تبلیغات
به روز نامه الكترونیكی درد نیوز اولین سایت حقوق بشر و محیط زیسنت ایران خوش آمدید تاسیس 1379 درد نیوز - سازمان ملل نیاز به اصلاحات كلی دارد واما ....حق وتو و عضویت دایم 5 كشور یعنی دیكتاتور ی

دنیای وارونه-عجب رسمیه رسم زمونه

سازمان ملل نیاز به اصلاحات كلی دارد واما ....حق وتو و عضویت دایم 5 كشور یعنی دیكتاتور ی

تاریخ:چهارشنبه 23 اردیبهشت 1394-05:31 ب.ظ

سازمان ملل  اصلاحات كلی نیاز  دارد واما ....حق وتو و عضویت دایم  5 كشور  یعنی دیكتاتور ی
 
واقعا جای سوال است..در سازمان مللی كه تمام ملل د آن عضو هستند  همانند مجلس شورای ملی شاهنشاهی است كه مردم انتخاب می كنند  و شورای امنیت همانند مجلس سنا كه از 60 نفر  آن30  توسط مردم و 30 نفر توسط توسط شاه دیكتاتور...حتی انتخاب دبیركل  بدون توافق شورای امینت سازمان ملل غیر ممكن است و در منشور سازمان ملل شورای امنیت بعنوان دایه یا قیم جهان كا ر می كند...دبیركل بجای شاه است كه بدون شورای امنیت هیچ قدرتی ندارد ..بنظر من ساختار قانون اساسی مشروطه همانوریكه ازانگلیس و فرانسه گرفته شده است ..منشور سازمان ملل و ساختار شورای امنیت سازمان ملل از قوانین مشروطه انگلیس و بعضی قوانین ناقض فرانسه گرفتهش ده است. در تاسیس سازمان ملل كه اكثر كشورها شاهان و دیكتاتورهای بی مغز و بدون فكر و خون ریز داشتند و از سیاسیت سر نمی آوردند یا خیلی از كشورها تحت استعمار بیشتر انگلیس و بقیه فرانسه و آمریكا ،شوروی و چین قرار داشتند   سازمان ملل دست این چند كشور بود و امپرطوری عثمانی شكست خورده بود و ایران در اشغال انگلیس و روسیه بود دولت مستقل نداشت و اكثریت كشورهای اسلامی تحت اشغال غربی ها بودند ..منشور سازمان ملل و شورای امنیت بنفع  5 كشور نوشته شد.. بقیه كشك بودند...
اگر قرار بر جمعیت  بو د باید یك عضو شورای امنیت  هم از مسلمان بودند یا اگر به جمعیت مذهب بود ...مسیحان جهان یك هفتم جهان را تشكیل می دهند و مسلمانان هم یك هفتم جهان .. باید مسیحان یك رای داشتند نه 4 عضو آن عضو دایم سازمان ملل باشند ...یهودیان كه تكلیفشان محشص است اروپاییان و آمریكا  و روسیه همیشه از حق آنها بعنوان حق وتو استفاده كردند و اگر استفاده به حق وتو كشورها نگاه كنید بیشتر حق وتو اعضای دایم  شورای امنیت سازمان بنفع اسراییل استفاده شده است...
باید منشور حقوق بشر و كمیسیون حقوق بشر سازمان ملل تا حذف عضویت دایم و حق وتو 5 كشور اصلی  به حالت تعلیق در آید..چون منشو حقوق بشر سازمان ملل با ساختار غیر دموكراتیك و رای گیریی سازمان ملل جور نمی آید .. سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل دارد با دیكتاتوری و مصونیت 5 كشور اداره می شود این سازمان ملل به نفع 5 دیكتاتور است و منشور های سازمان ملل با بودن این 5 كشور قابل توجیه نیست ...
برای من همیشه جای سوال است بعنوان فعال  و كارشناس حقوق بشر جهانی این است چرا كشورهای سازمان ملل به این امر مهم اعتراض نمی كنند آخر چطور كشورهای فرانسه و آمریكا و انگلیس شعار و پرچم دار حقوق بشر و دموكراسی هستند ..خودشان باعث دیكاتوری در سازمان ملل و شورای امنیت هستند و عضویت دایم  و حق وتو خود دیكتاتوری مطلق پنج كشور در جهان است ( چون چین  و روسیه  كشور دموكراتیك نیستد از آنها انتظاری نمی رود لا اقل شعار حقوق بشر نمی دهند)

