدود زیادی بی اعتبار کرده اند. در حال حاضر، بسیاری از پیش نویس های قطعنامه ها به دلیل تهدید به استفاده از حق وتو توسط یکی از اعضای دائم، حتی به شورای امنیت ارائه نمی شوند. برای مثال در جنگ عراق (مارس 2003)، فرانسه و روسیه اعلام کردند که از هیچ قطعنامه ای مبنی بر جنگ علیه عراق حمایت نمی کنند. در نتیجه ایالات متحده، بریتانیا و اسپانیا پیش نویس خود را از دستور کار شورای امنیت خارج کرده و بدون بهره مندی از حمایت سازمان ملل وارد جنگ با عراق شدند. در دوران جنگ سرد، اتحاد جماهیر شوروی استفاده از حق وتو را تقریبا حق طبیعی و منطقی خود می دانست. در سال های اخیر نیز آمریکا به منظور حفاظت از دولت اسرائیل در مقابل انتقادها یا تلاش های بین المللی برای مهار تحرکات نظامی آن، مکررا از حق وتو استفاده کرده است.

وتو و انتقادات وارده:
منتقدان نظام وتو اشاره می کنند که برخی از قطعنامه هایی که تصویب می شود در عمل اجرا نمی شود. انتقاد عمده دیگر از نظام وتو این است که پنج عضو دائم، یعنی فاتحان جنگ جهانی دوم، دارای هیچ وجه اشتراک ژئوپولیتیکی در جهان امروز نیستند. این در حالی است که اگر حق وتو منسوخ شود، اکثریت آرا در شورای امنیت همسان خواهد شد و لذا شاهد تصویب قطعنامه های بیشتری خواهیم بود، موقعیت های بیشتری به عنوان عوامل تهدید علیه امنیت جهانی قلمداد خواهند شد، کشورهای بیشتری مواخذه می شوند و تحریم های بیشتری تصویب می شود.البته این نیازمند آن است که نظام اصلاح شده ای در شورای امنیت شکل گیرد که از توان اجرایی لازم و منابع مالی کافی جهت تحقق اهداف فوق برخوردار باشد، چرا که در حال حاضر اعضای دائمی شورای امنیت نزدیک به نیمی از بودجه کلی سازمان ملل را تامین می کنند.

تاکنون هیچ یک از پنج عضو دائمی شورای امنیت به تمایل خود برای واگذار کردن حق وتو اشاره ای نکرده است. با توجه به منشور سازمان ملل هر گونه تغییر در منشور سازمان ملل متحد باید از سوی هر پنج عضو این شورا تصویب شود.

روسیه:
کاربرد حق وتو از سوی اتحاد جماهیر شوروی سابق در نخستین سال های تاسیس سازمان ملل چنان عادی بود که آندره گرومیکو، وزیر امور خارجه این کشور طی سال های 1957 تا 1985، به "آقای نه" مشهور شده بود. طی 10 سال نخست آغاز به کار سازمان ملل، اتحاد جماهیر شوروی 79 بار از حق وتوی خویش استفاده کرد. در همین مدت چین تنها یک بار و فرانسه فقط دو بار از حق وتو استفاده کردند و سایر کشورها هرگز از آن استفاده نکردند.با این حال با گذشت زمان به تدریج از استفاده شوروی سابق از حق وتو کاسته شد. از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991، روسیه تاکنون تنها دو بار از حق وتو استفاده کرده است: یک بار برای ممانعت از تصویب قطعنامه ای در انتقاد از نیروهای صرب بوسنی برای اقدام آنها در جلوگیری از دسترسی آژانس پناهندگان سازمان ملل به بیهاج در بوسنی و یک بار دیگر برای رد قطعنامه ای که قرار بود به منظور استفاده از منابع عملیاتی سازمان ملل در قبرس تصویب شود.

ایالات متحده:
8 وتو از 10 وتوی اخیر اعمال شده در شورای امنیت سازمان ملل توسط ایالات متحده بوده است که در این میان 7 مورد آن به نحوی مربوط به پیش نویس قطعنامه هایی در انتقاد از دولت اسرائیل بوده است.
آخرین مورد اعمال وتو از سوی آمریکا در اکتبر سال 2004 بود که این کشور پیش نویس قطعنامه ای در مورد درخواست توقف حملات نظامی ارتش اسرائیل در نوار غزه و خروج نیروهای اسرائیلی از این منطقه را وتو کرد. آمریکا در مجموع تاکنون پیش نویس 39 قطعنامه درباره اسرائیل را وتو کرده است. واشنگتن برای نخستین بار در ماه مارس سال 1970 از حق وتوی خویش استفاده کرد. آمریکا در آن سال همراه با بریتانیا پیش نویس قطعنامه ای درباره سرزمینی که قرار بود بعدا به زیمباوه بدل شود را وتو کرد. آمریکا همچنین تاکنون 10 قطعنامه در انتقاد از آفریقای جنوبی، 8 قطعنامه در انتقاد از نامبیا، 7 قطعنامه علیه نیکاراگوئه و 5 قطعنامه بر علیه ویتنام را وتو کرده است. آمریکا در 57 نوبت به تنهایی قطعنامه های مختلف را وتو کرده است.

بریتانیا:
بریتانیا تاکنون 32 بار از حق وتوی خود استفاده کرده است که در 23 مورد، آمریکا و در 14 مورد فرانسه نیز قطعنامه های مربوطه را وتو کرده اند. بریتانیا آخرین بار در سال 1989 از حق وتو استفاده کرد. در آن زمان آمریکا، فرانسه و بریتانیا به اتفاق قطعنامه ای برای محکوم کردن دخالت نظامی آمریکا در پاناما را وتو کردند. بریتانیا در 7 مورد تنها اعمال کننده حق وتو بوده است که در هر هفت مورد، قطعنامه ها به کشور رودزیا که بعدها زیمباوه نام گرفت، مربوط می شد. بریتانیا آخرین بار در سال 1972 به طور انفرادی از حق وتو استفاده کرد.

فرانسه:
فرانسه تاکنون 18 بار از حق وتو استفاده کرده است که 13 مورد آنها به اتفاق آمریکا و بریتانیا انجام شد. فرانسه دو قطعنامه را به اتفاق بریتانیا وتو کرده است که هر دو به بحران سوئز در سال 1956 مربوط می شود. فرانسه تاکنون تنها دو بار به طور انفرادی قطعنامه های شورای امنیت را وتو کرده است: یکی در سال 1976 در مورد اختلاف فرانسه و جزایر کومور (مجموعه جزایری در آفریقا) و دیگری در مورد اندونزی در سال 1947. فرانسه و اتحاد جماهیر شوروی سابق یک بار در سال 1946 مشترکا قطعنامه ای را در مورد جنگ داخلی اسپانیا وتو کردند.

چین:
در فاصله سال های 1946 و 1971، کرسی چین توسط جمهوری چین (تایوان) اشغال شده بود که تنها یک بار از حق وتو برای مسدود کردن تقاضای عضویت مغولستان در سازمان ملل استفاده کرد. چین در سال 1972 دو قطعنامه را وتو کرد: یکی برای رد درخواست عضویت بنگلادش و دیگری به اتفاق روسیه در مورد وضعیت خاور میانه. چین یک بار نیز در سال 1999 قطعنامه ای را برای تمدید اختیارات نیروهای بازدارنده سازمان ملل در مقدونیه وتو کرد و یک بار دیگر در سال 1997 مانع از تصویب قطعنامه ای شد که هدف از آن اعزام 155 ناظر سازمان ملل به گواتمالا برای تایید اجرای آتش بس در آن کشور بود.

 با این وصف از حقو قدانها جهان و روسای جمهور ها ( از شاهان انتظار نمی رود ) انتظار داریم هر چه زودتر منشور سازمان ملل و شورای امنیت را اصلاح كنند و حق عضویت دایم و حق وتو 5 كشور دیكتاتور و برهم زننده نظم جهان را حذف كنند آنهم با رای مجمع عمومی ..دیگر نمی شود پنچ كشور جهان قلدوری كنند و خود را قیم جهان بدانند...
dardnews.ir

 اسماعیل اسدی دارستانی نویسنده و محقق و روزنامه نگار ( كارشناس  حقوق بین الملل خصوصی)


ژ"
نظرات() 
joma jewellery wedding
پنجشنبه 16 فروردین 1397 12:35 ب.ظ
Any of those would look good paired with a scarf. * Give something helpful, however dainty.
Romans inherited the idea from Indian mythology.
buy lumigan drops
پنجشنبه 9 فروردین 1397 01:02 ب.ظ
There is certainly a great deal to learn about this subject.

I love all tthe pointgs you have made.
Maddison
چهارشنبه 8 فروردین 1397 02:59 ب.ظ
A lista de ingredientes da Dieta Paleo é enorme.
mezo
سه شنبه 7 فروردین 1397 11:57 ق.ظ
Grreat post. I uѕed tto be checking continuously tһis weblog annd Ӏ am impressed!
Extrremely helpful informatіon specificаlly the
final phase :) Ι care foor ѕuch nformation a lоt.
I ᥙsed tto be ⅼooking for tһis certain nfo for a ⅼong time.
Thɑnks andd gokod luck.
mezo
دوشنبه 6 فروردین 1397 05:27 ب.ظ
I am гeally thankful to the owner οf tһiѕ sitee
who has shared thiѕ impressive post ɑt at thiѕ ρlace.
http://berryvillesquare.com/
یکشنبه 5 فروردین 1397 07:01 ق.ظ
Depois me alimento estilo Paleo-LowCarb.
Cialis online
شنبه 4 فروردین 1397 06:11 ب.ظ

Excellent posts. Thank you.
cialis for bph cialis for sale tadalafil 10 mg cialis 5 mg generic for cialis no prescription cialis cheap overnight cialis tadalafil cialis online napol cialis generic tadalafil buy cialis sans ordonnance
Buy generic cialis
چهارشنبه 1 فروردین 1397 06:26 ب.ظ

Regards! A good amount of advice!

try it no rx cialis cialis per paypa prix de cialis cost of cialis cvs cialis tablets for sale acheter cialis kamagra interactions for cialis cialis 20 mg best price buy generic cialis il cialis quanto costa
link M88
سه شنبه 26 دی 1396 02:16 ق.ظ
You can even replace your preferred MP3 music with your to ensure that if
you are regarding the gym, you possibly can still understand interesting points through the
book or listen on the docs from perform that you simply must examine.
" It was President Theodore Roosevelt who had given it the name of White House in 1901. You need a special connector typically termed as a Fire wire or known as a possible IEEE 1394 high band connector.
لوله بازکنی غرب تهران
یکشنبه 17 دی 1396 12:41 ب.ظ
عالییی
m88
پنجشنبه 7 دی 1396 07:54 ب.ظ
You can even replace your preferred MP3 music with these in order
that if you are regarding the gym, you'll be able to still understand interesting
points from the book or listen on the docs from perform you must
examine. " It was President Theodore Roosevelt who had given it the category of White House in 1901. This can be very advantageous to you just like you might be a fast learner, with just an effort, you could learn all you desired to simply and free.
M88 Com
پنجشنبه 7 دی 1396 12:25 ب.ظ
Many of these shows are operating out of bigger cities like New York or Los Angeles,
and that means you arrive at travel at no cost if you get in the finals.
These guides let you practice when you are ready and
still have the time for it to do so. Here you can shop by theme or browse an entire selection of
themes if you are sill unsure on the to base the party.
188bet
شنبه 2 دی 1396 11:05 ق.ظ
Now that you be familiar with video editing as well as the what exactly you need
you are to begin with your way of amateur filmmaker to professional director.
A model with 3 CCD has a sensor that covers all the different colors (Red, Green, and Blue) producing superior
color reproduction. Instead of enjoying karaoke parties, you'll be able
to always go ahead and take music and build your
own personal song, by plugging it in your TV sets.
russe femme rencontre
پنجشنبه 30 آذر 1396 07:15 ق.ظ
rencontre homme morlaix russe femme rencontre rencontrer l'amour au travail sites rencontres coquines site rencontre millau appli pour rencontre iphone site de rencontre
gratuit pour ado numero gratuit rencontre rencontre adulte
strasbourg rencontre sexe caen site rencontre senior gratuit applications
rencontres rapides rencontres directes sans
inscription site de rencontre gratuit non payant au canada site de rencontre xxx appli rencontre
japon site rencontre homme russe rencontre femme asie gratuit faire des
rencontres amicales toulouse comment rencontrer des gens a lille rencontres porno site de rencontre avec etrangers site rencontre tour du monde site rencontre cougar gratuit rencontres
aveyronnaises rencontre ado lille gratuit parent rencontre rencontres discret rencontre femme russe avec
photo site de rencontre sans inscription en ligne fish rencontre
tous les sites de rencontres site de rencontres gratuit rencontre agricultrice tarn rencontre de grosse rencontre mere celibataire gratuit rencontre sexe jura rencontres amities femmes site de rencontre qui fonctionne bien rencontres en ligne gratuites pour celibataires site de rencontre 45 gratuit rencontre briancon quel activite pour rencontrer des gens fausse photo site de rencontre rencontres femmes de l est site de rencontre pour adolescent
rencontre st etienne rencontre catholique traditionaliste rencontre 17
royan asiatique rencontre
free dating site chat
پنجشنبه 30 آذر 1396 06:21 ق.ظ
best introvert dating site free dating site chat best online chat rooms free dating sites no credit card needed china dating app dating sites india
free dating site approval sarnia singles online dating best
dating site in usa best free dating sites portugal online dating age discrimination free apps for
married dating online dating sites for 50+ gay dating sites bangalore singles chat rooms online online dating for older professionals how long before you meet
your online date country boy online dating mexican dating sites free dog lovers dating site canada what are the best dating apps uk
dating online free uk christian singles and
sexuality best introductory line for online dating online dating
site london dating app for mentally ill free online dating kingston ontario
icebreaker jokes for online dating free dating sites edinburgh high end dating services boston no 1 dating app in pakistan racism dating websites famous dating sites in sweden free mobile dating in canada list
of all gay dating sites dating websites for teen filipina dating online best dating
sites colorado springs rock dating sites free singapore
dating websites free free dating sites utah girl dating sites in pakistan best dating websites in northern ireland dating sites
in phoenix best polish dating website uk dating sex porn french dating site nyc black christian singles dating free free
new dating sites free dating website toronto
online dating for mental health professionals
پنجشنبه 30 آذر 1396 05:38 ق.ظ
gaming dating sites online dating for mental health professionals good
dating websites ireland online date sex gay dating sites usa dating sites in ghana india dating sites online
dating with girl in delhi christian advice on online dating 100 new free
dating site in usa best bdsm dating site christian dating in south africa best free
online dating site chicago gay dating app for windows phone free fitness dating sites
free non payment dating sites align astrology dating app good answers to dating questions free online dating site in south africa new dating websites free top dating sites
in the usa great dating site one liners dating sites like topface best christian dating site in europe top ten online dating
websites date ideas for 40 somethings bisexual teen dating site free dating in delhi ncr best video chat dating app black singles free online dating indian online dating australia dating app for ios 6 online
dating apps in nigeria free online dating sites in atlanta ga
lesbian herpes dating site asian men black women dating sites rich sugar mummy online dating how
to introduce yourself in a dating site how to find your boyfriend on a dating website gay dating app guide muslim dating sites
in usa spanish dating sites in english nude date site
free for women dating sites free dating sites in west africa free online dating
chat rooms australia muslim converts dating site nepali dating site usa best date place in cebu free dating sites for single parent
free older dating sites
پنجشنبه 30 آذر 1396 01:55 ق.ظ
decent dating sites free older dating sites dating site free philippines weird dating site greek dating site in usa have you had
success with online dating best gay dating websites
canada free dating sites melbourne australia daddy dom dating sites latino dating websites free free to message dating
websites little rock dating sites find dating site for millionaires
online dating profile girl names arab dating sites review top dating site
in philippines free online gay dating india
dating app android source code pua online dating
profile tips largest dating site in australia top 10 most
successful dating websites best dating sites for 18 local dating apps
for android leading dating sites in usa how to write a dating profile headline dating websites durban south africa funny dating site profile
photos rich dating site australia date night ideas dallas tx top 5 free dating sites in the world taiwan dating
site reviews asian dating sites black people dating websites bbc apprentice start date gay male dating site most honest dating website best christian dating website
online dating use real name what to say to a girl online dating mobile dating
site in uk dating sites for farmers best online dating
boston online dating failure rate 100 free us dating sites online dating how to tell if a girl is interested
flt dating website lesbian dating sites free online elite online dating uk teenage dating pros and cons online dating opportunity costs
site de rencontre des putes
پنجشنبه 30 آذر 1396 12:30 ق.ظ
site de rencontre de 50 ans site de rencontre des putes rencontre femme pas
de calais site de rencontre 100 pour 100 gratuit pour les hommes rencontre femme pour femme rencontres travail en elevage rencontrer des gens pour partir en voyage site de rencontre gratuit non payant a montreal site de rencontre pour femmes gratuit site de rencontre instantanee
gratuit site de rencontre moderne site de rencontre gratuit pour le canada site de rencontres gratuit en ligne site de rencontre libanais site de rencontre gratuit 03 site de rencontre blanc paris rencontrer des gens site de rencontre homme noir comment rencontrer des femmes sans payer
site de rencontre grenoble rencontre geneve homme s'inscrire sur site de rencontre
rencontres adultes seance photo pour site de rencontre rencontres aveyron site de rencontre gratuit 69 rencontre culture
education site de rencontre gratuit bordeaux appli rencontre timide site de rencontre gratuit pour cadres rencontre
femme noir montreal site de rencontre gratuites sans inscription comment rencontrer des filles sur facebook si de
rencontre gratuit faire des rencontres paris site de rencontre ado celibataire sans inscription site de rencontre tres haut de gamme site de rencontre amour site de rencontre android
gratuit rencontres travesties rencontre vieille femme site de rencontre de
celibataire gratuit site de rencontre en corse du sud site de rencontre ado 72 rencontre parent solo site de rencontre femme ronde site de rencontre pont-audemer site de rencontre avec photos sans inscription site de rencontre 100 pour 100 gratuit pour les hommes
site de rencontre aventure gratuit
arab dating sites australia
چهارشنبه 29 آذر 1396 11:47 ب.ظ
why is online dating good arab dating sites australia saudi arabia free dating website most used dating app in colorado lesbian dating site her online dating weirdest messages international dating
site for professionals all online dating websites good headlines for gay dating sites new free online
dating site in australia online dating chats for free online dating profile
tips for guys best paid dating site in usa best gay dating apps
uk best china dating site online dating st petersburg russia search email on dating sites
dating site for atheist online dating debate best dating sites for women canadian dating websites free beyond black and white dating site okinawa
dating app police woman dating site online dating
networks in zimbabwe best free indian dating app for android fun dating screen names
latest free nigeria dating site biggest dating sites fitness dating sites australia photos from russian dating websites
hilarious online dating usernames free online muslim dating united
state free online dating site free dating sites 100 totally free
ukrainian dating sites in usa london tube dating app popular free dating sites in nigeria best dating sites europe christian dating
sites canada for free list of best dating sites bisexual dating
site had sex after first date speed dating in kansas
city online dating free dating site & farmer dating online completely free dating sites no registration polish dating
website usa most popular 100 free dating websites hate online
dating hilarious online dating usernames
endroit rencontre
چهارشنبه 29 آذر 1396 09:51 ب.ظ
chat pour rencontre endroit rencontre site de rencontre pour geek site de rencontre amis pour ado
site de rencontre sans faux profils rencontre femme montpellier
rencontre hotel description site de rencontre original site de rencontre amicale rencontre travesties appli gratuite rencontre rencontre yvetot tous les sites de rencontres
payants rencontre ephemere gratuite rencontre par tel rencontre libourne rencontres 49
rencontre senior dijon rencontre sexe orne appli rencontre android gratuit rencontre amicale
pont a mousson site de rencontre d'homme gratuit premier message sur site de rencontre rencontre femmes noires rencontre russe lyon rencontres femmes celibataires 49 forum pour
rencontres amicales rencontre sans inscription gratuit rencontre mende sit rencontre ado rencontre sexe 35 rencontres
seniors 18 rencontrer une pute rencontre avec camera site de rencontre canada gratuit non payant rencontre la baule escoublac
rencontres catholiques seniors rencontre dans l aude site de
rencontre sur le gers rencontre hard rock rencontre femmes juif rencontre
femme asie rencontre alfortville rencontre 35 fougeres rencontre salopes site de rencontre 72 site de rencontre faux profils rencontre teen site de rencontres pour femmes rencontre sur paris
contactos mujeres huelva
چهارشنبه 29 آذر 1396 06:10 ب.ظ
web para conocer personas contactos mujeres huelva
contacto chicas almeria chica busca chico a coruna chat para encontrar amigos
en argentina chico busca chico ecuador chico busca chico locanto guadalajara grupos para conocer chicas
en facebook aplicacion conocer gente android programa para conocer gente de
todo el mundo contactos bilbao mujeres busco chicas texcoco fotos
de mujeres solteras en espana conocer gente de
cordoba argentina contacto jerez mujeres conocer gente para chatear buscar
mujeres solteras en estados unidos numero de mujeres solteras en espana paginas para encuentros
sexuales gratis buscar amigos por internet para chatear encuentra gente de tu ciudad gratis mujeres solteras cali colombia anuncios sexo torrelavega chica busca amistad en arequipa actividades
para conocer amigos en bogota conocer gente zaragoza mujeres solteras
rusas ucranianas chico busca chico locanto conociendo gente de chihuahua chica
busca chico sexo gratis busco mujer para formar
pareja anuncios mujeres madrid chica busca a chico quito sur se busca chica
en panama conocer gente para viajar juntos contacto
con mujeres en espana contactos con mujeres no profesionales conocer personas en tu ciudad contactos de chicas para salir contactos de chicas en valencia
contacto con mujeres de ucrania buscar pareja mujeres solteras mujer busca hombre rico para casarse aplicaciones para conocer gente en madrid conocer mujeres
por chat mujeres solteras en ecuador guayaquil contactos con mujeres valladolid busco hombre para relacion seria en cali contactos santander mujeres donde puedo conocer gente seria
best us dedicated servers
دوشنبه 27 آذر 1396 02:57 ق.ظ
vps hosting cheapest best us dedicated servers dedicated hosting plans dedicated server windows 10 buy vps server usa free shared hosting cpanel best dedicated server europe windows 7 vps australia
web hosting appliance free hosting with wordpress support cheap australia vps web hosting
monthly bandwidth free wordpress hosted site web hosting for magento linux vs windows hosting wordpress wordpress hosting with
domain reseler hosting web hosting reviews uk dedicated servers windows 2008 web shop hosting free dedicated hosting
trial intel xeon e5 dedicated server reseller hosting server indonesia web hosting features
list how to move wordpress site to new domain name web hosting mail how to host wordpress on your own domain good hosting for wordpress comparison between vps and dedicated server cheapest domain hosting services dedicated server us web hosting platforms what
is dedicated servers in video games cheap hosting with dedicated
ip share host vps vs dedicated ip cheap uk dedicated server hosting high bandwidth dedicated servers best reseller hosting
europe private ssl on shared hosting magento slow on shared hosting
web hosting cost philippines windows dedicated server unlimited bandwidth web host reseller business web hosting using iis web hosting linux apache mysql php cheapest european dedicated server web hosting services for magento best vps low cost web photo hosting
web hosting servers vs dedicated server
یکشنبه 26 آذر 1396 01:26 ق.ظ
web hosting nz reviews web hosting servers vs dedicated server free
php hosting site with cpanel migrate wordpress to new host website hosted on raspberry pi cheapest domain hosting uk managed vps hosting wordpress domain and hosting
uk magento dedicated server hosting website server hosting cost web hosting gold coast australia dedicated mysql hosting cheap vps windows 2008
web hosting pay by the month web hosting space price vps australia cheap cheap
reseller hosting uk virtual private server hosting uk vps linux hosting web hosting melbourne web
hosting service provider reviews web host rankings cheap vps hosting in germany web hosting design services super cheap vps web hosting calgary
unlimited vps hosting unlimited reseller hosting with whmcs dedicated server hosting indonesia best host for wordpress australia vps windows 1gb vps hosting india
low cost unlimited storage dedicated server best vps hosting cheap website
and email hosting australia fast shared hosting cheap dedicated server
australia virtual private server vs dedicated server web hosting fees uk
best vps hosting warrior forum web hosting costs per year difference
between vps and dedicated server hosting web hosting in america free control panel for linux
vps best vps service in india cheap kvm vps server managed wordpress hosting vs shared
hosting web hosting pay by the month live video streaming dedicated server best hosting vps server
dual intel xeon x5650 dedicated server
شنبه 25 آذر 1396 01:21 ب.ظ
web hosting in mumbai dual intel xeon x5650 dedicated server vps hosting wordpress windows
vps cheap price web host app free server vps windows web hosting services agreement website hosting cost in india
cheap hosting vps web hosting domain name email web hosting mailing list virtual
private servers web hosting sites for mac users good reseller hosting cpanel reseller hosting trial reseller game
server hosting wordpress uk hosting best benefits of having dedicated server
seattle dedicated server hosting web host uk white
label vps reseller hosting web hosting dynamic ip address website hosting hong kong shared server hosting singapore dedicated windows server hosting web hosting services greece cheapest windows dedicated server hosting
web hosting control panels cheap german windows vps cheap windows vps servers
web hosting dallas what does dedicated server
mean web hosting classes free linux shared hosting web hosting what
is bandwidth website hosting domain best vps hosting indonesia small business
wordpress hosting how to get a dedicated server difference
between dedicated server and vps website hosting northern ireland photo hosting sites for
photographers managed dedicated server singapore web hosting review singapore web hosting service providers in uk php mysql
dedicated server what reseller hosting mean cheap dedicated server europe web
hosting support ms access windows vps hosting ranking
psychic readings
دوشنبه 20 آذر 1396 09:52 ب.ظ
Wow, amazing blog structure! How long have you been running a blog for?
you made blogging and site-building look easy.

The total look of your website is great, not to mention the
content material!
virtual private hosting
دوشنبه 20 آذر 1396 09:25 ب.ظ
web hosting for fine artists virtual private hosting eu dedicated servers virtual vs dedicated server uk based linux vps
dedicated server providers cheapest linux vps server germany dedicated server cheap cheap vps
server windows web host limited web hosting uk magento cheap offshore dedicated server dedicated hosts vs dedicated instances
swiss dedicated server windows vps hosting instant activation cheap reseller hosting singapore web hosting
canada reviews web hosting broadband speed vps hosting cheap storage uk dedicated server unlimited bandwidth
dedicated mysql server hosting ssd reseller hosting move wordpress to a new host web hosting tomcat web hosting iis web page
hosting costs cpanel for windows vps cheapest australia vps difference between dedicated server and shared server in oracle cheap vps hosting
for windows cheap dedicated servers linux web hosting linux apache mysql php vps
ssd what is self hosted wordpress dedicated game server linux dedicated server
games website hosting review australia web hosting india cost web hosting iis sql server
uk windows vps hosting moving wordpress site to another host web hosting package
philippines best cheap hosting for wordpress dedicated server hosting
gpu raspberry pi dedicated game server web hosting sites in india free hosting with cpanel php mysql windows vps europe cheap cheap vps 1gb
ram phoenix nap dedicated server
Scott
پنجشنبه 16 آذر 1396 07:47 ق.ظ
You can even replace your selected MP3 music with one of these to make sure
that even if you're concerning the gym, it is possible to
still understand interesting points from the book
or listen for the docs from perform that you
just have to examine. It took about a couple of months to master what as well as the raucous,
discordant (to my ears) "melody. Painting is surely an authentic gift because of its longevity and utility.
http://syscimamos.mihanblog.com/post/60
چهارشنبه 15 آذر 1396 06:11 ب.ظ
As a result of their effort, Positive View's events have received coverage from the 3 global television networks and still have been streamed for online viewing.
You don't have to spend money on the largest or heaviest tripod for personal use.

Here you are able to shop by theme or browse an entire selection of themes
if you're sill unsure on the to base the party.
voyance telephone gratuite en ligne
شنبه 11 آذر 1396 04:56 ق.ظ
voyance gratuite de l'amour voyance telephone gratuite en ligne voyance politique voyance
gratuite pendule de l'amour chat voyance gratuite travail voyance a prix discount ph voyance gratuite en ligne sans attente par tchat consultation voyance par
telephone pas cher voyance serieuse gratuite telephone sans attente
oracle ge voyance gratuite voyance de l'amour gratuite par tchat
voyance gratuite par tchat fiable voyance toulouse capitole
voyance gratuite chinoise voyance cb ma boule
de voyance app store meilleur site de voyance gratuite voyance horoscope gratuit voyance 1 euro voyance horoscope sante voyance thionville jeux de voyance tarot
gratuit ma boule de voyance jeu site de voyance serieux avis voyance gratuite serieuse chat voyance gratuite chat
live voyance gratuite amour immediate par tchat developper
dons de voyance voyance gratuite par tchat en ligne site
voyance en ligne voyance tours centre voyance medium gratuite voyance signification carte diable voyance gratuite et immediate voyance
toulouse centre voyance gratuite tchat immediate voyance clermont l'herault voyance gratuite sentimentale
voyance serieuse en ligne voyance telephone sans carte bancaire voyance
gratuite et sans attente consultation chat voyance gratuite voyance don hereditaire meilleure site voyance gratuite voyance
pas cher 15 cts avis tchat voyance direct voyance immediate gratuite
par chat en ligne ma boule de voyance en ligne sms voyance serieuse voyance gratuite jeu de tarot
tarotista vidente en capital federal
شنبه 11 آذر 1396 02:39 ق.ظ
vidente gratis pelo whatsapp tarotista vidente en capital federal
luzcia vidente natural atiendo personalmente vidente sensitiva intuitiva tarot vidente economico vidente brasileno en peru el mejor vidente de madrid vidente
gratis en linea vidente natural sin cartas vidente valencia voluntad
buen vidente barcelona vidente en barcelona gratis porque hay gente vidente vidente buena y economica por telefono
tarotista y vidente gratis vidente seria y economica vidente en capital federal vidente valencia voluntad el mejor
vidente de mexico vidente en barcelona gratis vidente en valencia capital vidente fiable
en granada vidente bueno y gratis vidente pago paypal vidente valencia
mislata vidente economica y buena como saber si soy vidente natural mejor vidente 806
el mejor vidente del peru vidente brasileno chico vidente
gratis en linea vidente por telefono gratis vidente 24 horas buena vidente gratis
vidente en linea gratis chat vidente natural en cordoba capital el mejor vidente del peru vidente brasileno chico la mejor vidente de murcia ser vidente se
hereda vidente brasileno vidente gratis en linea vidente buena en malaga que significa vidente y bidente
vidente buena y economica vidente fiable gratis buena vidente gratis como
ser vidente natural buena vidente sevilla vidente gratis telefono fijo
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 31 تا 60


Admin Logo
themebox Logo