تبلیغات
به روز نامه الكترونیكی درد نیوز اولین سایت حقوق بشر و محیط زیسنت ایران خوش آمدید تاسیس 1379 درد نیوز - خاطرات شیرین شهید صیاد درباره فتح خرمشهر

دنیای وارونه-عجب رسمیه رسم زمونه

خاطرات شیرین شهید صیاد درباره فتح خرمشهر

تاریخ:دوشنبه 31 اردیبهشت 1397-02:53 ب.ظ

بیست و سومین روز عملیات بود. یعنی ما 48 ساعت وقت داشتیم. فرماندهان همه رفتند. به خودم که آمدم دیدم توی سنگر، همین طور خمیده ایستاده ام و تمام وجودم را اضطراب گرفته.

گروه جهاد و مقاومت مشرق - پس از 23 روز نبرد، حدود پنج هزار کیلومترمربع از خاکمان آزاد شده بود. مردم از پشت جبهه زنگ می زدند، تماس می گرفتند که پس خرمشهر چی شد! همه منتظر آزادسازی خرمشهر بودند و نمی دانستند که چه بر ما می گذرد. حتی اگر یک روز هم در جبهه بودید، می فهمیدید که 23 شبانه روز در معرض آتش بودن یعنی چه! ما به فرماندهان فشار آوردیم که به شلمچه بیایند و خط دشمن را قطع کنند. دوباره دو شب پشت سر هم حمله کردیم. تلفات سنگینی به دشمن وارد کردیم، ولی برای قطع کردن دشمن موفق نشدیم و تلفاتی هم دادیم.

شاید منطقی ترین پیشنهادی که می شد در این شرایط داد این بود که بگوییم دو ماه به ما فرصت بدهید تا خودمان را آماده کنیم و بعد حمله کنیم به خرمشهر! هر چه فکر می کردیم به نتیجه نمی رسیدیم، چون این دو ماه فرصتی بود برای دشمن که قطعاً کاری کند که دیگر ما نتوانیم به هدف خود دست پیدا کنیم. توی این صحنه بودیم که خدای متعال جرقه امداد خودش را در فرماندهی قرارگاه کربلا زد. بنده و فرماندهی کل محترم سپاه نشستیم و روی آن طرح کار کردیم و قرار شد این فرمان را به عنوان فرمان قرارگاه، من به فرماندهان ابلاغ کنم. قرار شد فرماندهان در آن طرف جاده اهواز- خرمشهر در سنگری جمع شوند. همه جمع شدند، من سخنرانی کردم و فرمان را ابلاغ کردم و تمام شد. دیدم همه فرماندهان به هم نگاه می کنند. سکوت پرمعنایی بود. حاج احمد متوسلیان گفت: جناب سرهنگ، ما پیشنهادهایی به شما داده بودیم چرا به آنها توجهی نشد؟ و من گفتم: این فرمان فرماندهی قرارگاه است. او سرش را انداخت پایین. فهمیدم که قانع نشد.
نفر بعد سردار شهید حسین خرازی بود که گفت: جناب سرهنگ چرا به منطق ما توجه نشده؟ و من دوباره حرفم را تکرار کردم. او هم قانع نشد.
سومین نفر ارتشی از آب درآمد. استادی بود از دانشگاه فرماندهی و ستاد جنگ. خیلی مؤدبانه گفت: جناب سرهنگ ما به شما سه راهکار دادیم. اما در میان آنچه شما گفتید، هیچ کدام از این راهکارها نبود. من به او گفتم: جناب سرهنگ، شما استاد هستید؛ مگر نمی دانید فرمانده در مقابل راهکارها یا یکی را انتخاب می کند و یا هیچ کدام را؟ این طور جاها فرماندهی هم خیلی خطرناک می شود. یک دفعه دیدم در آن صف آخر سردار سرتیپ سید رحیم صفوی دارد می خندد، بدون آن که حرفی بزند. خنده اش هم مصنوعی بود. دیدم صحنه یک طور دیگر شد. یک دفعه حاج احمد برگشت و گفت: چرا می خندی؟ مثل این که چیز دیگری می خواهی بگویی. صفوی گفت: معذرت می خواهم. سوء تفاهم نشود، اما ما تابع دستور هستیم. تا آمدم از او تشکر کنم، حاج حسین هم حرف او را تکرار کرد و من ناخودآگاه گفتم پس چرا معطل هستید، وقت نداریم...

بریدن دشمن
بیست و سومین روز عملیات بود. یعنی ما 48 ساعت وقت داشتیم. فرماندهان همه رفتند. به خودم که آمدم دیدم توی سنگر، همین طور خمیده ایستاده ام و تمام وجودم را اضطراب گرفته. با خودم زمزمه می کردم که خدایا این چه اضطرابی است، خدایا ما هر چه داشتیم و نداشتیم پشت سر این فرمان گذاشتیم.
اگر عملیات نگیرد چه می شود، دفعه دیگر چه می شود؟ بالاخره گذشت و بعد از 48 ساعت طرح عملیاتی بین شلمچه، پل نو و جزیره ام الرساس که در وسط قرار داشت، آماده شد. عملیات انجام شد. همان اوایل، جناح راست که در اختیار حاج احمد متوسلیان بود، با یک تیپ از ارتش، توش و توان دشمن را بریدند و جلو رفتند و دادشان درآمد که چرا جناح چپ نمی آیند؟ از دو طرف دارند ما را می زنند. چه بگویم که چه گذشت بر ما...! ساعت ده شب عملیات شروع شده بود و حالا چهار و نیم صبح بود. هر کار کردیم دو محور را بگیریم، نشد. همین طور در تلاش بودیم... داشتیم به صبح می رسیدیم. به صبح هم که می رسیدیم، اوضاع ما به هم می ریخت و دیگر هیچ کار نمی توانستیم بکنیم. آنهایی هم که رفته بودند، باید برمی گشتند. نمی دانم چه شد که یک دفعه خوابم برد. 20 دقیقه بیشتر نخوابیده بودم که از خواب پریدم. دیدم این بی سیم ها و گوشی ها و دهنی ها همین طوری رها و همه افراد هم خسته و فرسوده بودند. سر و صدای شدیدی از توی بی سیم می آمد. دیدم صدای تکبیر می آید. پرسیدم چه خبر است گفتند ما آن محور را شکافتیم. یعنی حدوداً ساعت 5 و 30 دقیقه بود که محور شکافته شد. آن چیزی که منتظرش بودیم.

700 بسیجی در مقابل هزاران عراقی
خواب از سرم پرید، خدا را شکر کردم. همه این اتفاقهای بیست و چند روز یک طرف و این دو ساعت یک طرف. ساعت 6/5 یا 7 صبح بود که به ما خبر دادند رسیدیم به اروند. دشمن آن قدر غافلگیر شده بود که بالگردش صبح زود می خواست بیاید به خرمشهر، نمی دانست که نیروهای ما آن جا هستند با خیال راحت با سقف پرواز 30 متری داشت می آمد که یک بسیجی آر- پی- جی اش را می گیرد به سویش و آن را می زند. مثل این که با یک فیلمبردار هماهنگ کرده بود و فیلمبردار هم از این صحنه فیلم می گیرد که بعدها پخش شد.
