تبلیغات
به روز نامه الكترونیكی درد نیوز اولین سایت حقوق بشر و محیط زیسنت ایران خوش آمدید تاسیس 1379 درد نیوز - اعلامیه جهانی حقوق بشر

دنیای وارونه-عجب رسمیه رسم زمونه

اعلامیه جهانی حقوق بشر

تاریخ:شنبه 12 خرداد 1397-10:30 ب.ظ

متن اعلامیه جهانی حقوق بشر
این «اعلامیه جهانی حقوق بشر» را به عنوان یک استانده ی مشترک و دستاورد تمامی ملل و ممالک اعلان میکند تا هر انسان و هر عضو جامعه با به خاطرسپاری این «اعلامیه»، به جد در راه یادگیری و آموزش آن در جهت ارتقای حرمت برای چنین حقوق و آزادیهایی بکوشد و برای اقدامهای پیشبرنده در سطح ملی و بین المللی تلاش کند تا [همواره] بازشناسی مؤثر و دیده بانی جهانی [این حقوق ] را چه در میان مردمان «ممالک عضو» و چه در میان مردمان قلمروهای زیر فرمان آنها [تحصیل و] تأمین نماید.• ماده ی ۱

تمام ابنای بشر آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند. عقلانیت و وجدان به آنها ارزانی شده و لازم است تا با یکدیگر برادرانه رفتار کنند.

• ماده ی ۲

همه انسانها بی هیچ تمایزی از هر سان که باشند، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیده ی دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، [وضعیت] دارایی، [محل] تولد یا در هر جایگاهی که باشند، سزاوار تمامی حقوق و آزادیهای مصرح در این «اعلامیه»اند. به علاوه، میان انسانها بر اساس جایگاه سیاسی، قلمروقضایی و وضعیت بین المللی مملکت یا سرزمینی که فرد به آن متعلق است، فارغ از اینکه سرزمین وی مستقل، تحت قیمومت، غیرخودمختار یا تحت هرگونه محدودیت در حق حاکمیت خود باشد، هیچ تمایزی وجود ندارد.

• ماده ی ۳

هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است.

• ماده ی ۴

هیچ احدی نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشته شود: بردگی و داد و ستد بردگان از هر نوع و به هر شکلی باید باز داشته شده و ممنوع شود.

• ماده ی ۵

هیچ کس نمی بایست مورد شکنجه یا بیرحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی و یا رفتاری قرارگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد.

• ماده ی ۶

هر انسانی سزاوار و محق است تا همه جا در برابر قانون به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود.

• ماده ی ۷

همه در برابر قانون برابرند و همگان سزاوار آن اند تا بدون هیچ تبعیضی به طور برابر در پناه قانون باشند. همه انسانها محق به پاسداری و حمایت در برابر هرگونه تبعیض که ناقض این «اعلامیه» است. همه باید در برابر هر گونه عمل تحریک آمیزی که منجر به چنین تبعیضاتی شود، حفظ شوند.

• ماده ی ۸

هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی مؤثر به مراجع دادرسی از طریق محاکم ذیصلاح ملی در برابر نقض حقوق اولیه ای است که قوانین اساسی یا قوانین عادی برای او برشمرده و به او ارزانی داشته اند.

• ماده ی ۹

هیچ احدی نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد.

• ماده ی ۱۰

هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی آشکار و عادلانه توسط دادگاهی بیطرف و مستقل است تا در برابر هر گونه اتهام جزایی علیه وی، به حقوق و تکالیف وی رسیدگی کند.

• ماده ی ۱۱

۱. هر شخصی متهم به جرمی کیفری، سزاوار و محق است تا زمان احراز و اثبات جرم در برابر قانون، در محکمه ای علنی که تمامی حقوق وی در دفاع از خویشتن تضمین شده باشد، بیگناه تلقی شود.

۲. هیچ احدی به حسب ارتکاب هرگونه عمل یا ترک عملی که مطابق قوانین مملکتی یا بین المللی، در زمان وقوع آن، حاوی جرمی کیفری نباشد، نمیبایست مجرم محسوب گردد. همچنین نمی بایست مجازاتی شدیدتر از آنچه که در زمان وقوع جرم [در قانون] قابل اعمال بود، بر فرد تحمیل گردد.

• ماده ی ۱۲

هیچ احدی نمیبایست در قلمرو خصوصی، خانواده، محل زندگی یا مکاتبات شخصی، تحت مداخله [و مزاحمت] خودسرانه قرار گیرد. به همین سیاق شرافت و آبروی هیچکس نباید مورد تعرض قرار گیرد. هر کسی سزاوار و محق به حفاظت قضایی و قانونی در برابر چنین مداخلات و تعرضاتی است.

• ماده ی ۱۳

۱. هر انسانی سزاوار و محق به داشتن آزادی جابه جایی [حرکت از نقطه ای به نقطه ای دیگر] و اقامت در [در هر نقطه ای] درون مرزهای مملکت است. ۲. هر انسانی محق به ترک هر کشوری، از جمله کشور خود، و بازگشت به کشور خویش است.

• ماده ی ۱۴

۱. هر انسانی سزاوار و محق به پناهجویی و برخورداری از پناهندگی در کشورهای پناه دهنده در برابر پیگرد قضایی است.

۲. چنین حقی در مواردی که پیگرد قضایی منشأیی غیرسیاسی داشته باشد و یا نتیجه ارتکاب عملی مغایر با اهداف و اصول «ملل متحد» باشد، ممکن است مورد استناد قرار نگیرد.

• ماده ی ۱۵

۱. هر انسانی سزاوار و محق به داشتن تابعیتی [ملیتی] است.

۲. هیچ احدی را نمی بایست خودسرانه از تابعیت [ملیت] خویش محروم کرد، و یا حق تغییر تابعیت [ملیت] را از وی دریغ نمود.

• ماده ی ۱۶

۱. مردان و زنان بالغ، بدون هیچ گونه محدودیتی به حیث نژاد، ملیت، یا دین حق دارند که با یکدیگر زناشویی کنند و خانواده ای بنیان نهند. همه سزاوار و محق به داشتن حقوقی برابر در زمان عقد زناشویی، در طول زمان زندگی مشترک و هنگام فسخ آن هستند.

۲. عقد ازدواج نمیبایست صورت بندد مگر تنها با آزادی و رضایت کامل همسران که خواهان ازدواجند.

۳. خانواده یک واحد گروهی طبیعی و زیربنایی برای جامعه است و سزاوار است تا به وسیله ی جامعه و «حکومت» نگاهداری شود.

• ماده ی ۱۷

۱. هر انسانی به تنهایی یا با شراکت با دیگران حق مالکیت دارد.

۲. هیچ کس را نمی بایست خودسرانه از حق مالکیت خویش محروم کرد.

• ماده ی ۱۸

هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی [و آشکار] کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده بانی آن در محیط عمومی و یا خصوصی است.

• ماده ی ۱۹

هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.

• ماده ی ۲۰

۱. هر انسانی محق به آزادی گردهمایی و تشکیل انجمنهای مسالمت آمیز است.

۲. هیچ کس نمی بایست مجبور به شرکت در هیچ انجمنی شود.

• ماده ی ۲۱

۱. هر شخصی حق دارد که در مدیریت دولت کشور خود، مستقیماً یا به واسطه انتخاب آزادانه نمایندگانی شرکت جوید.

۲. هر شخصی حق دسترسی برابر به خدمات عمومی در کشور خویش را دارد.

۳. اراده ی مردم میبایست اساس حاکمیت دولت باشد؛ چنین اراده ای می بایست در انتخاباتی حقیقی و ادواری اعمال گردد که مطابق حق رأی عمومی باشد که حقی جهانی و برابر برای همه است. رأی گیری از افراد می بایست به صورت مخفی یا به طریقه ای مشابه برگزار شود که آزادی رأی را تأمین کند.

• ماده ی ۲۲

هر کسی به عنوان عضوی از جامعه حق دارد از امنیت اجتماعی برخوردار بوده و از راه کوشش در سطح ملی و همیاری بین المللی با سازماندهی منابع هر مملکت، حقوق سلب ناپذیر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را برای حفظ حیثیت و رشد آزادانه ی شخصیت خویش، به دست آورد.

• ماده ی ۲۳

۱. هر انسانی حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند، شرایط کاری منصفانه مورد رضایت خویش را دارا باشد و سزاوار حمایت در برابر بیکاری است.

۲. هر انسانی سزاوار است تا بدون رواداشت هیچ تبعیضی برای کار برابر، مزد برابر دریافت نماید.

۳. هر کسی که کار می کند سزاوار دریافت پاداشی منصفانه و مطلوب برای تأمین خویش و خانواده ی خویش موافق با حیثیت و کرامت انسانی بوده و نیز میبایست در صورت نیاز از پشتیبانی های اجتماعی تکمیلی برخوردار گردد.

۴. هر شخصی حق دارد که برای حفاظت از منافع خود اتحادیه صنفی تشکیل دهد و یا به اتحادیه های صنفی بپیوندد.

• ماده ی ۲۴

هر انسانی سزاوار استراحت و اوقات فراغت، زمان محدود و قابل قبولی برای کار و مرخصی های دوره ای همراه با حقوق است.

• ماده ی ۲۵

۱. هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش، از جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است و همچنین حق دارد که در زمان های بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، سالمندی و فقدان منابع تأمین معاش، تحت هر شرایطی که از حدود اختیار وی خارج است، از تأمین اجتماعی بهره مند گردد.

۲. دوره ی مادری و دوره ی کودکی سزاوار توجه و مراقبت ویژه است. همه ی کودکان، اعم از آن که با پیوند زناشویی یا خارج از پیوند زناشویی به دنیا بیایند، می بایست از حمایت اجتماعی یکسان برخوردار شوند.

• ماده ی ۲۶

۱. آموزش و پرورش حق همگان است. آموزش و پرورش میبایست، دست کم در دروه های ابتدایی و پایه، رایگان در اختیار همگان قرار گیرد. آموزش ابتدایی می بایست اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه ای نیز می بایست قابل دسترس برای همه مردم بوده و دستیابی به آموزش عالی به شکلی برابر برای تمامی افراد و بر پایه شایستگی های فردی صورت پذیرد.

۲. آموزش و پرورش می بایست در جهت رشد همه جانبه ی شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد. آموزش و پرورش باید به گسترش حسن تفاهم، دگرپذیری [تسامح] و دوستی میان تمامی ملتها و گروههای نژادی یا دینی و نیز به برنامه های «ملل متحد» در راه حفظ صلح یاری رساند.

۳. پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود برتری دارند.

• ماده ی ۲۷

۱. هر شخصی حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع خویش همکاری کند، از گونه های مختلف هنرها برخوردار گردد و در پیشرفت علمی سهیم گشته و از منافع آن بهره مند شود.

۲. هر شخصی به عنوان آفرینشگر، حق حفاظت از منافع مادی و معنوی حاصل از تولیدات علمی، ادبی یا هنری خویش را داراست.

• ماده ی ۲۸

هر شخصی سزاوار نظمی اجتماعی و بین المللی است که در آن حقوق و آزادیهای مصرح در این «اعلامیه» به تمامی تأمین و اجرائی گردد.

• ماده ی ۲۹

۱. هر فردی در برابر جامعه اش که تنها در آن رشد آزادانه و همه جانبه ی او میسر می گردد، مسئول است.

۲. در تحقق آزادی و حقوق فردی، هر کس می بایست تنها زیر محدودیت هایی قرار گیرد که به واسطه ی قانون فقط به قصد امنیت در جهت بازشناسی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران وضع شده است تا اینکه پیش شرط های عادلانه ی اخلاقی، نظم عمومی و رفاه همگانی در یک جامعه مردمسالار تأمین گردد.

۳. این حقوق و آزادی ها شایسته نیست تا در هیچ موردی خلاف با هدف ها و اصول «ملل متحد» اعمال شوند.