مثال ساده در مسئله به رسمیت شناختن  و عض.یت فلسطین در سازمان ملل با تهدید وتو غرب بخصوص آمریكا تاكنون مسكوت مانده است و تمام جنگ های خاور میانه  فلسطین  و ... است چون اگرفلسطین یك عضو سازمان ملل شود و دو كشور اسراییل و فلسطین تقسیم شود و بیت المقدس طبق خواست فلسطینان و یهودیان اشغالگر به دو بخش  پایتخت فلسطین و اسراییل تبدیل شود این دو كشور تاسیس مشكل خاور میانه حل می شود چون این بحث مقاله مجزا است این بحث را اینجا قطع می كنم...
 یا داعش كه بوجود آمد همین یزر سر این حق وتو غرب و روسیه است .. اگر نبود این حق وتو سازمان ملل در خصوص سوریه عمل می كرد الان جنگی در سوریه نبود و داعش  5 هزار كلیومتر خاك عراق و سوریه را اشغال رنمی كرد و  دولت اسلامی تشكیل نمی داد و اینقدر انسان كشته نمی شد ...
اگر ریشه نگاه كنیم ..اگر شوروی حق وتو نداشت وقتی افغانستان را اشغال می كرد شورای امنیت مستقل و با رای سازمان ملل بود قطعنامه علیه اشغال افغانستان در شورای امنیت صادر می كردندو غرب و كشورهای اسلامی دیگرنیاز نبود
القاعده و چریك ها و مجاهدین را تاسیس و تجهیز كنند و الان هم شاید بن لادن  شاهزاده سعودی زنده بود در گوشه ای  عربستان عشق و حالش را می كرد وچیزی بنام القاعده و تندروی اسلامی تاسیس  نمی شد  و اگر  القاعده نبود  دیگر خبری  از داعش و النصره و.. نبود همه زیر سر  شورای امنیت و حق وتو و عضویت دایم 5 كشور است....
آیا برای شما سوال شده است چرا مقر سازمان ملل اصلی در آمریكا بقیه در اروپایی غربی است مگر  كشورهای آسیایی و افریقایی انسان نیستند مگر حق عضویت نمی دهند ..می دانید با استقرار سازمان ملل در آمریكا  این كشور مشروعیت جهانی پیدا می كند و ارزش پولش بالاست و میلیونها شغل از جانب  این مقر سازمان ملل برای آمریكا خرج می وشد و مثال ساده فقط نزدیك 170 كشور عضو و.. اینها ساختمان و نگهبان و نظا فچی و غذا و... می خواهند همه از آمریكا تامین می شود....مثال وقتی سران كشورها به آمریكا می رود اولا : آمریكا مشروعیت پیدا می كندو ارزش زمین و پول و.. بالا می رود و میلیارد ها دلار  از بابت ورود سران به خزانه آمریكا واریز می شود و مغازها و كارخانه ها و شركت های مكنیتی و پلیس و.. آمریكادر چند روز بودن سرران در آمریكا میلیارد میلیاردها دلار سود می كنند كه غیر قابل شمارش است ..
مثال مقر حقوق بشر سازمان ملل در ایروپا از بودن این مقر ها می دانید چقدر افراد آن كشورها مشغول و چند ین هزار شغل ایجاد می شود... چرا یك مقر هم در افریقا و اسیا تاسیس نمی شود ..
چرا مقر سازمان ملل را به اسیا نمی اورندمثال بیت المقدس ..طبق منشور سازمان ملل در سال 1948 كه كشور اسراییل  و فلسطین تاسیس شد ..بیت المقدس طبق تصویب  خود سازمان ملل یك شهر بین المللی است كه تاكنون توسط اسراییل اشاغل شده است  بنظر من  مقر اصلی سازمان ملل را از نیورك به بیت المقدس بیاوردند دیگر اختلافات فلسطین و اسراییل( اشغالی ) حل می شود...و بیت دالمقدس طبق مصوبه سازمان ملل 1948 یك شهر بین المللی باید توس ط سازمان ملل اداره شود...وقتی منشور سازمان ملل و شورای امنیت و منشور حقوق بشر را می خوانیم خیل اصلاحات می خواهد

باید حق عضویت 5 كشور و حق وتو این پنچ كشور  در شورای امنیت حذف و اعضای شورای امنیت موقتی با رای اعضای سازمان ملل باشد..

سازمان ملل ذر سال 1945 تاسیس شده با عضویت حدود 50 كشور جهان كه پنچاه كشور بیشتر آین 50 كشور در استعمار پنج كشور روسیه و فرانسه و آمریكا و چین ر، بریتانا  بودند...هماكون اكثریت كشورها از استعمار خارج شدند  و هماكنون حدود 170 كشور وجود دارد باید اصلاحات در منشور سازمان ملل و حقوق بشر و شورای امنیت انجام شود و مهم تر از همه  عضویت دایم و حق وتو پنچ كشور باید حذف شود این یعنی دیكتاتوری كامل 5 كشور در سازمان ملل و سازمان ملل مشروعیت قانونی نداردبا بودن حق عضویت دایم و حق وتو 5 كشور ومنشور ناقض و قدیمی... قوانین سازمان ملل باید بن روز رسانی و اصلاحات شود...

از سال 1945 تاکنون که سازمان ملل متحد تاسیس شده است،  روسیه(اتحاد شوروی ) 121 بار، آمریکا 79 بار، بریتانیا 32 بار، فرانسه 18 بار و چین 5 بار از حق وتوی خود در شورای امنیت این سازمان استفاده کرده اند.

"وتو" در ادبیات لاتین به معنای "ممنوع می کنم" است.  این کلمه برای لغو یکطرفه یک قانون به کار می رود و به این ترتیب وتو قدرت نامحدودی است که می تواند سبب جلوگیری از (نه تصویب) تغییرات خاص شود. در منشور سازمان ملل متحد هرگز کلمه ای به نام "وتو" قید نشده است. در حقیقت جهت تصویب یک قطعنامه در شورای امنیت و اجرای آن، باید 9 رای از 15 رای اعضای شورا، شامل 5 عضو دائم و 10 عضو غیر دائم، موافق باشد. اما در منشور سازمان ملل متحد این عبارت صریحا ذکر شده است که " آرای همه اعضای دائم شورای امنیت باید موافق قطعنامه مطروحه باشند." این بدان معناست که در صورت مخالفت یکی از اعضای دائم با یک قطعنامه و صدور رای مخالف علیه آن، قطعنامه مذکور به اصطلاح "وتو" شده است.

حق وتوی اعضای دائم شورای امنیت هموراه مورد انتقادات فراوانی بوده است. در واقع اتحاد جماهیر شوروی سابق و آمریکا با استفاده گسترده از حق وتو، نظام وتو را تا حدود زیادی بی اعتبار کرده اند. در حال حاضر، بسیاری از پیش نویس های قطعنامه ها به دلیل تهدید به استفاده از حق وتو توسط یکی از اعضای دائم، حتی به شورای امنیت ارائه نمی شوند. برای مثال در جنگ عراق (مارس 2003)، فرانسه و روسیه اعلام کردند که از هیچ قطعنامه ای مبنی بر جنگ علیه عراق حمایت نمی کنند. در نتیجه ایالات متحده، بریتانیا و اسپانیا پیش نویس خود را از دستور کار شورای امنیت خارج کرده و بدون بهره مندی از حمایت سازمان ملل وارد جنگ با عراق شدند. در دوران جنگ سرد، اتحاد جماهیر شوروی استفاده از حق وتو را تقریبا حق طبیعی و منطقی خود می دانست. در سال های اخیر نیز آمریکا به منظور حفاظت از دولت اسرائیل در مقابل انتقادها یا تلاش های بین المللی برای مهار تحرکات نظامی آن، مکررا از حق وتو استفاده کرده است.

وتو و انتقادات وارده:
منتقدان نظام وتو اشاره می کنند که برخی از قطعنامه هایی که تصویب می شود در عمل اجرا نمی شود. انتقاد عمده دیگر از نظام وتو این است که پنج عضو دائم، یعنی فاتحان جنگ جهانی دوم، دارای هیچ وجه اشتراک ژئوپولیتیکی در جهان امروز نیستند. این در حالی است که اگر حق وتو منسوخ شود، اکثریت آرا در شورای امنیت همسان خواهد شد و لذا شاهد تصویب قطعنامه های بیشتری خواهیم بود، موقعیت های بیشتری به عنوان عوامل تهدید علیه امنیت جهانی قلمداد خواهند شد، کشورهای بیشتری مواخذه می شوند و تحریم های بیشتری تصویب می شود.البته این نیازمند آن است که نظام اصلاح شده ای در شورای امنیت شکل گیرد که از توان اجرایی لازم و منابع مالی کافی جهت تحقق اهداف فوق برخوردار باشد، چرا که در حال حاضر اعضای دائمی شورای امنیت نزدیک به نیمی از بودجه کلی سازمان ملل را تامین می کنند.

تاکنون هیچ یک از پنج عضو دائمی شورای امنیت به تمایل خود برای واگذار کردن حق وتو اشاره ای نکرده است. با توجه به منشور سازمان ملل هر گونه تغییر در منشور سازمان ملل متحد باید از سوی هر پنج عضو این شورا تصویب شود.

روسیه:
کاربرد حق وتو از سوی اتحاد جماهیر شوروی سابق در نخستین سال های تاسیس سازمان ملل چنان عادی بود که آندره گرومیکو، وزیر امور خارجه این کشور طی سال های 1957 تا 1985، به "آقای نه" مشهور شده بود. طی 10 سال نخست آغاز به کار سازمان ملل، اتحاد جماهیر شوروی 79 بار از حق وتوی خویش استفاده کرد. در همین مدت چین تنها یک بار و فرانسه فقط دو بار از حق وتو استفاده کردند و سایر کشورها هرگز از آن استفاده نکردند.با این حال با گذشت زمان به تدریج از استفاده شوروی سابق از حق وتو کاسته شد. از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991، روسیه تاکنون تنها دو بار از حق وتو استفاده کرده است: یک بار برای ممانعت از تصویب قطعنامه ای در انتقاد از نیروهای صرب بوسنی برای اقدام آنها در جلوگیری از دسترسی آژانس پناهندگان سازمان ملل به بیهاج در بوسنی و یک بار دیگر برای رد قطعنامه ای که قرار بود به منظور استفاده از منابع عملیاتی سازمان ملل در قبرس تصویب شود.

ایالات متحده:
8 وتو از 10 وتوی اخیر اعمال شده در شورای امنیت سازمان ملل توسط ایالات متحده بوده است که در این میان 7 مورد آن به نحوی مربوط به پیش نویس قطعنامه هایی در انتقاد از دولت اسرائیل بوده است.
آخرین مورد اعمال وتو از سوی آمریکا در اکتبر سال 2004 بود که این کشور پیش نویس قطعنامه ای در مورد درخواست توقف حملات نظامی ارتش اسرائیل در نوار غزه و خروج نیروهای اسرائیلی از این منطقه را وتو کرد. آمریکا در مجموع تاکنون پیش نویس 39 قطعنامه درباره اسرائیل را وتو کرده است. واشنگتن برای نخستین بار در ماه مارس سال 1970 از حق وتوی خویش استفاده کرد. آمریکا در آن سال همراه با بریتانیا پیش نویس قطعنامه ای درباره سرزمینی که قرار بود بعدا به زیمباوه بدل شود را وتو کرد. آمریکا همچنین تاکنون 10 قطعنامه در انتقاد از آفریقای جنوبی، 8 قطعنامه در انتقاد از نامبیا، 7 قطعنامه علیه نیکاراگوئه و 5 قطعنامه بر علیه ویتنام را وتو کرده است. آمریکا در 57 نوبت به تنهایی قطعنامه های مختلف را وتو کرده است.

بریتانیا:
بریتانیا تاکنون 32 بار از حق وتوی خود استفاده کرده است که در 23 مورد، آمریکا و در 14 مورد فرانسه نیز قطعنامه های مربوطه را وتو کرده اند. بریتانیا آخرین بار در سال 1989 از حق وتو استفاده کرد. در آن زمان آمریکا، فرانسه و بریتانیا به اتفاق قطعنامه ای برای محکوم کردن دخالت نظامی آمریکا در پاناما را وتو کردند. بریتانیا در 7 مورد تنها اعمال کننده حق وتو بوده است که در هر هفت مورد، قطعنامه ها به کشور رودزیا که بعدها زیمباوه نام گرفت، مربوط می شد. بریتانیا آخرین بار در سال 1972 به طور انفرادی از حق وتو استفاده کرد.

فرانسه:
فرانسه تاکنون 18 بار از حق وتو استفاده کرده است که 13 مورد آنها به اتفاق آمریکا و بریتانیا انجام شد. فرانسه دو قطعنامه را به اتفاق بریتانیا وتو کرده است که هر دو به بحران سوئز در سال 1956 مربوط می شود. فرانسه تاکنون تنها دو بار به طور انفرادی قطعنامه های شورای امنیت را وتو کرده است: یکی در سال 1976 در مورد اختلاف فرانسه و جزایر کومور (مجموعه جزایری در آفریقا) و دیگری در مورد اندونزی در سال 1947. فرانسه و اتحاد جماهیر شوروی سابق یک بار در سال 1946 مشترکا قطعنامه ای را در مورد جنگ داخلی اسپانیا وتو کردند.

چین:
در فاصله سال های 1946 و 1971، کرسی چین توسط جمهوری چین (تایوان) اشغال شده بود که تنها یک بار از حق وتو برای مسدود کردن تقاضای عضویت مغولستان در سازمان ملل استفاده کرد. چین در سال 1972 دو قطعنامه را وتو کرد: یکی برای رد درخواست عضویت بنگلادش و دیگری به اتفاق روسیه در مورد وضعیت خاور میانه. چین یک بار نیز در سال 1999 قطعنامه ای را برای تمدید اختیارات نیروهای بازدارنده سازمان ملل در مقدونیه وتو کرد و یک بار دیگر در سال 1997 مانع از تصویب قطعنامه ای شد که هدف از آن اعزام 155 ناظر سازمان ملل به گواتمالا برای تایید اجرای آتش بس در آن کشور بود.

 با این وصف از حقو قدانها جهان و روسای جمهور ها ( از شاهان انتظار نمی رود ) انتظار داریم هر چه زودتر منشور سازمان ملل و شورای امنیت را اصلاح كنند و حق عضویت دایم و حق وتو 5 كشور دیكتاتور و برهم زننده نظم جهان را حذف كنند آنهم با رای مجمع عمومی ..دیگر نمی شود پنچ كشور جهان قلدوری كنند و خود را قیم جهان بدانند...
dardnews.ir

 اسماعیل اسدی دارستانی نویسنده و محقق و روزنامه نگار ( كارشناس  حقوق بین الملل خصوصی)


ژ"
نظرات() 
Nha Cai M88
دوشنبه 25 تیر 1397 11:28 ق.ظ
The process begins through the uncomplicated activity associated with an account
option. There we were holding, anticipating their forthcoming
experience and joyously reliving the final one -- Peter,
Susan, Edmund, and Lucy, in the guises of actors William Moseley (now a dashing 20-year-old), Anna Popplewell (a newly
minted Oxford freshman), Skandar Keynes (with vocal octaves much deeper at age 15), and Georgie Henley (approaching teenhood, a good six inches taller than we last saw her).
Technology is driving dynamic advertising into new areas this also brings with it some potential challenges, well not
all companies are able to pay thousands in electronic advertising,
well the 2 options highlighted provides the identical
final results with low investment of time and cash, so now any business
from mechanics to dentists can have these inside their guest waiting rooms.
pré-projeto
یکشنبه 24 تیر 1397 05:45 ق.ظ
Na AD Monografias Online você está dentro da consultoria ideal.
Podemos fazer o melhor trabalho acadêmico para você.
토토사이트
جمعه 22 تیر 1397 07:10 ق.ظ
My relatives all the time say that I am killing my time here at web, however I know I am getting experience every day
by reading such fastidious articles.
https://www.youtube.com/watch?v=nq7mfeXlrNg
جمعه 22 تیر 1397 12:29 ق.ظ
A ɡood expert ѕhould Ƅе ready to negotiate an out
օf court settlement оr litigations fгom the other parties.
In addition, acceleration ߋf blood circulation can effectively
detoxify tһe body. Pay sοme attention to your sexual health too and you wіll
never need to escape from loving yοur partner.
w88us.com
دوشنبه 18 تیر 1397 11:41 ق.ظ
Free PC choices to Recycle and Phatmatik Pro:Loopdrive3 VSTABS.

While online machines offer the players the chance to decide how much they decide
to wager, these online video poker machine provide that
same sense of strategizing and negotiations with oneself so
often yearned for by players who miss the land-based casinos.
The Open Video Project: This is site using a huge number of digital video for sharing.
Prediksi Bola
دوشنبه 4 تیر 1397 01:38 ق.ظ
When ѕome onee searches fߋr his vital thing, tһus he/she needs to be ɑvailable that іn ɗetail, theref᧐re that thin is maintained over hеre.
janah stone
یکشنبه 3 تیر 1397 04:27 ب.ظ
I would like to thank yοu for the efforts yⲟu'νe рut in penning this website.
Ι'm hoping to see the same high-grade contеnt from you later on as ԝell.
In truth, your creative writing abilities hass motivated mе
tо geet my ownn website noow ;)
Bartolemo
یکشنبه 3 تیر 1397 12:49 ب.ظ
Hey tһere Ι am so exfited Ӏ found yоur blog page, I rеally found you by accident,
ԝhile I was browsing on Google for ѕomething eⅼse, Anyways Ι am hhere nnow and
woulԁ jᥙst like to say tһank yⲟu for a marvelous post and ɑ all
round entertaining blog (Ι also love tһe theme/design), I
ԁon't have time to reаd іt all at tһe mіnute but I have bookmarked іt and alsо aⅾded
your RSS feeds, so when I haᴠe timе I wiill be
Ьack tto гead mоre, Please dߋ қeep up tһe excellent ѡork.
바카라사이트
جمعه 1 تیر 1397 06:53 ب.ظ
Smile allows us to be contact of our own best
freinds and family as well as keep us grounded plus
alert. They need to deal with the updated technology
to deliver rigorous solution. We also have to have the feel
it and need them truly, which is the best way the wishes exercise else they
just remain few words that had been said but never meant anything.
모바일카지노
جمعه 1 تیر 1397 03:19 ب.ظ
Today, I went to the beachfront with my children. I found a sea shell and gave it to my
4 year old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She placed the
shell to her ear and screamed. There was a hermit
crab inside and it pinched her ear. She never wants
to go back! LoL I know this is completely off topic but I
had to tell someone!
male sex toys
جمعه 18 خرداد 1397 10:54 ق.ظ
Hmm it appears like your site ate my first comment
(it was super long) so I guess I'll just sum it up what I submitted
and say, I'm thoroughly enjoying your blog. I as well
am an aspiring blog writer but I'm still new to everything.
Do you have any tips and hints for rookie blog writers?

I'd really appreciate it.
w88vvn.com
چهارشنبه 16 خرداد 1397 06:13 ق.ظ
Many of these shows are based in bigger cities like New York
or Los Angeles, and that means you reach travel free of charge
if you achieve to the finals. A model with 3 CCD carries a sensor that sees all the different colors (Red,
Green, and Blue) leading to superior color reproduction. The
first lesson you need to learn together with your online
course is how to read chord charts.
link m88cvf
دوشنبه 14 خرداد 1397 08:37 ب.ظ
The process begins through the uncomplicated activity of the account option. There we
were holding, anticipating their forthcoming experience and
joyously reliving the last one -- Peter, Susan,
Edmund, and Lucy, inside the guises of actors
William Moseley (now a dashing 20-year-old), Anna
Popplewell (a newly minted Oxford freshman), Skandar Keynes (with vocal octaves greater at 15),
and Georgie Henley (approaching teenhood, a good six inches taller than we last
saw her). The plastic's name is usually abbreviated to CR-39,
standing for Columbia Resin, and it's also less than 50 %
the weight of glass, which supplanted quartz inside early
twentieth century.
sbobet
یکشنبه 13 خرداد 1397 12:21 ب.ظ
If you're going to another city and locate that there's a good show because city, you cannot look at different companies for the box office, stay at
home a line and purchase the tickets. They will shun jobs its
keep isn't any help to the city involved.
Technology is driving dynamic advertising into new areas and this brings by using it some potential challenges, well not
every companies have enough money to cover thousands in electronic advertising, well the two options highlighted can provide exactly the same end results with low investment of time and money, so now any company from mechanics
to dentists will surely have these within their guest waiting rooms.
Replica Oakley sunglasses
شنبه 12 خرداد 1397 04:09 ب.ظ
cheap oakley sunglasses Replica Oakley sunglasses a aaaaa 84486
essay writing service
شنبه 12 خرداد 1397 12:28 ق.ظ
Nice post. I learn something totally new and challenging on blogs I
stumbleupon every day. It's always interesting to read articles from other writers and practice something
from other sites.
киев
پنجشنبه 10 خرداد 1397 05:18 ب.ظ
I think this is among the most important info for me.
And i'm glad reading your article. But wanna remark on some general things,
The web site style is great, the articles is really nice
: D. Good job, cheers
Buy generic cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 11:02 ق.ظ

Regards. A lot of info!

buy cialis cheap 10 mg cialis pills in singapore cialis generico lilly we like it cialis soft gel cialis sans ordonnance prix cialis once a da cialis in sconto cialis rezeptfrei cialis tablets for sale viagra cialis levitra
essay writing service
یکشنبه 6 خرداد 1397 03:40 ق.ظ
Having read this I thought it was extremely informative.

I appreciate you spending some time and effort to put this
information together. I once again find myself
spending a significant amount of time both reading and commenting.
But so what, it was still worth it!
iPhone x case
چهارشنبه 2 خرداد 1397 10:19 ق.ظ
Hmm is anyone else experiencing problems with the
images on this blog loading? I'm trying to find out if its a problem on my end or
if it's the blog. Any suggestions would be greatly
appreciated.
long Eyelashes
شنبه 29 اردیبهشت 1397 11:15 ق.ظ
Peculiar article, exactly what I needed.
lich thi dau world cup
سه شنبه 25 اردیبهشت 1397 12:32 ب.ظ
The process begins from your uncomplicated activity of your account option. There
these were, anticipating their forthcoming experience and joyously reliving the final one -- Peter, Susan,
Edmund, and Lucy, in the guises of actors William Moseley (now a dashing 20-year-old), Anna Popplewell (a newly
minted Oxford freshman), Skandar Keynes (with vocal octaves further at
age 15), and Georgie Henley (approaching teenhood,
a great six inches taller than we last saw her).
Now you've taken that all-important 1st step and they are reading this article
report about online flash games and social network, you might be in the
unique and privideged position for being amongst a gaggle of pioneering entreprenuers who may have learned concerning this and they
are taking affirmative action.
киев
یکشنبه 23 اردیبهشت 1397 01:29 ق.ظ
Hey! Do you know if they make any plugins to protect against hackers?
I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard
on. Any suggestions?
bongdaso.co
چهارشنبه 19 اردیبهشت 1397 06:53 ق.ظ
The great thing concerning this DVD is that you can perform dance
exercises anytime, without a partner. They will shun jobs and
then there is not any help to the community involved.
With the amount of el cheapo acoustic guitars being created nowadays you will likely need somebody you trust that may help you choose the first guitar.
Agen SBobet Terpercaya 50rb
یکشنبه 16 اردیبهشت 1397 03:04 ب.ظ
My partner and I absolutely love your blog and find almost all of
your post's to be just what I'm looking for. Would you offer guest writers to write content
for you personally? I wouldn't mind producing a
post or elaborating on a lot of the subjects you write regarding here.

Again, awesome web site!
bong88ag
سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 07:55 ب.ظ
There is a rich diversity to those songs that
you simply likely will appreciate and help make your life easier,
and also to make it easier to get the background music for My -
Space that you would like, you need to the ability to choose from different genres.
There these folks were, anticipating their forthcoming experience
and joyously reliving the past one -- Peter, Susan, Edmund, and Lucy, inside
guises of actors William Moseley (now a dashing 20-year-old), Anna Popplewell (a newly minted Oxford freshman), Skandar Keynes (with vocal
octaves greater at 15), and Georgie Henley (approaching teenhood, a great six inches taller than we last saw her).

Technology is driving dynamic advertising into new areas which brings from
it some potential challenges, well not every companies have enough money
to spend thousands in electronic advertising, well both the options highlighted can provide the identical outcomes
with low investment of your energy and cash, so now any company from
mechanics to dentists can have these of their guest
waiting rooms.
Viagra purchasing
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 05:40 ق.ظ

You actually explained this very well!
buy viagra china cheap viagra uk viagra buy viagra online pharmacy viagra safe place to buy viagra online viagra no rx viagra price uk viagra or sildenafil viagra online uk how to buy cheap viagra online how to get prescription viagra
forhims reviews
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 02:42 ق.ظ
This web site definitely haas alll thee inbfo I wanted concerning his subject and didn't kow
whho too ask.
depforce medicine
جمعه 31 فروردین 1397 07:50 ب.ظ
What's uup i amm kavin, iits mmy first timje
too commening anywhere, whuen i red thiis aticle i thoughht i coulpd alswo ccreate comment
duue too thyis brilliamt article.
rite
شنبه 25 فروردین 1397 08:43 ق.ظ
I lіke tһe helpful inf᧐rmation уoᥙ supply in yoᥙr articles.
І will bookmark your blog and taҝе ɑ lоok at once moгe
riɡht herе regularly. Ι am fairly ceгtain Ӏ'll be toⅼd ⅼots ᧐f neѡ stuff right һere!
Вest ⲟf luck f᧐r the next!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo