تبلیغات
به روز نامه الكترونیكی درد نیوز اولین سایت حقوق بشر و محیط زیسنت ایران خوش آمدید تاسیس 1379 درد نیوز - سازمان ملل نیاز به اصلاحات كلی دارد واما ....حق وتو و عضویت دایم 5 كشور یعنی دیكتاتور ی

دنیای وارونه-عجب رسمیه رسم زمونه

سازمان ملل نیاز به اصلاحات كلی دارد واما ....حق وتو و عضویت دایم 5 كشور یعنی دیكتاتور ی

تاریخ:چهارشنبه 23 اردیبهشت 1394-04:31 ب.ظ

سازمان ملل  اصلاحات كلی نیاز  دارد واما ....حق وتو و عضویت دایم  5 كشور  یعنی دیكتاتور ی
 
واقعا جای سوال است..در سازمان مللی كه تمام ملل د آن عضو هستند  همانند مجلس شورای ملی شاهنشاهی است كه مردم انتخاب می كنند  و شورای امنیت همانند مجلس سنا كه از 60 نفر  آن30  توسط مردم و 30 نفر توسط توسط شاه دیكتاتور...حتی انتخاب دبیركل  بدون توافق شورای امینت سازمان ملل غیر ممكن است و در منشور سازمان ملل شورای امنیت بعنوان دایه یا قیم جهان كا ر می كند...دبیركل بجای شاه است كه بدون شورای امنیت هیچ قدرتی ندارد ..بنظر من ساختار قانون اساسی مشروطه همانوریكه ازانگلیس و فرانسه گرفته شده است ..منشور سازمان ملل و ساختار شورای امنیت سازمان ملل از قوانین مشروطه انگلیس و بعضی قوانین ناقض فرانسه گرفتهش ده است. در تاسیس سازمان ملل كه اكثر كشورها شاهان و دیكتاتورهای بی مغز و بدون فكر و خون ریز داشتند و از سیاسیت سر نمی آوردند یا خیلی از كشورها تحت استعمار بیشتر انگلیس و بقیه فرانسه و آمریكا ،شوروی و چین قرار داشتند   سازمان ملل دست این چند كشور بود و امپرطوری عثمانی شكست خورده بود و ایران در اشغال انگلیس و روسیه بود دولت مستقل نداشت و اكثریت كشورهای اسلامی تحت اشغال غربی ها بودند ..منشور سازمان ملل و شورای امنیت بنفع  5 كشور نوشته شد.. بقیه كشك بودند...
اگر قرار بر جمعیت  بو د باید یك عضو شورای امنیت  هم از مسلمان بودند یا اگر به جمعیت مذهب بود ...مسیحان جهان یك هفتم جهان را تشكیل می دهند و مسلمانان هم یك هفتم جهان .. باید مسیحان یك رای داشتند نه 4 عضو آن عضو دایم سازمان ملل باشند ...یهودیان كه تكلیفشان محشص است اروپاییان و آمریكا  و روسیه همیشه از حق آنها بعنوان حق وتو استفاده كردند و اگر استفاده به حق وتو كشورها نگاه كنید بیشتر حق وتو اعضای دایم  شورای امنیت سازمان بنفع اسراییل استفاده شده است...
باید منشور حقوق بشر و كمیسیون حقوق بشر سازمان ملل تا حذف عضویت دایم و حق وتو 5 كشور اصلی  به حالت تعلیق در آید..چون منشو حقوق بشر سازمان ملل با ساختار غیر دموكراتیك و رای گیریی سازمان ملل جور نمی آید .. سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل دارد با دیكتاتوری و مصونیت 5 كشور اداره می شود این سازمان ملل به نفع 5 دیكتاتور است و منشور های سازمان ملل با بودن این 5 كشور قابل توجیه نیست ...
برای من همیشه جای سوال است بعنوان فعال  و كارشناس حقوق بشر جهانی این است چرا كشورهای سازمان ملل به این امر مهم اعتراض نمی كنند آخر چطور كشورهای فرانسه و آمریكا و انگلیس شعار و پرچم دار حقوق بشر و دموكراسی هستند ..خودشان باعث دیكاتوری در سازمان ملل و شورای امنیت هستند و عضویت دایم  و حق وتو خود دیكتاتوری مطلق پنج كشور در جهان است ( چون چین  و روسیه  كشور دموكراتیك نیستد از آنها انتظاری نمی رود لا اقل شعار حقوق بشر نمی دهند)