• ماده ی ۳۰

در این «اعلامیه» هیچ چیز نباید به گونه ای برداشت شود که برای هیچ «حکومت»، گروه یا فردی متضمن حقی برای انجام عملی به قصد از میان بردن حقوق و آزادی های مندرج در این «اعلامیه» باشد[۳].
-------------------------

والسلام

مدیر سایت روز نامه الكترونیكی درد نیوز –ااد

astarao@yahoo.com/09119812795
رو زنامه الكترونیكی آستارا نیوز - آینا / دکتر محمدعلی اسلامی / مهندس محمدرضا اسلامی / مهندس سیامک آستارایی / سارا هالو /پپام هالو/كورش کبیر -/09119812795astarao@yahoo.com
ژ"
نظرات() 
womens air max 90 hyperfuse purple gold
سه شنبه 22 آبان 1397 03:39 ب.ظ
<a href="http://www.bloomfieldseniorliving.com/201509/nike-lebron-13-womens-green-gold ">nike lebron 13 womens green gold</a><a href="http://www.bloomfieldseniorliving.com/201510/womens-supra-tk-society-orange-yellow ">womens supra tk society orange yellow</a><a href="http://www.bloomfieldseniorliving.com/201511/nike-air-max-1-womens-yellow-sky-blue ">nike air max 1 womens yellow sky blue</a><a href="http://www.bloomfieldseniorliving.com/201512/reebok-npc-uk-dark-blue-white ">reebok npc uk dark blue white</a>
womens air max 90 hyperfuse purple gold http://www.googlehelpoutexperts.com/201703/womens-air-max-90-hyperfuse-purple-gold
nike kyrie 2 hot lava
سه شنبه 22 آبان 1397 03:37 ب.ظ
<a href="http://www.wildberrymountain.com/201705/womens-nike-shox-deliver-grey-green ">womens nike shox deliver grey green</a><a href="http://www.wildberrymountain.com/201706/mizuno-wave-prophecy-blue-red ">mizuno wave prophecy blue red</a><a href="http://www.wildberrymountain.com/201707/nike-lunarepic-flyknit-low-for-sale ">nike lunarepic flyknit low for sale</a><a href="http://www.wildberrymountain.com/201708/air-jordan-retro-9-mint-green-bred ">air jordan retro 9 mint green bred</a>
nike kyrie 2 hot lava http://www.estereljudo-saintraphael.com/201409/nike-kyrie-2-hot-lava
nike sb stefan janoski max womens silver purple
جمعه 18 آبان 1397 12:41 ق.ظ
<a href="http://www.bursst.com/201509/nike-soccer-boots-hypervenom-phantom-ii-high-tops-fg-black-orange ">nike soccer boots hypervenom phantom ii high tops fg black orange</a><a href="http://www.bursst.com/201510/womens-salomon-speed-cross-3-yellow-silver ">womens salomon speed cross 3 yellow silver</a><a href="http://www.bursst.com/201511/mens-vibram-fivefingers-kso-trek-pink ">mens vibram fivefingers kso trek pink</a><a href="http://www.bursst.com/201512/nike-air-huarache-grey ">nike air huarache grey</a>
nike sb stefan janoski max womens silver purple http://www.sweetearthorganicfarm.com/201611/nike-sb-stefan-janoski-max-womens-silver-purple
air jordan retro 29 white black
جمعه 18 آبان 1397 12:40 ق.ظ
<a href="http://www.thebeatlesexperience.net/201505/nike-kobe-ix-elite-blue ">nike kobe ix elite blue</a><a href="http://www.thebeatlesexperience.net/201506/nike-shox-avenue-running-shoes ">nike shox avenue running shoes</a><a href="http://www.thebeatlesexperience.net/201507/mens-nike-mercurial-superfly-ag-soccer-shoes-laser-orange ">mens nike mercurial superfly ag soccer shoes laser orange</a><a href="http://www.thebeatlesexperience.net/201508/nike-air-max-lunar-1-pink-green ">nike air max lunar 1 pink green</a>
air jordan retro 29 white black http://www.lenluon.net/201412/air-jordan-retro-29-white-black
red black and white nike air max 90
جمعه 18 آبان 1397 12:40 ق.ظ
<a href="http://www.viewonlinetraining.com/201605/nike-shox-turbo-xii ">nike shox turbo xii</a><a href="http://www.viewonlinetraining.com/201606/nike-air-max-90-hyperfuse-sky-blue-pink ">nike air max 90 hyperfuse sky blue pink</a><a href="http://www.viewonlinetraining.com/201607/nike-air-max-90-leather-vivid-blue ">nike air max 90 leather vivid blue</a><a href="http://www.viewonlinetraining.com/201608/nike-internationalist-orange-wei%c3%9f ">nike internationalist orange wei脽</a>
red black and white nike air max 90 http://www.safesincorporated.com/201508/red-black-and-white-nike-air-max-90
nike free tr kids royal blue
جمعه 18 آبان 1397 12:40 ق.ظ
<a href="http://www.redvault.net/201505/nike-zoom-pegasus-32-womens-gold-silver ">nike zoom pegasus 32 womens gold silver</a><a href="http://www.redvault.net/201506/air-jordan-imminent-mint-green-red ">air jordan imminent mint green red</a><a href="http://www.redvault.net/201507/mizuno-wave-prophecy-green-black ">mizuno wave prophecy green black</a><a href="http://www.redvault.net/201508/adidas-zx-630-red ">adidas zx 630 red</a>
nike free tr kids royal blue http://www.discreetvacations.com/201510/nike-free-tr-kids-royal-blue
kyrie 2 usa
جمعه 18 آبان 1397 12:39 ق.ظ
<a href="http://www.motorcycle-rescue.com/201701/air-max-2014-red ">air max 2014 red</a><a href="http://www.motorcycle-rescue.com/201702/vibram-fivefingers-treksport-silver-grey ">vibram fivefingers treksport silver grey</a><a href="http://www.motorcycle-rescue.com/201703/nike-commercial-lebron-answering-machine ">nike commercial lebron answering machine</a><a href="http://www.motorcycle-rescue.com/201704/nike-lebron-13-green-silver ">nike lebron 13 green silver</a>
kyrie 2 usa http://www.atlantablackbusinessdirectory.com/201607/kyrie-2-usa
nike revolution 3 review
چهارشنبه 16 آبان 1397 01:39 ب.ظ
<a href="http://www.objectivobrick.com/17/nike-lebron-playground-basketball ">nike lebron playground basketball</a><a href="http://www.objectivobrick.com/18/women-air-jordan-slides ">women air jordan slides</a><a href="http://www.objectivobrick.com/19/jordan-13-online-sale-air-jordan-13-sale ">jordan 13 online sale air jordan 13 sale</a><a href="http://www.objectivobrick.com/2/nike-dunk-low-sb-randy-colvin ">nike dunk low sb randy colvin</a>
nike revolution 3 review http://www.latiendadelcorto.com/6/nike-revolution-3-review
air jordan retro 5 womens orange blue
چهارشنبه 16 آبان 1397 01:38 ب.ظ
<a href="http://www.christcommunityfrisco.com/20/nike-zoom-kobe-iii-3-mvp-edition ">nike zoom kobe iii 3 mvp edition</a><a href="http://www.christcommunityfrisco.com/21/womens-asics-gel-noosa-tri-9-purple-black ">womens asics gel noosa tri 9 purple black</a><a href="http://www.christcommunityfrisco.com/22/nike-air-foamposite-pro-pure-platinum ">nike air foamposite pro pure platinum</a><a href="http://www.christcommunityfrisco.com/23/nike-air-max-light-freshwater ">nike air max light freshwater</a>
air jordan retro 5 womens orange blue http://www.terapiarespiratoriaguate.com/22/air-jordan-retro-5-womens-orange-blue
womens nike air max tn red gold
چهارشنبه 16 آبان 1397 01:37 ب.ظ
<a href="http://www.asadordelreyescorial.com/1/nike-cortez-purple-yellow ">nike cortez purple yellow</a><a href="http://www.asadordelreyescorial.com/10/bears-style-jordan-shoe ">bears style jordan shoe</a><a href="http://www.asadordelreyescorial.com/11/nike-air-max-90-orange-and-grey ">nike air max 90 orange and grey</a><a href="http://www.asadordelreyescorial.com/12/le-coq-sportif-womens-shoes-silver-white ">le coq sportif womens shoes silver white</a>
womens nike air max tn red gold http://www.babysphynx.com/2/womens-nike-air-max-tn-red-gold
nike lunarglide 6 womens purple gold
یکشنبه 13 آبان 1397 04:05 ق.ظ
<a href="http://www.hairbangerssalon.com/201505/nike-sb-stefan-janoski-max-silver-sky-blue ">nike sb stefan janoski max silver sky blue</a><a href="http://www.hairbangerssalon.com/201506/nike-free-5.0-womens-pink-and-orange ">nike free 5.0 womens pink and orange</a><a href="http://www.hairbangerssalon.com/201507/mens-nike-air-max-bw-purple-red ">mens nike air max bw purple red</a><a href="http://www.hairbangerssalon.com/201508/air-jordan-retro-7-grey-green ">air jordan retro 7 grey green</a>
nike lunarglide 6 womens purple gold http://www.2darbypeele.com/201412/nike-lunarglide-6-womens-purple-gold
air max zero footlocker
یکشنبه 13 آبان 1397 04:03 ق.ظ
<a href="http://www.alicewonderlandtrivia.com/201505/nike-air-max-1-green-sky-blue ">nike air max 1 green sky blue</a><a href="http://www.alicewonderlandtrivia.com/201506/nike-free-trainer-5.0-khaki ">nike free trainer 5.0 khaki</a><a href="http://www.alicewonderlandtrivia.com/201507/nike-hyperdunk-2016-carolina-blue ">nike hyperdunk 2016 carolina blue</a><a href="http://www.alicewonderlandtrivia.com/201508/nike-hyperdunk-2012-description ">nike hyperdunk 2012 description</a>
air max zero footlocker http://www.miradatecnica.net/201503/air-max-zero-footlocker
air max 90 all white on feet
جمعه 20 مهر 1397 06:38 ق.ظ
<a href="http://www.france-loiret.top/31/pump4 ">pump4</a><a href="http://www.france-loiret.top/32/nike-kobe-7-outdoor-nike-kobe-7-outdoor ">nike kobe 7 outdoor nike kobe 7 outdoor</a><a href="http://www.france-loiret.top/33/2013-air-max-charcoal-mens-nike-2013-air-max ">2013 air max charcoal mens nike 2013 air max</a><a href="http://www.france-loiret.top/34/adidas-zx-630-white-blue ">adidas zx 630 white blue</a>
[url=http://www.awhmobile.top/27/air-max-90-all-white-on-feet]air max 90 all white on feet[/url]
nike air max orange grey
جمعه 20 مهر 1397 06:38 ق.ظ
<a href="http://www.cybernetconsultinginc.top/31/jordan-6-flight-jacket-shirt-match-retro-6s-pinnacle-tee ">jordan 6 flight jacket shirt match retro 6s pinnacle tee</a><a href="http://www.cybernetconsultinginc.top/32/new-nike-bespoke-options-available ">new nike bespoke options available</a><a href="http://www.cybernetconsultinginc.top/33/womens-nike-zoom-pegasus-32-pink-white ">womens nike zoom pegasus 32 pink white</a><a href="http://www.cybernetconsultinginc.top/34/nike-roshe-two-flyknit-white-sky-blue ">nike roshe two flyknit white sky blue</a>
[url=http://www.stipanska-beach.top/2/nike-air-max-orange-grey]nike air max orange grey[/url]
nike free tr fit womens grey approving light grey purple nike free tr fit for women sneakers
جمعه 20 مهر 1397 06:38 ق.ظ
<a href="http://www.outdoorlightsblogs.top/1/mens-mizuno-wave-creation-13-gold ">mens mizuno wave creation 13 gold</a><a href="http://www.outdoorlightsblogs.top/10/jordan-11-green-snakeskin-for-sale ">jordan 11 green snakeskin for sale</a><a href="http://www.outdoorlightsblogs.top/11/nike-shox-turbo-feminino-2014 ">nike shox turbo feminino 2014</a><a href="http://www.outdoorlightsblogs.top/12/nike-hyperrev-2015-blue-silver ">nike hyperrev 2015 blue silver</a>
[url=http://www.builderinderby.top/11/nike-free-tr-fit-womens-grey-approving-light-grey-purple-nike-free-tr-fit-for-women-sneakers]nike free tr fit womens grey approving light grey purple nike free tr fit for women sneakers[/url]
nike air max 2008
جمعه 20 مهر 1397 06:37 ق.ظ
<a href="http://www.mcshanehealthcare.top/1/jordan-son-of-mars-low-2014 ">jordan son of mars low 2014</a><a href="http://www.mcshanehealthcare.top/10/cheap-jordans-in-size ">cheap jordans in size</a><a href="http://www.mcshanehealthcare.top/11/air-jordan-retro-3-red-bred ">air jordan retro 3 red bred</a><a href="http://www.mcshanehealthcare.top/12/nike-air-max-express-hot-punch-nike-air-max-express-release-date ">nike air max express hot punch nike air max express release date</a>
[url=http://www.fleet-hypnosis.top/37/nike-air-max-2008]nike air max 2008[/url]
nike air max 97 hyperfuse 2012 releases
جمعه 20 مهر 1397 06:37 ق.ظ
<a href="http://www.markscarrott.top/31/nike-air-max-95-prm-tape-camo-pack ">nike air max 95 prm tape camo pack</a><a href="http://www.markscarrott.top/32/air-jordan-5-floral ">air jordan 5 floral</a><a href="http://www.markscarrott.top/33/jordan-casual-shoe-wholesale ">jordan casual shoe wholesale</a><a href="http://www.markscarrott.top/34/jordan-future-for-sale-at-all-store-jordan-future-for-sale-ph ">jordan future for sale at all store jordan future for sale ph</a>
[url=http://www.douglasmua.top/39/nike-air-max-97-hyperfuse-2012-releases]nike air max 97 hyperfuse 2012 releases[/url]
nike football cleats cheap
جمعه 20 مهر 1397 06:37 ق.ظ
<a href="http://www.bruinincubate.top/1/nike-air-max-97-cvs-metallic-silver-white-nike-air-max-97-cvs-men-s ">nike air max 97 cvs metallic silver white nike air max 97 cvs men s</a><a href="http://www.bruinincubate.top/10/easter-jordan-11-2014 ">easter jordan 11 2014</a><a href="http://www.bruinincubate.top/11/nike-cortez-womens-white ">nike cortez womens white</a><a href="http://www.bruinincubate.top/12/nike-air-max-90-ultra-breeze-white-gum ">nike air max 90 ultra breeze white gum</a>
[url=http://www.benenden-extra.top/16/nike-football-cleats-cheap]nike football cleats cheap[/url]
nike air max 90 lunar sp moon landing
جمعه 20 مهر 1397 06:37 ق.ظ
<a href="http://www.celebro-entertainment.top/28/nike-air-max-ultra-moire ">nike air max ultra moire</a><a href="http://www.celebro-entertainment.top/29/air-max-tavas-shoes ">air max tavas shoes</a><a href="http://www.celebro-entertainment.top/3/jordan-retro-4-toro-bravo-red-toro-bravo-watches ">jordan retro 4 toro bravo red toro bravo watches</a><a href="http://www.celebro-entertainment.top/30/cheap-air-max-nike-boots ">cheap air max nike boots</a>
[url=http://www.galileancommission.top/25/nike-air-max-90-lunar-sp-moon-landing]nike air max 90 lunar sp moon landing[/url]
nike class of 97 release
جمعه 20 مهر 1397 06:37 ق.ظ
<a href="http://www.bestchiropractorminnetonka.top/20/adidas-originals-js-wings-glow-in-the-dark ">adidas originals js wings glow in the dark</a><a href="http://www.bestchiropractorminnetonka.top/21/le-coq-sportif-womens-shoes-yellow-blue ">le coq sportif womens shoes yellow blue</a><a href="http://www.bestchiropractorminnetonka.top/22/nike-air-max-1-essential-wine-red ">nike air max 1 essential wine red</a><a href="http://www.bestchiropractorminnetonka.top/23/nike-roshe-maroon ">nike roshe maroon</a>
[url=http://www.britishcanyoningassociation.top/29/nike-class-of-97-release]nike class of 97 release[/url]
air jordan 1 flight 3 low
جمعه 20 مهر 1397 06:36 ق.ظ
<a href="http://www.erinrhindress.top/28/pas-cher-nike-air-max-90-femme-laser-rose-en-ligne-chaussures ">pas cher nike air max 90 femme laser rose en ligne chaussures</a><a href="http://www.erinrhindress.top/29/jordan-retro-dave-white ">jordan retro dave white</a><a href="http://www.erinrhindress.top/3/buy-nike-zoom-kobe-4-new-shoe-release-nike-zoom-kobe-iv ">buy nike zoom kobe 4 new shoe release nike zoom kobe iv</a><a href="http://www.erinrhindress.top/30/womens-nike-kobe-9-low-all-yellow ">womens nike kobe 9 low all yellow</a>
[url=http://www.panchitoaraujo.top/25/air-jordan-1-flight-3-low]air jordan 1 flight 3 low[/url]
toddler nike air max command
جمعه 20 مهر 1397 06:35 ق.ظ
<a href="http://www.cancellaildebito.top/13/nike-air-max-97-pink-white-nike-air-max-97-pink-02 ">nike air max 97 pink white nike air max 97 pink 02</a><a href="http://www.cancellaildebito.top/14/air-jordan-retro-10-womens-silver-black ">air jordan retro 10 womens silver black</a><a href="http://www.cancellaildebito.top/15/nike-air-jordan-2009 ">nike air jordan 2009</a><a href="http://www.cancellaildebito.top/16/mens-asics-gel-noosa-tri-8-silver-red ">mens asics gel noosa tri 8 silver red</a>
[url=http://www.glassfrogmarketing.top/37/toddler-nike-air-max-command]toddler nike air max command[/url]
nike airmax hyperfuse
چهارشنبه 28 شهریور 1397 12:16 ق.ظ
<a href="http://www.bostonnoir.com/20/nike-womens-legend-s-s-high-black-black ">nike womens legend s s high black black</a><a href="http://www.bostonnoir.com/21/air-max-jordans-for-sale ">air max jordans for sale</a><a href="http://www.bostonnoir.com/22/nike-air-max-1-deluxe ">nike air max 1 deluxe</a><a href="http://www.bostonnoir.com/23/nike-free-run-3-boy ">nike free run 3 boy</a>
nike airmax hyperfuse http://www.peoriadts.com/9/nike-airmax-hyperfuse
adidas femme homme nmd r1 pk primeknit vapeur gris chaussures blanc s81848
چهارشنبه 28 شهریور 1397 12:13 ق.ظ
<a href="http://www.freedreaminterpretations.com/19/new-mens-nike-air-max-tn-black-white-red ">new mens nike air max tn black white red</a><a href="http://www.freedreaminterpretations.com/2/cheap-nike-kobe-10-x-elite-what-the-high-tops-for-sale ">cheap nike kobe 10 x elite what the high tops for sale</a><a href="http://www.freedreaminterpretations.com/20/nike-free-tr-fit-running-shoes-womens-light-yellow-white ">nike free tr fit running shoes womens light yellow white</a><a href="http://www.freedreaminterpretations.com/21/nike-free-run-3-5.0-womens-yellow-blue ">nike free run 3 5.0 womens yellow blue</a>
adidas femme homme nmd r1 pk primeknit vapeur gris chaussures blanc s81848 http://www.jocondelux.com/13/adidas-femme-homme-nmd-r1-pk-primeknit-vapeur-gris-chaussures-blanc-s81848
57 jeremy cash jerseys denver
چهارشنبه 28 شهریور 1397 12:10 ق.ظ
<a href="http://www.tatouages-annuaire.com/20/nike-air-max-trainer-one-women-nike-air-max-trainer-women ">nike air max trainer one women nike air max trainer women</a><a href="http://www.tatouages-annuaire.com/21/nike-lunarlon-harga ">nike lunarlon harga</a><a href="http://www.tatouages-annuaire.com/22/air-jordan-6-black-swan-mid-black-blue-yellow ">air jordan 6 black swan mid black blue yellow</a><a href="http://www.tatouages-annuaire.com/23/nike-air-max-1-white-neutral-grey-vibrant-yellow ">nike air max 1 white neutral grey vibrant yellow</a>
57 jeremy cash jerseys denver http://www.nwcstoreservices.com/nfl5-5/57-jeremy-cash-jerseys-denver
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
Admin Logo
themebox Logo