ساعت حدود 7 بود که یک دفعه دیدم شهید خرازی که محل استقرارش درست چسبیده بود به خاکریز خرمشهر، با یک هیجانی گفت که اگر من 700، 800 نفر جور بکنم اجازه می دهید بزنم به خرمشهر؟ پیشنهاد کردم صبر کنید تا بررسی کنیم. کارشناسی کردیم، دور هم نشستیم و بحث کردیم. هیچ کس نظر مثبت نداشت، چون از لحاظ تخصصی جواب نمی داد. منطقی نبود که این 700 نفر را همراه با خط مان از دست بدهیم. آمدیم به او بگوییم ستاد قرارگاه کربلا مخالفت کرده، نمی دانید با چه برخوردی به ما انگیزه داد؛ طوری صحبت می کرد انگار که او فرمانده است. دیدیم اصلاً نمی توانیم قانعش کنیم. من و سردار رضایی متقاعد شدیم که همین طوری رهایشان کنیم تا ساعت 7/5 بشود، دیدیم باز دادش درآمد. آنها رفتند و بعد با ما تماس گرفتند. گفتیم چه خبر است؟ گفتند: هر چه نگاه می کنیم عراقی ها دستها را بالا برده اند! تازه فهمیدیم منظورش چه بود. منظورش این بود که ما 700 نفر با این جمعیت انبوه چه کار کنیم. گفت اگر می شود یک بالگرد بفرستید تا ببینیم عمق اینها کجاست. یک بالگرد فرستادیم. ای کاش صدای آن خلبان ضبط می شد. او از آن بالا فریاد می زد که تا عمق پل خرمشهر تا چشم کار می کند عراقی ها در خیابانها و کوچه ها همه دستهایشان بالاست!

 دیگر اثری از دشمن نبود
حالا توجه کنید که چه مشکلی برایمان پیش آمد. آیا می توانستیم به عراقی ها بگوییم فعلاً بروید در سنگرهایتان تا ما نیرو جمع کنیم و بیاییم شما را اسیر کنیم؟ خداوند متعال این فکر را به ذهن ما نشاند که به رزمندگان بگوییم به صورت خط دشت بان یعنی به صورت خط گسترده که یک طرفش به اروندرود بخورد و یک طرفش به ابتدای جاده خرمشهر- اهواز که دست خودمان بود، با دست به عراقی ها علامت بدهند که بروند توی جاده و چون ماشین هم نداشتیم پیاده بروند تا اهواز و بدین ترتیب آنها راه افتادند.
چه حالی داشتیم! فقط می خواستیم اینها زودتر بروند و خرمشهر زودتر تخلیه شود تا رزمندگان ما با خیال راحت بروند داخل شهر. حالا ساعت نزدیک 10 صبح بود و خروج اسرا هنوز ادامه داشت. ساعت 10 گفتند دیگر کسی نمی آید. گفتیم شما پیش بروید. نیروها رفتند و به سرعت رسیدند به پل خرمشهر و قرارگاه استقرار دشمن را گرفتند. دیگر اثری از دشمن نبود. آیا حالا می توانیم بگوییم خدا خرمشهر را آزاد کرد یا نه؟! سه ماه طول کشید تا توانستیم تمام فشنگها و کنسروهایی را که در گوشه و کنار سنگرها جای داده بودند، بیاوریم. چقدر سنگر داشتند! از نظر نظامی آنها می توانستند 15 روز بدون دردسر پیاپی بجنگند، چون پشت سرشان رودخانه بود و به راحتی پشتیبانی می شدند، ولی با اینهمه یک ساعت هم دوام نیاوردند! در حالی که ما تعدادمان بسیار کم بود. با همین تعداد کم 19 هزار و 500 نفر اسیر گرفتیم. خدا وقتی بخواهد، چنان قوت قلبی به نیروها می دهد که با تعدادی اندک بر تعدادی بسیار زیاد پیروز می شوند. در خرمشهر چنین اتفاقی افتاد.
ژ"
نظرات() 
mens nike air force 1 pink orange
چهارشنبه 23 آبان 1397 11:34 ق.ظ
<a href="http://www.comptoiraf.top/1/nike-air-max-rock-pro ">nike air max rock pro</a><a href="http://www.comptoiraf.top/10/limited-edition-air-max-for-sale ">limited edition air max for sale</a><a href="http://www.comptoiraf.top/11/air-jordan-rouge-blanc ">air jordan rouge blanc</a><a href="http://www.comptoiraf.top/12/air-jordan-ix-white-red-black-nike-jordan-shoes-girls ">air jordan ix white red black nike jordan shoes girls</a>
mens nike air force 1 pink orange http://www.cmtechcorp.top/31/mens-nike-air-force-1-pink-orange
zx flux black and copper kit
پنجشنبه 17 آبان 1397 01:39 ب.ظ
<a href="http://www.impremax.org/201609/adidas-neo-suede-black-purple ">adidas neo suede black purple</a><a href="http://www.impremax.org/201610/nike-internationalist-mid-comprar ">nike internationalist mid comprar</a><a href="http://www.impremax.org/201611/nike-kd-8-yellow-black ">nike kd 8 yellow black</a><a href="http://www.impremax.org/201612/nike-free-3.0-grey-silver ">nike free 3.0 grey silver</a>
[url=http://www.austintxchristiancounseling.com/201412/zx-flux-black-and-copper-kit]zx flux black and copper kit[/url]
nike roshe black spotted
پنجشنبه 17 آبان 1397 01:39 ب.ظ
<a href="http://www.edisonfarrow.com/201605/nike-nike5-lunar-gato-indoor-soccer-shoes ">nike nike5 lunar gato indoor soccer shoes</a><a href="http://www.edisonfarrow.com/201606/adidas-neo-black-purple ">adidas neo black purple</a><a href="http://www.edisonfarrow.com/201607/nike-zoom-pegasus-32-white-silver ">nike zoom pegasus 32 white silver</a><a href="http://www.edisonfarrow.com/201608/air-jordan-after-game-green-purple ">air jordan after game green purple</a>
[url=http://www.pedrariasdealmesto.com/201611/nike-roshe-black-spotted]nike roshe black spotted[/url]
air max 1 pink pack
پنجشنبه 17 آبان 1397 01:39 ب.ظ
<a href="http://www.yritysmarkkinointi.com/201701/nike-hypershift-silver-gold ">nike hypershift silver gold</a><a href="http://www.yritysmarkkinointi.com/201702/air-jordan-2-on-feet ">air jordan 2 on feet</a><a href="http://www.yritysmarkkinointi.com/201703/nike-kobe-9-pink-black ">nike kobe 9 pink black</a><a href="http://www.yritysmarkkinointi.com/201704/nike-air-max-tailwind-8-womens-green-black ">nike air max tailwind 8 womens green black</a>
[url=http://www.espace-seminaires.com/201507/air-max-1-pink-pack]air max 1 pink pack[/url]
nike lebron 12 womens black yellow
پنجشنبه 17 آبان 1397 01:39 ب.ظ
<a href="http://www.mmadnesscombat.com/201709/nike-kobe-9-silver-blue ">nike kobe 9 silver blue</a><a href="http://www.mmadnesscombat.com/201710/nike-shox-team-ups ">nike shox team ups</a><a href="http://www.mmadnesscombat.com/201711/nike-air-max-ltd-grey-black-white ">nike air max ltd grey black white</a><a href="http://www.mmadnesscombat.com/201712/nike-kobe-elite-high-red ">nike kobe elite high red</a>
[url=http://www.christpresgt.org/201409/nike-lebron-12-womens-black-yellow]nike lebron 12 womens black yellow[/url]
womens nike roshe run black pink
پنجشنبه 17 آبان 1397 01:38 ب.ظ
<a href="http://www.alpenimmobilieninvest.com/201501/nike-cortez-womens-vintage ">nike cortez womens vintage</a><a href="http://www.alpenimmobilieninvest.com/201502/mizuno-basara-as-wid-tpu-blue-black ">mizuno basara as wid tpu blue black</a><a href="http://www.alpenimmobilieninvest.com/201503/nike-free-trainer-5.0-how-to-clean ">nike free trainer 5.0 how to clean</a><a href="http://www.alpenimmobilieninvest.com/201504/nike-hyperdunk-2012-olympic ">nike hyperdunk 2012 olympic</a>
[url=http://www.yogaforwomen.net/201607/womens-nike-roshe-run-black-pink]womens nike roshe run black pink[/url]
nike free run 5.0 mens black metallic silver dark grey
پنجشنبه 17 آبان 1397 01:38 ب.ظ
<a href="http://www.cassandraredden.org/201505/salomon-speedcross-3-cs-mens-camouflage-green ">salomon speedcross 3 cs mens camouflage green</a><a href="http://www.cassandraredden.org/201506/adidas-stan-smith-black-purple ">adidas stan smith black purple</a><a href="http://www.cassandraredden.org/201507/nike-free-inneva-woven-eu ">nike free inneva woven eu</a><a href="http://www.cassandraredden.org/201508/nike-air-max-thea-yellow-pink ">nike air max thea yellow pink</a>
[url=http://www.autoinjuryvista.com/201504/nike-free-run-5.0-mens-black-metallic-silver-dark-grey]nike free run 5.0 mens black metallic silver dark grey[/url]
nike lunarepic running
پنجشنبه 17 آبان 1397 01:38 ب.ظ
<a href="http://www.khavenstrite.com/201505/nike-air-max-ltd-midnight-navy ">nike air max ltd midnight navy</a><a href="http://www.khavenstrite.com/201506/adidas-yeezy-750-boost-black ">adidas yeezy 750 boost black</a><a href="http://www.khavenstrite.com/201507/nike-air-max-audacity-basketball ">nike air max audacity basketball</a><a href="http://www.khavenstrite.com/201508/womens-new-balance-990-beige ">womens new balance 990 beige</a>
[url=http://www.teepeeproductions.com/201712/nike-lunarepic-running]nike lunarepic running[/url]
nike total air foamposite max royal blue white
چهارشنبه 9 آبان 1397 07:20 ق.ظ
<a href="http://www.williamainsworth.com/201705/nike-air-force-1-duckboot-dark-loden-kopen ">nike air force 1 duckboot dark loden kopen</a><a href="http://www.williamainsworth.com/201706/womens-asics-gel-kinsei-5-green-orange ">womens asics gel kinsei 5 green orange</a><a href="http://www.williamainsworth.com/201707/mens-nike-free-3.0-v5-green-pink ">mens nike free 3.0 v5 green pink</a><a href="http://www.williamainsworth.com/201708/nike-air-max-95-womens-purple-gold ">nike air max 95 womens purple gold</a>
nike total air foamposite max royal blue white http://www.cleansenyc.com/201703/nike-total-air-foamposite-max-royal-blue-white
junior nike roshe run all black
چهارشنبه 9 آبان 1397 07:19 ق.ظ
<a href="http://www.airsoftgunsreviewed.com/201601/nike-free-tr-ohio-state ">nike free tr ohio state</a><a href="http://www.airsoftgunsreviewed.com/201602/new-balance-574-sky-blue-pink ">new balance 574 sky blue pink</a><a href="http://www.airsoftgunsreviewed.com/201603/nike-sb-stefan-janoski-max-womens-gold-sky-blue ">nike sb stefan janoski max womens gold sky blue</a><a href="http://www.airsoftgunsreviewed.com/201604/reebok-jetfuse-green-blue ">reebok jetfuse green blue</a>
junior nike roshe run all black http://www.advanceddieselservice.com/201502/junior-nike-roshe-run-all-black
adidas ultra boost yellow grey
چهارشنبه 9 آبان 1397 07:19 ق.ظ
<a href="http://www.enterthegodslake.com/201505/nike-hyperdunk-2014-womens-white-sky-blue ">nike hyperdunk 2014 womens white sky blue</a><a href="http://www.enterthegodslake.com/201506/nike-roshe-run-rainbow-color ">nike roshe run rainbow color</a><a href="http://www.enterthegodslake.com/201507/nike-air-flight-89-grey-white ">nike air flight 89 grey white</a><a href="http://www.enterthegodslake.com/201508/under-armour-curry-2-green-grey ">under armour curry 2 green grey</a>
adidas ultra boost yellow grey http://www.eldespertar.org/201606/adidas-ultra-boost-yellow-grey
air max 90 premium green
چهارشنبه 9 آبان 1397 07:19 ق.ظ
<a href="http://www.web-design-santa-rosa.com/201605/air-max-2017-shoes ">air max 2017 shoes</a><a href="http://www.web-design-santa-rosa.com/201606/nike-air-force-1-burgundy-white ">nike air force 1 burgundy white</a><a href="http://www.web-design-santa-rosa.com/201607/nike-kd-7-mens ">nike kd 7 mens</a><a href="http://www.web-design-santa-rosa.com/201608/nike-zoom-clear-out-mens-basketball-shoes ">nike zoom clear out mens basketball shoes</a>
air max 90 premium green http://www.flageryockeyblog.com/201712/air-max-90-premium-green
air jordan retro 18 yellow black
چهارشنبه 9 آبان 1397 07:19 ق.ظ
<a href="http://www.atlantablackbusinessdirectory.com/201605/nike-air-force-1-high-07-lv8-flax-outdoor-green-gum-light-brown ">nike air force 1 high 07 lv8 flax outdoor green gum light brown</a><a href="http://www.atlantablackbusinessdirectory.com/201606/mens-nike-free-flyknit-4.0-green-black ">mens nike free flyknit 4.0 green black</a><a href="http://www.atlantablackbusinessdirectory.com/201607/nike-free-tr-6-womens ">nike free tr 6 womens</a><a href="http://www.atlantablackbusinessdirectory.com/201608/air-jordan-cp3-green-sky-blue ">air jordan cp3 green sky blue</a>
air jordan retro 18 yellow black http://www.turn1images.com/201612/air-jordan-retro-18-yellow-black
kobe 11 mamba
چهارشنبه 9 آبان 1397 07:19 ق.ظ
<a href="http://www.epiclimoservice.com/201605/vibram-fivefingers-bikila-gold-pink ">vibram fivefingers bikila gold pink</a><a href="http://www.epiclimoservice.com/201606/nike-classic-cortez-leopard-print-shoes ">nike classic cortez leopard print shoes</a><a href="http://www.epiclimoservice.com/201607/nike-lunarglide-6-womens-pink-purple ">nike lunarglide 6 womens pink purple</a><a href="http://www.epiclimoservice.com/201608/puma-trinomic-cool-black ">puma trinomic cool black</a>
kobe 11 mamba http://www.lenluon.net/201712/kobe-11-mamba
mens adidas springblade solyce blue
چهارشنبه 9 آبان 1397 07:18 ق.ظ
<a href="http://www.cofradiasgastronomicas.org/201705/nike-air-max-essential-90 ">nike air max essential 90</a><a href="http://www.cofradiasgastronomicas.org/201706/nike-free-run-flyknit-sports-direct ">nike free run flyknit sports direct</a><a href="http://www.cofradiasgastronomicas.org/201707/nike-kd-8-womens-orange-gold ">nike kd 8 womens orange gold</a><a href="http://www.cofradiasgastronomicas.org/201708/air-jordan-retro-9-sky-blue-green ">air jordan retro 9 sky blue green</a>
mens adidas springblade solyce blue http://www.kydoodlelove.com/201508/mens-adidas-springblade-solyce-blue
adidas gazelle boost yellow pink
چهارشنبه 9 آبان 1397 07:18 ق.ظ
<a href="http://www.decaturchiro.com/201609/nike-roshe-run-high-pink-red ">nike roshe run high pink red</a><a href="http://www.decaturchiro.com/201610/womens-nike-shox-tl3-all-black ">womens nike shox tl3 all black</a><a href="http://www.decaturchiro.com/201611/reebok-ventilator-vintage-3m-black-camo ">reebok ventilator vintage 3m black camo</a><a href="http://www.decaturchiro.com/201612/adidas-zx-900-pink-silver ">adidas zx 900 pink silver</a>
adidas gazelle boost yellow pink http://www.wildberrymountain.com/201612/adidas-gazelle-boost-yellow-pink
new balance 574 white grey
چهارشنبه 9 آبان 1397 07:18 ق.ظ
<a href="http://www.minneapolismakeup.com/201601/flyknit-lunar-3-japan ">flyknit lunar 3 japan</a><a href="http://www.minneapolismakeup.com/201602/nike-free-sale ">nike free sale</a><a href="http://www.minneapolismakeup.com/201603/air-max-2016-light-blue ">air max 2016 light blue</a><a href="http://www.minneapolismakeup.com/201604/nike-hyperdunk-2014-womens-red-silver ">nike hyperdunk 2014 womens red silver</a>
new balance 574 white grey http://www.transformationfortoday.com/201410/new-balance-574-white-grey
kobe 11 outfit
چهارشنبه 9 آبان 1397 07:18 ق.ظ
<a href="http://www.coolroofinnovations.com/201705/nike-air-max-gray-and-white ">nike air max gray and white</a><a href="http://www.coolroofinnovations.com/201706/adidas-springblade-ignite-schwarz-ice ">adidas springblade ignite schwarz ice</a><a href="http://www.coolroofinnovations.com/201707/nike-free-flyknit-4.0-womens-green-grey ">nike free flyknit 4.0 womens green grey</a><a href="http://www.coolroofinnovations.com/201708/nike-kd-7-silver-red ">nike kd 7 silver red</a>
kobe 11 outfit http://www.undergroundrobot.com/201708/kobe-11-outfit
nike roshe cherry blossom grey
چهارشنبه 9 آبان 1397 07:18 ق.ظ
<a href="http://www.ekotekniklab.com/201501/nike-kaishi-run-custom ">nike kaishi run custom</a><a href="http://www.ekotekniklab.com/201502/nike-air-force-1-lv8-independence-day ">nike air force 1 lv8 independence day</a><a href="http://www.ekotekniklab.com/201503/nike-free-run-3-5.0-silver-sky-blue ">nike free run 3 5.0 silver sky blue</a><a href="http://www.ekotekniklab.com/201504/air-jordan-14-chutney ">air jordan 14 chutney</a>
nike roshe cherry blossom grey http://www.ingroundshelters.org/201708/nike-roshe-cherry-blossom-grey
nike air max 95 pony
چهارشنبه 9 آبان 1397 07:18 ق.ظ
<a href="http://www.ceoadvsr.org/201505/tenis-nike-zoom-pegasus-31 ">tenis nike zoom pegasus 31</a><a href="http://www.ceoadvsr.org/201506/mens-nike-air-max-90-cheap-uk ">mens nike air max 90 cheap uk</a><a href="http://www.ceoadvsr.org/201507/nike-air-max-90-vt-black-orange ">nike air max 90 vt black orange</a><a href="http://www.ceoadvsr.org/201508/mens-nike-shox-2016-pink-grey ">mens nike shox 2016 pink grey</a>
nike air max 95 pony http://www.commanderbms.com/201711/nike-air-max-95-pony
nike kobe white collection
چهارشنبه 9 آبان 1397 07:17 ق.ظ
<a href="http://www.navisblog.com/201509/kids-grade-school-nike-lebron-12-basketball-shoes-%24159.99 ">kids grade school nike lebron 12 basketball shoes $159.99</a><a href="http://www.navisblog.com/201510/nike-roshe-run-two-face ">nike roshe run two face</a><a href="http://www.navisblog.com/201511/adidas-neo-leather-blue-yellow ">adidas neo leather blue yellow</a><a href="http://www.navisblog.com/201512/jordan-12-air-force-1 ">jordan 12 air force 1</a>
nike kobe white collection http://www.atlantablackbusinessdirectory.com/201701/nike-kobe-white-collection
order viagra online india
دوشنبه 22 مرداد 1397 05:51 ب.ظ
what to tell a doctor to get viagra
safe buy generic viagra online
viagra free online.com
generic viagra 100mg
یکشنبه 27 خرداد 1397 01:27 ب.ظ
northwestpharmacy
generic viagra
pharmacy direct
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
Admin Logo
themebox Logo