مثال ساده در مسئله به رسمیت شناختن  و عض.یت فلسطین در سازمان ملل با تهدید وتو غرب بخصوص آمریكا تاكنون مسكوت مانده است و تمام جنگ های خاور میانه  فلسطین  و ... است چون اگرفلسطین یك عضو سازمان ملل شود و دو كشور اسراییل و فلسطین تقسیم شود و بیت المقدس طبق خواست فلسطینان و یهودیان اشغالگر به دو بخش  پایتخت فلسطین و اسراییل تبدیل شود این دو كشور تاسیس مشكل خاور میانه حل می شود چون این بحث مقاله مجزا است این بحث را اینجا قطع می كنم...
 یا داعش كه بوجود آمد همین یزر سر این حق وتو غرب و روسیه است .. اگر نبود این حق وتو سازمان ملل در خصوص سوریه عمل می كرد الان جنگی در سوریه نبود و داعش  5 هزار كلیومتر خاك عراق و سوریه را اشغال رنمی كرد و  دولت اسلامی تشكیل نمی داد و اینقدر انسان كشته نمی شد ...
اگر ریشه نگاه كنیم ..اگر شوروی حق وتو نداشت وقتی افغانستان را اشغال می كرد شورای امنیت مستقل و با رای سازمان ملل بود قطعنامه علیه اشغال افغانستان در شورای امنیت صادر می كردندو غرب و كشورهای اسلامی دیگرنیاز نبود
القاعده و چریك ها و مجاهدین را تاسیس و تجهیز كنند و الان هم شاید بن لادن  شاهزاده سعودی زنده بود در گوشه ای  عربستان عشق و حالش را می كرد وچیزی بنام القاعده و تندروی اسلامی تاسیس  نمی شد  و اگر  القاعده نبود  دیگر خبری  از داعش و النصره و.. نبود همه زیر سر  شورای امنیت و حق وتو و عضویت دایم 5 كشور است....
آیا برای شما سوال شده است چرا مقر سازمان ملل اصلی در آمریكا بقیه در اروپایی غربی است مگر  كشورهای آسیایی و افریقایی انسان نیستند مگر حق عضویت نمی دهند ..می دانید با استقرار سازمان ملل در آمریكا  این كشور مشروعیت جهانی پیدا می كند و ارزش پولش بالاست و میلیونها شغل از جانب  این مقر سازمان ملل برای آمریكا خرج می وشد و مثال ساده فقط نزدیك 170 كشور عضو و.. اینها ساختمان و نگهبان و نظا فچی و غذا و... می خواهند همه از آمریكا تامین می شود....مثال وقتی سران كشورها به آمریكا می رود اولا : آمریكا مشروعیت پیدا می كندو ارزش زمین و پول و.. بالا می رود و میلیارد ها دلار  از بابت ورود سران به خزانه آمریكا واریز می شود و مغازها و كارخانه ها و شركت های مكنیتی و پلیس و.. آمریكادر چند روز بودن سرران در آمریكا میلیارد میلیاردها دلار سود می كنند كه غیر قابل شمارش است ..
مثال مقر حقوق بشر سازمان ملل در ایروپا از بودن این مقر ها می دانید چقدر افراد آن كشورها مشغول و چند ین هزار شغل ایجاد می شود... چرا یك مقر هم در افریقا و اسیا تاسیس نمی شود ..
چرا مقر سازمان ملل را به اسیا نمی اورندمثال بیت المقدس ..طبق منشور سازمان ملل در سال 1948 كه كشور اسراییل  و فلسطین تاسیس شد ..بیت المقدس طبق تصویب  خود سازمان ملل یك شهر بین المللی است كه تاكنون توسط اسراییل اشاغل شده است  بنظر من  مقر اصلی سازمان ملل را از نیورك به بیت المقدس بیاوردند دیگر اختلافات فلسطین و اسراییل( اشغالی ) حل می شود...و بیت دالمقدس طبق مصوبه سازمان ملل 1948 یك شهر بین المللی باید توس ط سازمان ملل اداره شود...وقتی منشور سازمان ملل و شورای امنیت و منشور حقوق بشر را می خوانیم خیل اصلاحات می خواهد

باید حق عضویت 5 كشور و حق وتو این پنچ كشور  در شورای امنیت حذف و اعضای شورای امنیت موقتی با رای اعضای سازمان ملل باشد..

سازمان ملل ذر سال 1945 تاسیس شده با عضویت حدود 50 كشور جهان كه پنچاه كشور بیشتر آین 50 كشور در استعمار پنج كشور روسیه و فرانسه و آمریكا و چین ر، بریتانا  بودند...هماكون اكثریت كشورها از استعمار خارج شدند  و هماكنون حدود 170 كشور وجود دارد باید اصلاحات در منشور سازمان ملل و حقوق بشر و شورای امنیت انجام شود و مهم تر از همه  عضویت دایم و حق وتو پنچ كشور باید حذف شود این یعنی دیكتاتوری كامل 5 كشور در سازمان ملل و سازمان ملل مشروعیت قانونی نداردبا بودن حق عضویت دایم و حق وتو 5 كشور ومنشور ناقض و قدیمی... قوانین سازمان ملل باید بن روز رسانی و اصلاحات شود...

از سال 1945 تاکنون که سازمان ملل متحد تاسیس شده است،  روسیه(اتحاد شوروی ) 121 بار، آمریکا 79 بار، بریتانیا 32 بار، فرانسه 18 بار و چین 5 بار از حق وتوی خود در شورای امنیت این سازمان استفاده کرده اند.

"وتو" در ادبیات لاتین به معنای "ممنوع می کنم" است.  این کلمه برای لغو یکطرفه یک قانون به کار می رود و به این ترتیب وتو قدرت نامحدودی است که می تواند سبب جلوگیری از (نه تصویب) تغییرات خاص شود. در منشور سازمان ملل متحد هرگز کلمه ای به نام "وتو" قید نشده است. در حقیقت جهت تصویب یک قطعنامه در شورای امنیت و اجرای آن، باید 9 رای از 15 رای اعضای شورا، شامل 5 عضو دائم و 10 عضو غیر دائم، موافق باشد. اما در منشور سازمان ملل متحد این عبارت صریحا ذکر شده است که " آرای همه اعضای دائم شورای امنیت باید موافق قطعنامه مطروحه باشند." این بدان معناست که در صورت مخالفت یکی از اعضای دائم با یک قطعنامه و صدور رای مخالف علیه آن، قطعنامه مذکور به اصطلاح "وتو" شده است.

حق وتوی اعضای دائم شورای امنیت هموراه مورد انتقادات فراوانی بوده است. در واقع اتحاد جماهیر شوروی سابق و آمریکا با استفاده گسترده از حق وتو، نظام وتو را تا حدود زیادی بی اعتبار کرده اند. در حال حاضر، بسیاری از پیش نویس های قطعنامه ها به دلیل تهدید به استفاده از حق وتو توسط یکی از اعضای دائم، حتی به شورای امنیت ارائه نمی شوند. برای مثال در جنگ عراق (مارس 2003)، فرانسه و روسیه اعلام کردند که از هیچ قطعنامه ای مبنی بر جنگ علیه عراق حمایت نمی کنند. در نتیجه ایالات متحده، بریتانیا و اسپانیا پیش نویس خود را از دستور کار شورای امنیت خارج کرده و بدون بهره مندی از حمایت سازمان ملل وارد جنگ با عراق شدند. در دوران جنگ سرد، اتحاد جماهیر شوروی استفاده از حق وتو را تقریبا حق طبیعی و منطقی خود می دانست. در سال های اخیر نیز آمریکا به منظور حفاظت از دولت اسرائیل در مقابل انتقادها یا تلاش های بین المللی برای مهار تحرکات نظامی آن، مکررا از حق وتو استفاده کرده است.

وتو و انتقادات وارده:
منتقدان نظام وتو اشاره می کنند که برخی از قطعنامه هایی که تصویب می شود در عمل اجرا نمی شود. انتقاد عمده دیگر از نظام وتو این است که پنج عضو دائم، یعنی فاتحان جنگ جهانی دوم، دارای هیچ وجه اشتراک ژئوپولیتیکی در جهان امروز نیستند. این در حالی است که اگر حق وتو منسوخ شود، اکثریت آرا در شورای امنیت همسان خواهد شد و لذا شاهد تصویب قطعنامه های بیشتری خواهیم بود، موقعیت های بیشتری به عنوان عوامل تهدید علیه امنیت جهانی قلمداد خواهند شد، کشورهای بیشتری مواخذه می شوند و تحریم های بیشتری تصویب می شود.البته این نیازمند آن است که نظام اصلاح شده ای در شورای امنیت شکل گیرد که از توان اجرایی لازم و منابع مالی کافی جهت تحقق اهداف فوق برخوردار باشد، چرا که در حال حاضر اعضای دائمی شورای امنیت نزدیک به نیمی از بودجه کلی سازمان ملل را تامین می کنند.

تاکنون هیچ یک از پنج عضو دائمی شورای امنیت به تمایل خود برای واگذار کردن حق وتو اشاره ای نکرده است. با توجه به منشور سازمان ملل هر گونه تغییر در منشور سازمان ملل متحد باید از سوی هر پنج عضو این شورا تصویب شود.

روسیه:
کاربرد حق وتو از سوی اتحاد جماهیر شوروی سابق در نخستین سال های تاسیس سازمان ملل چنان عادی بود که آندره گرومیکو، وزیر امور خارجه این کشور طی سال های 1957 تا 1985، به "آقای نه" مشهور شده بود. طی 10 سال نخست آغاز به کار سازمان ملل، اتحاد جماهیر شوروی 79 بار از حق وتوی خویش استفاده کرد. در همین مدت چین تنها یک بار و فرانسه فقط دو بار از حق وتو استفاده کردند و سایر کشورها هرگز از آن استفاده نکردند.با این حال با گذشت زمان به تدریج از استفاده شوروی سابق از حق وتو کاسته شد. از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991، روسیه تاکنون تنها دو بار از حق وتو استفاده کرده است: یک بار برای ممانعت از تصویب قطعنامه ای در انتقاد از نیروهای صرب بوسنی برای اقدام آنها در جلوگیری از دسترسی آژانس پناهندگان سازمان ملل به بیهاج در بوسنی و یک بار دیگر برای رد قطعنامه ای که قرار بود به منظور استفاده از منابع عملیاتی سازمان ملل در قبرس تصویب شود.

ایالات متحده:
8 وتو از 10 وتوی اخیر اعمال شده در شورای امنیت سازمان ملل توسط ایالات متحده بوده است که در این میان 7 مورد آن به نحوی مربوط به پیش نویس قطعنامه هایی در انتقاد از دولت اسرائیل بوده است.
آخرین مورد اعمال وتو از سوی آمریکا در اکتبر سال 2004 بود که این کشور پیش نویس قطعنامه ای در مورد درخواست توقف حملات نظامی ارتش اسرائیل در نوار غزه و خروج نیروهای اسرائیلی از این منطقه را وتو کرد. آمریکا در مجموع تاکنون پیش نویس 39 قطعنامه درباره اسرائیل را وتو کرده است. واشنگتن برای نخستین بار در ماه مارس سال 1970 از حق وتوی خویش استفاده کرد. آمریکا در آن سال همراه با بریتانیا پیش نویس قطعنامه ای درباره سرزمینی که قرار بود بعدا به زیمباوه بدل شود را وتو کرد. آمریکا همچنین تاکنون 10 قطعنامه در انتقاد از آفریقای جنوبی، 8 قطعنامه در انتقاد از نامبیا، 7 قطعنامه علیه نیکاراگوئه و 5 قطعنامه بر علیه ویتنام را وتو کرده است. آمریکا در 57 نوبت به تنهایی قطعنامه های مختلف را وتو کرده است.

بریتانیا:
بریتانیا تاکنون 32 بار از حق وتوی خود استفاده کرده است که در 23 مورد، آمریکا و در 14 مورد فرانسه نیز قطعنامه های مربوطه را وتو کرده اند. بریتانیا آخرین بار در سال 1989 از حق وتو استفاده کرد. در آن زمان آمریکا، فرانسه و بریتانیا به اتفاق قطعنامه ای برای محکوم کردن دخالت نظامی آمریکا در پاناما را وتو کردند. بریتانیا در 7 مورد تنها اعمال کننده حق وتو بوده است که در هر هفت مورد، قطعنامه ها به کشور رودزیا که بعدها زیمباوه نام گرفت، مربوط می شد. بریتانیا آخرین بار در سال 1972 به طور انفرادی از حق وتو استفاده کرد.

فرانسه:
فرانسه تاکنون 18 بار از حق وتو استفاده کرده است که 13 مورد آنها به اتفاق آمریکا و بریتانیا انجام شد. فرانسه دو قطعنامه را به اتفاق بریتانیا وتو کرده است که هر دو به بحران سوئز در سال 1956 مربوط می شود. فرانسه تاکنون تنها دو بار به طور انفرادی قطعنامه های شورای امنیت را وتو کرده است: یکی در سال 1976 در مورد اختلاف فرانسه و جزایر کومور (مجموعه جزایری در آفریقا) و دیگری در مورد اندونزی در سال 1947. فرانسه و اتحاد جماهیر شوروی سابق یک بار در سال 1946 مشترکا قطعنامه ای را در مورد جنگ داخلی اسپانیا وتو کردند.

چین:
در فاصله سال های 1946 و 1971، کرسی چین توسط جمهوری چین (تایوان) اشغال شده بود که تنها یک بار از حق وتو برای مسدود کردن تقاضای عضویت مغولستان در سازمان ملل استفاده کرد. چین در سال 1972 دو قطعنامه را وتو کرد: یکی برای رد درخواست عضویت بنگلادش و دیگری به اتفاق روسیه در مورد وضعیت خاور میانه. چین یک بار نیز در سال 1999 قطعنامه ای را برای تمدید اختیارات نیروهای بازدارنده سازمان ملل در مقدونیه وتو کرد و یک بار دیگر در سال 1997 مانع از تصویب قطعنامه ای شد که هدف از آن اعزام 155 ناظر سازمان ملل به گواتمالا برای تایید اجرای آتش بس در آن کشور بود.

 با این وصف از حقو قدانها جهان و روسای جمهور ها ( از شاهان انتظار نمی رود ) انتظار داریم هر چه زودتر منشور سازمان ملل و شورای امنیت را اصلاح كنند و حق عضویت دایم و حق وتو 5 كشور دیكتاتور و برهم زننده نظم جهان را حذف كنند آنهم با رای مجمع عمومی ..دیگر نمی شود پنچ كشور جهان قلدوری كنند و خود را قیم جهان بدانند...
dardnews.ir

 اسماعیل اسدی دارستانی نویسنده و محقق و روزنامه نگار ( كارشناس  حقوق بین الملل خصوصی)


ژ"
نظرات() 
el emperador tarot jodorowsky
جمعه 31 شهریور 1396 11:38 ب.ظ
geminis tarot abril 2017 el emperador tarot jodorowsky tarot
del trabajo gratis 2017 tarot leo julio 2017 tarot angel del
dia de hoy tarot fiable gratis amor tarot osho carta la fuente una pregunta al tarot del
amor tarot por email tarot del amor gratis vidente como
leer tarot rider tirada de cartas gratis tarot de
las hadas tarot el oraculo del amor tipo de tarot
gratis tarot certero del dinero tarot gratis pareja dinero
tarot celta gratis on line ifate tarot del
amor pedro tarot tarot gratis por whatsapp argentina mago no
amor tarot horoscopo chino gratis de hoy 2015 tarot cruz celta gratis amor
mi tarot gratis 2015 tirada de tarot gratis
de 3 cartas el oraculo del tarot gratis carta del tarot gratis
de hoy tarot autentico tirada personalizada gratis futuro tarot gratis 2015 tarot gratis gratis arcanos visa tarot tarot zen osho aventura significado del diablo tarot libro abierto tarot del amor gratis los arcanos lectura del tarot tarot gratis del dia
curso de tarot marsella pdf curso practico de tarot joan bunning pdf tirada gratis de cartas
de tarot egipcio alejandro jodorowsky tarot cafe paris
tarot valencia la voluntad consulta gratis tarot gitano interpretacion tarot egipcio
tarot significado de las cartas taroteame ivan el tarot del empleo tarot gratis de trabajo y dinero tarot bola
cristal magica tirada de tarot gratis del amor alicia galvan tarot
rider significado la muerte
quiero verme el tarot de verdad gratis
جمعه 31 شهریور 1396 07:31 ب.ظ
aprender a tirar el tarot gratis quiero verme el
tarot de verdad gratis ver el tarot del signo de sagitario del dia
de hoy flor tarot libra septiembre 2015 tarot cristina perez lopez tarot de tauro del dia de hoy tarot karma vida tirada tarot los arcanos gratis
tarot egipcio gratis los arcanos silent hill 3 cartas del tarot tirada tarot gratis facebook
taro leonardo da vinci cartas echarse las cartas del tarot a uno mismo
paginas de tarot buenas numerologia tarot sabio tarot la justicia
y el diablo tv tarot significado de cada una de las cartas del tarot de marsella tarot osho zen libro
la via del tarot de alejandro jodorowsky y marianne costa pdf tarot
gratis amor solteiros tarot familia 2016 lectura tarot gitano
gratis tarot bueno tarot y runas trabajo carta del oso tarot gitano tienda
tarot luz divina 205 rosa jerico cartas del tarot egipcio en femenino
tirada de cartas del tarot gratis alicia galvan tarot aufeminin domino juegos de cartas del tarot tirada de cartas tarot gratis tarot amor gratis oraculo tienda tarot barcelona 12 signos
tarot origen del tarot egipcio tirada tarot si no tirada tarot para tauro hoy los
enamorados significado tarot amor osho zen tarot english comprar cartas
de tarot en la plata consulta tarot gratis por correo tarot telefonico visa combinacion cartas tarot
emperatriz sola busca tarot sofia de vincenzo tarot futuro sentimental gratis laura rivas tarot en linea
tarot economico 5 euros cadiz tirada tarot gratis cartas gitanas significado
tarot luna invertida
tarot travail gratuit immediat
پنجشنبه 30 شهریور 1396 03:47 ب.ظ
tarot l'empereur a l'envers tarot travail gratuit immediat tarot marseillais wikipedia veritable tarot
du jour viviane tarot osho tarot zen tarots amour oui non tarot gratuit
en ligne argent tarot marseille signification etoile tarot gratuit oui non immediat
tirage tarot avenir tirage carte tarot travail tirage tarot divinatoire gratuit immediat 2014 voyance tarots en ligne tarot alexis prenom signification carte
l'amoureux au tarot croix celtique tarot tarot virtuel gratuit pierre tirage gratuit semaine tarot persan comment lire le tarot divinatoire yahoo tarot gratuit
jouer au tarot a 5 en ligne tirage tarot trois jours tarot l'hermite a
l'envers belote tarot en ligne gratuit tirage tarot general mon tarot gratuit
du jour toox tarot tarot boutique tirage tarot belline gratuit
carte du tarot gratuit tirage tarot marseille quotidien magie voyance tarot
mobile tarot lame 7 tarot tirage en ligne voyance avec carte tarot tarot
gratuit oui non amour tarot a 3 joueurs signification du tarot egyptiens gratuit tarot hebdomadaire tirer tarot
amour excuse tarot tirage avenir tarot gratuit tarot egyptien aufeminin tarot la lune en amour tirage tarot gratuit
en ligne immediat tarots d amour interpretation carte tarot le diable le tarot
gratuit carte tarot le jugement
secret tarot empereur
پنجشنبه 30 شهریور 1396 10:49 ق.ظ
tarot du jour amour oui non secret tarot empereur moina
mathers tarot carti tarot madame lenormand tarot numerologie gratuit oui non tarot le mat en pour
apprendre tirer tarot marseille divitarot gratuit 2015 tarot
ange liberte tarot sante gratuit en ligne tarots belline tarot journalier signification carte jugement tarot
marseille tirage tarot gratuit pour argent tirer tarot tarot voyancelle tarot oui non amour
iza avenir divinatoire tarot gratuit tirage tarot travail en ligne tarot croix celtique interpretation tarot
gratuit amour fiable le tirage du tarot persan gratuit avenir tarot
gratuit 2016 tarot domino tarot force et pape tarot gratuit hors ligne ton avenir selon tarot jeu tarot ligne tirage tarot en croix
amour tarot amour jour tarot torrent tarot gratuit argent aufeminin tirage tarot osho zen gratuit lame
20 tarot marseille tarot amour gratuit tarot du travail gratuit precis tirage tarot ton avenir signification carte etoile tarot marseille tarot finance oui non tirage tarot avenir gratuit en ligne denis lapierre tirage tarot tarot pendu hermite tarot fiable gratuit tarot amour gratuit fiable 2016
signification carte tarot voyance tirage oui non tarot carte
tarot gratuite du jour nouveau tirage tarot gratuit regle tarot petit au bout
tarot pasqui
tarot 52 carte
پنجشنبه 30 شهریور 1396 10:18 ق.ظ
tarot oui non astro international tarot 52 carte tirage tarot gratuit
amour immediat tarot amour tirage tarot du travail
gratuit tarot gratuit travail oui non tarot a 5 en ligne association etoile soleil tarot regle tarot a 5 excuse tarot
club du boulonnais le tarot marseillais tarot gratuit 2011 amour tarot marseille tarot
gratuit marie claire amour apprendre jouer tarot
gratuit tarot carte fox tarot mac tarots tirage tarot amour celibataire gratuit osho zen tarot gratuit
apprendre tirage tarot belline tarot oui non fiable tarot gratuit
amour tirage voyance tarot gratuit marseille tirage tarot du magazine marie claire avenir
divinatoire tarot site jeu tarot gratuit tarot gratuit
au feminin combinaison tarot l'imperatrice tarots gratuits en ligne oui ou non tirage tarot gratuit en ligne travail tarot pour faire un tirage tirage
tarot gratuit cancer tarot en ligne gratuit jeux tarot argent finance gratuit tirage du tarot marseille gratuit toox tarot 5
comment bien jouer au tarot a 5 tirage tarot journee tirage tarot en anglais tarot lune et diable tarot gratuit en ligne 123 tarots marseille
gratuit tirage jeux tarot divinatoire gratuit jouer tarot gratuit en ligne tirage serieux
tarot marseille tarot jeu carte tarots marseille gratuits tirage tarot amour gratuit en ligne tarot divinatoir gratuit 2015
objective tarot 3.3 gratuit
پنجشنبه 30 شهریور 1396 12:02 ق.ظ
tirage tarot gratuit cancer objective tarot 3.3 gratuit l'etoile tarot avenirs tarot force et justice tarots
amoureux gratuits tarot osho zen coupe force et diable tarot regle jeu tarot 2 joueurs tarot divinatoire 2014 tarot originel signification tarot le pendu reponse oui non tarot leitura tarot ele ainda
pensa em mim regle jeu tarot 2 joueurs tarot la lune en amour osho
zen tarot ziehen moment tarot avis tarot domino tarots gratuit marie claire viviane
mon tirage tarot tarot 1 carte gratuit tarot en directe
gratuite tarot semaine gratuit haas jeu tarot toox tarot dvinatoire femme actuelle
tarot indien tirage tarot gratuit le plus fiable tarot gitan gratuit ligne carte tarot gratuite tarot
divinatoire gratuit fiable tirage tarot carte tarot gratuit 2016 amour signification du
tarot tzigane meilleur site tarot divinatoire gratuit jeux du
tarot tirage tarot egyptien tirer l'amoureux au tarot jeu
tarot divinatoire gratuit le soleil tarot tarot le mat et la force tarot angelique jeux
tarot gratuit mac voyance carte tarot gratuite cartomancie tarot gratuit tirage du tarot persan gratuit apprendre tarot voyance
gratuit chien tarot a 5 tirage en croix tarot marseille gratuit tarot celibataire tarot virtuelle gratuit
http://www.linux.net
دوشنبه 27 شهریور 1396 09:36 ق.ظ
If you аre tthe kind of one who iss less than thгilled with the proѕpect of working in the identical office, day aftеr
day, eⅼiminating this form of routine is likely onne of thhe mⲟst necessary highlіցһts wһich
yoⲟu can recеive from freelancing. Ꮃhenn you rent your
self out ass a freelancer, eᴠery job assignment that yoᥙ simply take on shall be a brand new adventure.
Noot olely will the work setting fluctuate, but addіtionallʏ, you will have the channcе tto satisfy many extra
interеsting pеople. This isѕue alone is among thе major
reasons why many paralegalѕ fɑvor freelancing ⲟver committing themselvеs to at least оnne particular workрlace.
language translation center
جمعه 24 شهریور 1396 03:08 ب.ظ
It has in no way been easier to prefer between the interpretation services, as all character opinions and testimonials are gathered in identical place fitted you to pick the best.
Take off injurious je sais quoi and as a result bad face alongside consulting any rewording
website reviews. Unreservedly written testimonials purpose influence you by the dispose of of selecting the one and
but transfiguration checking that will-power angry your needs.
voyance en ligne gratuit par chat
جمعه 24 شهریور 1396 09:28 ق.ظ
voyance en ligne tarot voyance en ligne gratuit par chat bon site de voyance en ligne
tirage de carte magie voyance voyance radio le dimanche tapis voyance voyance belline gratuite instantane dons de voyance forum voyance sans carte bleue julia
voyance qualite avis tchat de voyance 100 gratuit181 recherche voyance gratuite immediate magie et voyance tirage voyance cb voyance sms 71700
voyance precise bonne voyance oise dimitri voyance creer un site de voyance en ligne
floriane voyance forum magie et voyance gratuite en ligne radio rtl voyance voyance gay voyance gratuite par
telephone rapide amelie de lys voyance avis voyance lille delphine peter voyance facebook jeux de voyance amour voyance
gratuite sans attente par mail voyance quebecoise gratuite voyance du jour
gemeaux carla alex voyance maud voyance 2017 votre voyance du couple natacha voyance avis voyance mail avec photo
voyance amour carte voyance direct tchat
gratuit voyance arnaque top site voyance 12 voyance soleil image voyance libre de droit
voyance amiens avis marie claire voyance purevoyance
scorpion voyance radio vendredi soir site de voyance fiable avis
ff tarot voyance gratuite voyance dominique christiane voyance couple
gratuite chat
interpretacion del tarot gitano
پنجشنبه 23 شهریور 1396 10:10 ب.ظ
lectura e interpretacion del tarot gratis interpretacion del
tarot gitano tarot celta 100 gratis tarot gratis chat en linea
significado de cada una de las cartas del tarot egipcio carta do tarot o diabo tarot cartas gratis amor tiradas de tarot del si o no libro el
tarot y la interpretacion de los suenos tarot madrid juventus tarot de luz divina 10 copas
tarot elisabet rojo canal taroteame tarot de marsella jodorowsky
tarot flor cursos de tarot en santiago horoscopo de hoy tarot gratis yahoo carta numero 8 del tarot egipcio tarot josnell nordico cartas
del tarot de marsella para imprimir pdf tarot
chino i ching msn horoscopo y cartas del tarot gratis el ahorcado tarot ton avenir selon le
tarot de marseille denis lapierre tarot libro abierto 8 bastos
tarot gratis para encontrar trabajo tarot gratis egipcio
tarot carta natal tirada tarot gratis instante tarot del
dinero gratis tarot de alicia galvan si o no tirada de tarot
gratis en linea tarot iris horoscopo diario los arcanos
solteros horoscopo capricornio tarot 2016 tirada de cartas gratis amor
josnell cartas del tarot amigo tarot do dia ego como interpretar las
cartas de tarot tarot alma y carla tarot amor tauro 2015 tarot karti ac capraz carta
tarot la muerte invertida tarotina tarot leo 2016 tarot para
el dia de hoy cancer tiendas de tarot en madrid lectura gratis del tarot en linea horoscopos y tarot gratis 2016 cartas tarot
angelical gratis tarot gratis 2017 alicia
galvan
vidente gratis telefono fijo
پنجشنبه 23 شهریور 1396 03:55 ب.ظ
vidente laura de sevilla vidente gratis telefono fijo
soy vidente y ayudo gratis videncia economica y fiable
vidente famoso de mexico vidente buena en sevilla marisa vidente del amor vidente brasileno predice terremoto marcos vidente
alzira en directo videncia en vivo gratis quiero ser vidente
que hago 1 pregunta videncia telefonica gratis gabriella vidente facebook marta leon vidente
aida valencia vidente vidente angerman en barcelona vidente de nacimiento sin cartas chat videncia hispana videncia natural gratis
videncia economica y fiable telefono joaquin vidente sevilla videncia tarot tv biografia
de sor lucia vidente de fatima conchita hurtado vidente horoscopo
vidente famoso venezolano fotos vidente marcos tadeu gabriela vidente
wengo tirada cartas videncia marcos tadeu vidente de jacarei que significa vidente y bidente consulta vidente en linea gratis como saber si soy vidente
gratis consultar vidente gratis en linea forosperu videncia vidente maria
luisa mispireta 2015 videnciastral videncias gratis de
amor aida luz valencia vidente jogos de vidente do amor gratis esther chavez vidente vidente en malaga capital mhoni vidente sin cartas
tarot videncia maria del valle vidente famosos argentina como puedo saber si soy medium o vidente
mhoni vidente real madrid vs barcelona lu vargas tarotista vidente medium tarot y videncia gratis en linea videncia gratis por whatsapp
argentina vidente medium clarividente
plan cul riom
چهارشنبه 15 شهریور 1396 11:48 ق.ظ
plan cul metropole de lyon19 plan cul riom plan cul aix en provence plan cul gentilly video amateur plan cul comment avoir un plan cul plan cul autun plan cul pour ado plan cul la
valette du var plan cul capesterre belle eau plan cul fontaine
site de rencontres plan cul cherche plan cul gratuit plan cul mont saint aignan plan cul lille gratuit annonce plan cul rennes plan cul gennevilliers plan cul somme plan cul toul plan cul a rouen plan cul local plan cul
saint gaudens plan cul brest plan cul guilherand granges plan cul
francais plan cul meaux plan cul castres plan cul gratuit toulouse plans cul toulouse premier plan cul plan cul nouvelle caledonie plan cul 3
plan cul limay plan cul bergerac plan cul redon plan cul saint priest site gratuit pour plan cul
plan cul bois guillaume plan cul peronne plan cul cholet plan cul maine
et loire plan cul gisors plan cul hazebrouck plan cul forbach plan cul
torcy plan cul bagnols sur ceze plan cul saint
claude plan cul 85 plan cul romans sur isere plan cul vannes
plan cul la baule escoublac
چهارشنبه 15 شهریور 1396 10:45 ق.ظ
plan cul val de reuil plan cul la baule escoublac plan cul annecy petit annonce plan cul plan cul avec ma femme plan cul albert plan cul
savigny le temple forum plan cul plan cul plouzane plan cul plerin plan cul wattrelos plan cul chat plan cul saint
germain en laye plan cul bois d'arcy plan cul web cam cougar plan cul plan cul l'isle adam plan cul noeux les
mines numero de telephone pour plan cul plan cul albertville plan cul a 13 ans annonce plan cul toulouse plan cul pessac
plan cul sable sur sarthe plan cul avon plan cul brive plan cul
raismes plan cul a 13 ans plan cul drancy plan cul l'union plan cul saint remy de
provence plan cul wasquehal plan cul 06 plan cul lambersart plan cul bully les mines plan cul narbonne
plan cul gerzat tchat plan cul gratuit plan cul le chesnay rdv
plan cul plan cul 81 plan cul 14 plan cul secret plan cul meyzieu forum site plan cul plan cul asiatique
baise plan cul plan cul crepy en valois plan cul cesson sevigne
plan cul a trois
plan cul palaiseau
سه شنبه 14 شهریور 1396 11:21 ب.ظ
plan cul gratuit marseille plan cul palaiseau plan cul
saint leu chercher plan cul plan cul mondeville
plan cul ducos plan cul fondettes plan cul homo plan cul 42
plan cul rennes plan cul moulins plan cul 17 ans plan cul tournefeuille plan cul illzach
plan cul la crau plan cul avec son ex plan cul
le chesnay plan cul freyming merlebach plan cul lyon plan cul saint claude plan cul
sete plan cul a 3 plan cul mitry mory femme cherche homme plan cul plan cul salon de provence plan cul saint leu plan cul haute loire plan cul givors plan cul sur nice plan cul harnes plan cul narbonne plan cul
wasquehal plan cul mobile plan cul sur facebook plan cul nancy plan cul kourou plan cul lyon gratuit plan cul android plan cul le portel plan cul ado gay plan cul 30 recherche plan cul plan cul creil plan cul black site de plans cul gratuit plan cul tourlaville plan cul avec son ex plan cul gay cannes plan de cul
gratuit plan cul aubervilliers
isabel vidente ramon y cajal zaragoza
دوشنبه 13 شهریور 1396 05:20 ب.ظ
vidente brasileno en peru isabel vidente ramon y cajal zaragoza significado vidente biblia carmen collado vidente valencia vidente en sevilla calle pureza vidente sevilla roberto videncia seria significado de vidente y bidente vidente mayte lopez vidente rossana lara vidente rosa cobo aida vidente sensitiva vidente barato y bueno vidente blanca
pinello tarot videncia medium gratis sergio vidente bahia blanca chat videncia directo gratis
vidente real madrid tarot videncia 1 pregunta gratis sofia
vidente vit channel conchita hurtado vidente facebook videncia y tarot vidente de medjugorje ivan tarot y videncia maria jose consulta de vidente
gratis alba vidente verdad o mentira videncia por
sms gratis vidente aida luz ser vidente se hereda vidente para el amor vidente ser de luz vidente rene pineiro videncia tarot tv vidente cristina
curitiba medium vidente significado vidente caridad foro en femenino vidente por telefono la voluntad vidente
maria luisa mispireta 2015 marcos tadeu vidente de jacarei vidente laura gonzalez mejor
vidente madrid lu vargas tarotista vidente medium la mejor vidente del mundo gratis aida vidente sensitiva carmen vidente medium videncia gratis on line tarot y videncia cristina vidente 24
horas derecho penal vigente definicion tarot vidente madrid
mejor tarotista por telefono
دوشنبه 13 شهریور 1396 09:45 ق.ظ
cartas tarot tirada gratis amor mejor tarotista por
telefono muerte tarot marsella lectura tarot tenerife yahoo tarot significado
de cartas del tarot pdf trabajo tarot egipcio tarot egipcio una pregunta gratis cartas tarot santos significado
das cartas de tarot pdf tarot gratis de trabajo 2015 tarot del amor
solteros tirada de tarot para una pregunta concreta tarot barato granada cartomancia tarot marsella tirada
cartas gratis tarot trabajo 2017 tarot hispano si o no tarot
woman metallica tarot cruz celta josnell tarot zen pdf signos tarot el tarot de los
arcanos gratis cartas tarot gratis salud carta tarot diablo amor tarot door nelise interpretacion carta
tarot el mago tarot iris iskustva tarot gitano gratis oraculo
tarot gitano pregunta amor tarot gratis piscis septiembre tarot wicca gratis tarot gratis preguntas al oraculo mythic tarot liz greene baraja de
tarot de marsella tarot del si no gratis cursos tarot barcelona tarot del sol curso tarot jodorowsky barcelona significado el mundo tarot rider tarot 4108 kv380 tarot gitano gratis tirada del
amor consultar tarot arcanos del tarot gnosis videos de
tarot youtube el tarot delos arcanos.significado tirada de vidas pasadas el papa tarot salud tarot
cruz celta gratis hechizos mercadolibre tarot de marsella tarot astrocentro terra
distribution tarot a trois
دوشنبه 13 شهریور 1396 09:03 ق.ظ
comptage point tarot a 3 distribution tarot a trois tarot en croix fiable tarot originel divitarot gratuit
2015 oui ou non tarot cartomancie tarot gratuit carte tarot signification tirage en croix tarot amour
du jour astrocenter tarot montki le bateleur tarot amour tarot serieux gratuit
voyance gratuite tarot sante tarot reponse oui ou non tarot amour du jour gratuit yahoo tarot elle fft tarot forum tirage tarot gratuit amour en ligne
tarot prenom alexis tarot lenormand amazon jeu crapette tarot la lune tarot pratique tarot facile oui non tarot oui ou non serieux
tarot d marseille gratuit ff tarot gratuit tarot amour voyancelle reglement tarot
oracle et tarot difference se tirer le tarot gratuitement tirage tarot magie voyance tirage tarot gratuit reponse par
oui ou non vrai tarot d'amour gratuit tarot divinatoire 2017 tarot
zen tirage gratuit tirage du tarot gratuit astrocenter tarot indien tarot diable et soleil carte du tarot le jugement tarot divinatoire gratuit asiaflash
allo tarot mon tarot du jour tarot domino gratuit oracle ou tarot carte tarot signification la lune tarot celtique
maelly tarot gratuit du jour serieux combinaison tarot l'imperatrice tarot egyptien femme actuelle
signification tirage tarots gratuit amour
mp3caprice
دوشنبه 13 شهریور 1396 06:42 ق.ظ
Hi would you mind letting me know which hosting company you're
using? I've loaded your blog in 3 different browsers and I must say this
blog loads a lot quicker then most. Can you suggest a good web hosting provider
at a fair price? Kudos, I appreciate it!
on line voyance
یکشنبه 12 شهریور 1396 08:01 ب.ظ
voyance gratuite direct claude alexis on line voyance voyance par
telephone sans attente serieuse voyance immediate gratuite
magie horoscope sagittaire hebdomadaire temporel voyance voyance gratuite travail par tchat voyance par telephone tarif fixe
audiotel voyance gratuite consultation voyance tchat gratuite tarot divinatoire gratuit magie voyance site
de voyance par telephone l officiel de la voyance creer mon site de
voyance gratuitement gloria voyance livre d'or angeline voyance voyance et
tarots gratuits en ligne voyance mon amour gratuit
temporel voyance 2017 salon de voyance 2017 tchat voyance quebec voyance
gratuite en tchat direct voyance gratuite immediate par oui ou non voyance
divinatoire gratuite ligne jeu de voyance gratuit amour voyance en direct
par telephone sans attente temporel voyance 2017 voyance 2015 taureau tchatche avec voyance gratuit consultation gratuite de voyance en ligne jeu de fille voyance temporel voyance numerologie voyance medium bretagne centre annabella voyance maud
christelle voyance consulter voyance gratuite azazel corporation voyance meilleur
site voyance gratuite voyance par tchat en direct gratuit
sans inscription voyance rapide par tchat isabelle voyance saint omer tchat voyance amour gratuit sans inscription france
voyance horoscope voyance totalement gratuite par tchat idealvoyance romaine voyance sur paris forum magie voyance oracle belline
amour voyance rouen voyance d amour gratuite immediate facebook hugo voyance horoscope
cancer temporel voyance
mp3fiesta
یکشنبه 12 شهریور 1396 06:22 ب.ظ
Hey I know this is off topic but I was wondering if
you knew of any widgets I could add to my blog that automatically
tweet my newest twitter updates. I've been looking for a plug-in like this for quite some time and
was hoping maybe you would have some experience with something like this.
Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward
to your new updates.
skull free mp3 download
یکشنبه 12 شهریور 1396 02:37 ق.ظ
Good day! Do you know if they make any plugins to help with
SEO? I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm
not seeing very good success. If you know of any please share.
Appreciate it!
Marquita
جمعه 3 شهریور 1396 03:49 ب.ظ
Amazing! Its genuinely amazing article, I
have got much clear idea regarding from this piece of writing.
tarot amour gratuit fiable 2016
جمعه 3 شهریور 1396 09:40 ق.ظ
voyance carte tarot gratuite tarot amour gratuit fiable 2016 calcul point tarot
excel tarot energie helene huc tarot force tarot amour fiable
gratuit en ligne jeu tarot gratuit pour mac tirage oracle belline gratuit immediat amour tarot pasqui tirage tarot gitan gratuit le pape tarot signification amour tarot multijoueur tarot gatuit forum jeu tarot gratuit tarot
l'hermite et la mort l excuse tarot comment tirer le tarot tirage
tarots reponse oui non tarot en ligne serieux gratuit tarot gratuite 2016 carte tarot voyance gratuite tirage tarot instantanee gratuit
How do you get taller?
پنجشنبه 2 شهریور 1396 03:30 ب.ظ
Just want to say your article is as astonishing. The clearness
in your post is simply spectacular and i could assume you're an expert on this subject.
Fine with your permission let me to grab your feed
to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please keep up
the rewarding work.
Can you stretch to get taller?
پنجشنبه 2 شهریور 1396 01:12 ب.ظ
Hey there, I think your site might be having browser compatibility issues.
When I look at your blog in Ie, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it
has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up!
Other then that, excellent blog!
www.linux.ca
یکشنبه 29 مرداد 1396 05:29 ق.ظ
Yⲟu realize wһat Pastor Johаnsson іnstructed us oon Sunday is that Ԍod actually likes worship.
Dady added.
voyance wikipedia
یکشنبه 22 مرداد 1396 03:02 ق.ظ
karine voyance poitiers voyance wikipedia horoscope et voyance gratuite voyance gratuite amour couple gabriella voyance angers catherine r-conseils voyance vrai voyance
par tchat voyance jeu de tarot jeux de tarot pour
voyance site voyance gratuite avis savoir si j'ai un don de
voyance la boule de voyance voyance dominos gratuits voyance saumur
49 voyance par gsm en belgique voyance en direct
sans attente gratuite voyance pendule divinatoire astrovoyance rtl tvi voyance virtuel gratuite immediate
voyance en directe sabrina voyance nice voyance avenir avis
telecharger jeu tarot gratuit avec son
یکشنبه 15 مرداد 1396 08:57 ب.ظ
tirage tarot gratuit journalier telecharger jeu tarot gratuit avec son tirage
tarot persan amoureux tarot immediat gratuit en ligne tirage des tarots des anges tarot de marseille
tirage explication tirage tarot gratuits tirage tarot divinatoire gratuit travail tirages tarots gratuits marseille comment tirer les cartes du tarot divinatoire tirage de carte de tarot
gratuit en ligne tirage tarot serieux gratuit en ligne jeux gratuits
en ligne yams belote coinche tarot poker tirages tarots
de marseille tarots-gratuits.fr tirage tarot divinatoire gratuit
marseille tirage en croix tarot explication tirage carte tarot egyptien gratuit tarot amour gratuit boule de cristal tirage
tarot professionnel voyance gratuite tarot argent tarot en ligne serieux gratuit
tarot en ligne gratuit jeu
یکشنبه 15 مرداد 1396 08:28 ب.ظ
tirage gratuit tarot de marseille reponse immediate
tarot en ligne gratuit jeu tirage tarot avenir amoureux gratuit
tarots gratuits amour 2015 tirage des tarots oracle gratuits en ligne tirage tarot amour pour la semaine tirage tarot au feminin tarot amour gratuit
32 cartes tirage tarot oracle de ge gratuit tirage tarot gratuit indira tirage tarot de marseille gratuit famille tirage de
tarot en ligne gratuit denis lapierre ici voyance tirage tarot gratuit
tirage tarot gratuit du jour jeux de tarot gratuit en ligne sans telechargement tirage de
carte tarot marseille tirage tarot gemeaux juin 2017 tirage gratuit tarot de marseille reponse immediate jeux de tarots gratuits a
telecharger voyance avigora tarot tirage gratuit tarot amour de la semaine gratuit
tirage tarot voyante belinda
tarots gratuits en ligne amour
یکشنبه 15 مرداد 1396 08:24 ب.ظ
tarot gratuit tirage amour tarots gratuits en ligne amour tirage gratuit du tarot
de marseille unicorne tarot amour marie claire gratuit tirage gratuit tarot marseille tirage oracle ge prenom gratuit tirage du tarot gratuit immediat denis lapierre tarot marseille gratuit tirage tarot indira gratuit explication du tirage en croix du tarot de
marseille tirage tarot gratuit et immediate oui
non tarot de marseille gratuit tirage du jour tarot indien de l
amour tirage tarot reponse oui non gratuit tirage de tarot de marseille gratuit denis lapierre
tarot en ligne serieux tirage tarot travail gratuit et immediat tirage tarot par oui ou par non tarot en ligne avenir tirage de tarots gratuits diana tarot gratuit
du jour asiaflash tirage tarot en croix de qualite
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo