به روز نامه الكترونیكی درد نیوز اولین سایت حقوق بشر و محیط زیسنت ایران خوش آمدید تاسیس 1379 درد نیوز - الحاق آستارا به اردبیل چرا به نفع مردم استارا می باشد

دنیای وارونه-عجب رسمیه رسم زمونه

الحاق آستارا به اردبیل چرا به نفع مردم استارا می باشد

تاریخ:شنبه 1 مهر 1396-05:58 ب.ظ

الحاق آستارا به اردبیل چرا به نفع مردم استارا می باشد.. با توجه به اینكه استان گیلان به خواسته مردم آستارا برای تاسیس فرمانداری ویژه استارا  و منطقه آزاد تجاری  آستارا  و وضعیت بندر چند منظوره ترتییب اثر نمی دهد بهترین گزینه الحاق به اردبیل است...:اادارستانی نویسنده و محقق و روز نامه نگار و فعال مدنی dardnews.ir


من با اینكه مخالف الحاق آستارا به اردبیل هستم.. اما اگر آستارا به اردبیل محلق شود اقتصاد و بندر آستارا شكوفا  می شود.. علل های  كه بعدا می نویسم اما چند نكته را می نویسم.. واقعا برایم جای سوال است بعضی ها ما می ترساند بابا الحاق یعنی تجزیه طلبی و.. در صورتیكه یان كذب محض است  مردئم اردبیل و‌اذربایجان عاشق ایران هستند و حتی خواستار الحاق  كشور اذربایجان به ایران هستند چون متعقد هستند آذربایجان متعلق به  ایران ..بعضی ها با این حرفها ما را قول زدند.. چه فرقی می كند آستارا عضو استان اردبیل باشد..اتفاقا الحاق آستاراب ه اردبیل مزایا زود و آینده نگری دارد...كه بعدا مشروحا خدمت شما خواهم نوشت.. توضیح اینكه آستارا در سال دهه سی جزو اردبیل بود كه بعدازآن  بخاطر نبود راه ارتباطی به اردبیلا برای  راحتی  و آسایش مردم آستارابه گیلان الحاق شد  و حالا دیگر  آستارا و اردبیل راه پیشرفته دارد و اگر آستارا به اردبیل الحاق شود.. از زیر كوه می توان جاده زد و فاصله اردبیل به استارا 9 دقیقه  می شود..در زمان طاغوت قرار بود این طرح اجرا شود ومطالعات و كارانجام وتصویب حتی بودجه تامین شد و چون انقلبا اسلامی شد و.. ماند ... و
بیشترین مراجعات مردم آستارا به اردبیل انجام می‌شود و حتی مردم برای درمان و خرید و تامین بسیاری از مایحتاج خود به دلیل مسافت کم  نیم  ساعت به اردبیل سفر می‌کنند به نظر می‌رسد مردم آستارا خود راغب هستند تا به اردبیل ملحق شوند که این الحاق به سود اردبیل نیز خواهد بود و اردبیل هم قادر خواهد شد تا به دریا و سواحل خزر اتصال پیدا کندو  با این الحاق آستارا از نظر اقتصاد و گردشگری و صنعت و بند ر به قطب كشوری تبدیل خواهد شد..

مزایا الحاق بندر آستارا به استان اردبیل  و الیته ملحق شدن آستارا به اردبیل نیازمند تامین شرایط است و باید زمینه مطلوب تحقق آن فراهم شودو اگر شرایط فراهم شود اردبیل ظرفیت و توان پوشش آستارا  را نیز دارد و می تواند نیازهای شهرسان آستارارا تامین کندو آستارا را تبدیل به قطب اقتصادی و گردشگری نماید.

 

1- اردبیل  و آذربایجان ایران به دریا راه ندارد و مسئولان اردبیل و اذربایجان ایران برای رونق این بندر سرمایه گذاری بی اندازه خواهند كرد بندر آستارا  به بزرگترین بنادرایران تبدیل خواهد شدو منطقه ازاد تجاری آستارا در مجلس تصویب خواهد شد... سرازیر شدن سرمایه آذربایجان و اردبیل به تنها بندر مرزی آذربایجان واردبیل اریان خواهد شد...

2-آستارا نیاز به تاسیس فرمانداری ویژه نخواهد داشت  چون اردبیل به استارا نیم ساعت راه است و كارهای اداری استانی براحتی انجام خواهد شد و دیگر نیاز نحواهد شد برای یك امضا  دو یا سه روز وقت بگذریم.. در عرض یكساعت برای كار اداری به اردبیل می رویم و بر می گردیم..و بیماران آستارا در عرض نیم ساعت در اردبیل بستری خواهند شد و نیاز نخواهد شد تا  چهار ساعت بیمار به رشت برسد می میمرد  با توجه ب نبود امكانات پزشكی دراستارا  این بیماران ما را نجات خواهد داد...

 

3-اقتصاد آستارا به سرازیر شدن سرمایه گذاران اردبیل و تبریز به قطب اقتصادی و گردشگری در ایران خواهد شد.

4-آستارا به منطقه آزادتجاری تبدیل خواهد شد به كمك نمایندگان مجلس  اردبیل و اذربایجان  آستارا به قطب گردشگری و اقتصادی در ایران خواهد شد و نمایندگان اردبیل با هماهنگی نمایندگان آذربایجان و زنجان و دیگر استانها  منطقه ازاد را در مجلس تصویب استارا به منطقه ازاد تبدیل خواهد شد نمایندگان گیلان تمایل ندارنند اسكله و بندر آستارا بزرگتر و رونق بگیرند  و از طرفی تا در استان گیلان هستیم چیزی بنام منطقه آزاد تصویب نخواهد شد و من چشمم از شروع بكا ر منطقه ویزه اقتصادی آستارا آب نمی خورد فقط اسما استار ا بندر ومنطقه ویزه خواهد شد...

5- وسایل خواراكی  و میوه و غذایی بدون عوارض استانی وارد آستارا خواهد شد و همانند استان اردبیل در استارا مواد غذایی و میوه و.. ارزان خواهد شد..

6- اشتغال زایی در استارا بخاطر سرمیاه گذاری و رسیدگی ویژه به وضعیت اقتصادی آستارا رونق خواهد یافت بطوریكه آستارا وارد كننده كارگر و كارمند بخاطر اشباع نیرو خواهد شد ..به جرات می توان گفت دیگر در آستارا بیكاری نمی ماند..

استان اردبیل به دریا راه ندارد و اگر آستارا به اردبیل محلق شود.. با پی گیریهای نماینده های آذربایجان و اردبیل  آستارا تبدیل به منطقه آزاد تجاری خواهد شد و بندر چند ر منظوره استارا وسعت پیدا خواهد  شد و تمام سر مایه گذاران آذربایجان و اردبیل دراستارا سر مایه گذاری خواهند نمود و آستارا به یك قطب گردشگری و اقتصادی در كل ایران خواهد شد... كه بقیه را بعدا می نویسم..اما من بعداز تحقیقات شخصی خودم را راضی كردم بهترین گزینه شكوفایی و پیشرفت‌ و تاسیس منطقه آزاد تجاری  الحاق آستارا به اردبیل است ..دیگر به تاسیس فرمانداری ویژه نخواهیم شد  چون اردبیل فاصله چندانی با آستارا ندارد ..نتیجه تحقیاتم بعداز تكمیل بعرض شما خواهم رساند..


7- راه اردبیل به آستارا به 9 دقیقه خواهد رسید با زدن جاده از داخل كوه با تونل.. كه زمان طاغوت مطالعه و حتی بودجه تامین شد اما انقلبا شد و فراموش شد و اگر آستارا به اردبیل الحاق شود مطمن هستم تونل آستارا به اردبیل از داخل كوه مسافت آستارا را از نیم ساعت هماكنون به 9 دقیقه تغییر خواهد داد..

 8- استان گیلان دوبندر مهم از جمله بندر چندمنظوره و منطقه آزاد دارد و بندر چمخاله هم به آن دار د اضافه می كند با اضافه شدن بندر چمخاله و تكمیل بندر منطقه ازاد تجاری آستارا  گیلان نیازی به بندر آستارا نخواهد بود وب رای سر مایه گذاران صرفه اقتصادی ندارد كه در بندرر استارا كه لایروب ندارد و استاندارنیست و همجنین دو اسكله كوچك بدون لایروب  ( صیادی را یك مقدار تغییر داد شده اسكله ) در صورتیكه بندر باید 24 ساعته لایروب كار كند اینها دیگر مسایل فنی است  و حتی بازرگانان آستارایی صرف اقتصادی دارنند دربندر‌انزلی یا بند منطقه آزاد تجاری انزلی پهلو بگیریند از طرفی بندر‌استارا انبار سر پوشیده ندار گیلان  بیشتر روزها بارانی است و از همه بدتر راه آهن  گیلان در انزلی تمام خواهد شد و تا خط آهن به استارابیاید سالها شاید عمر ما نرسد شاید آستارا بیاید  دیگر بعداز اینكه خط آهن به بندر منطقه آزاد انزلی بیاید بازرگان صرف اقتصادی را در انزلی خواهند دید... اما اگر آستارا به اردبیل محلق شود .. آستان اردبیل كل استانهای اذاربایجان به دریا راه ندارنند  اگر‌آستارا به اردبیل محلق شود با همین سرمایه گذاران اردبیلی و اذربایجانی ایران می شود  بندر 20 اسكله پیشرفته در استارا ساخت  و آستارا به قطب اقتصادی كشورتبدیل می شود

تحقیقات من در حال تكمیل است در صورت تكیمل به اطلاع عموم خواهد رسید..

اادارستانی نویسنده و محقق و روز نامه نگار و فعال مدنی dardnews.ir
سلام
منطقه آزاد تجاری - صنعتی اردبیل در در تاریخ93/11/07 در دولت تصویب شد و به مجلس تقدیم شده و در اینده ای نزدیک با تصویب منطقه آزاد تجاری - صنعتی اردبیل در مجلس این منطقه آزاد راه اندازی میشود .
که با الحاق استارا به منطقه آزاد اردبیل ، آستارا بصورت میانبر و بدون فوت زمان برای مراحل تصویب ، جزو منطقه آزاد میشود که هم به اهمیت این منطقه آزاد افزوده میشود و هم آستارا خودش منتفع میشود.
منطقه آزاد اردبیل از گمرک بیله سوار تا دامنه های سبلان و سرعین را شامل میشود که چون این منطقه ازاد ، بندر ندارد با الحاق آستارا به این منطقه آزاد هم بندر گسترش می یابد و این منطقه آزاد در زمان کوتاهی جزو پیشرفته ترین مناطق ازاد کشور میشود
و جایی میشود که در عرض یک ساعت هم اسکی روی برف انجام داد و هم از ابهای گرم در کنار یخجالهای طبیعی استفاده کرد و هم از جنگلهای بکر حیران استفاده نمود و بالاخره در دریا نیز شنا کرد
چنین منطقه ای حقیقتا یک منطقه بی نظیر در جهان میشود
که تنها راه تحقق آن ، الحاق استارا به منطقه آزاد اردبیل است که سیل گردشگران خارجی به این منظقه آزاد سرازیر میشود و موجب رشد و شکوفایی این منطقه آزاد خواهد شد

ارسالی توسط یكی از كاربران آستارایی

ژ"
نظرات() 
buy cialis with no prescription
دوشنبه 9 مهر 1397 02:27 ب.ظ

You suggested it superbly!
cialis pills boards cialis arginine interactio low cost cialis 20mg prescription doctor cialis cialis arginine interactio tadalafil 20mg cialis for sale south africa cialis mit grapefruitsaft cialis 5 mg buy buy brand cialis cheap
buycialisky.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 08:57 ق.ظ

Thanks! Ample tips.

cialis baratos compran uk cialis sans ordonnance prices on cialis 10 mg order a sample of cialis cialis professional from usa cialis therapie brand cialis generic buy cheap cialis in uk walgreens price for cialis costo in farmacia cialis
eddrugsgeneric.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 02:37 ب.ظ

You expressed this exceptionally well.
acquisto online cialis acquistare cialis internet cialis flussig cialis super acti cialis prices in england how to buy cialis online usa cialis online deutschland cialis coupons cialis 5 mg para diabeticos wow look it cialis mexico
cialisvbuy.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 09:52 ب.ظ

Awesome posts. Kudos!
wow cialis tadalafil 100mg comprar cialis 10 espa241a acquisto online cialis get cheap cialis i recommend cialis generico buying cialis in colombia cialis generic tadalafil buy cialis generika in deutschland kaufen venta de cialis canada cialis generique 5 mg
viagra online
سه شنبه 23 مرداد 1397 09:15 ق.ظ

Cheers, A lot of write ups.

sildenafil sildenafil where to buy viagra in malaysia where can i buy cheap viagra buy cheap viagra generic online how to get viagra online purchase of viagra viagra online with prescription buy viagra forum sildenafil buy uk get viagra prescription
echeck online casinos
دوشنبه 25 تیر 1397 04:47 ق.ظ
are online casinos rigged
fruit machine delivery
free online slots 10x
sports betting no deposit bonus
casino 770
sands casino bethlehem pa
پنجشنبه 14 تیر 1397 11:02 ق.ظ
best casino bonus usa
rivers casino
online video poker payouts
viagra without a doctor prescription
سه شنبه 15 خرداد 1397 02:49 ب.ظ
buy viagra south london
viagra without a doctor prescription
cheap viagra order
viagra without prescription
سه شنبه 8 خرداد 1397 08:19 ب.ظ
sildenafil citrato 100mg
viagra without a doctor prescription usa
generic viagra online scams
Cialis prices
دوشنبه 7 خرداد 1397 02:54 ب.ظ

Terrific forum posts. Thanks!
safe site to buy cialis online prices on cialis 10 mg cialis 5 effetti collaterali cialis generico en mexico cialis pills boards cialis 20 mg cut in half buying cialis overnight cialis professional yohimbe acquistare cialis internet cialis kaufen
canada pharmacies
سه شنبه 25 اردیبهشت 1397 04:52 ق.ظ
canadian online pharmacy
legitimate canadian mail order pharmacies
lloyds pharmacy online
Cialis canada
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 07:07 ب.ظ

Information well regarded!!
cialis dose 30mg cialis wir preise precios de cialis generico only here cialis pills acquistare cialis internet we recommend cialis info usa cialis online cialis pills in singapore cialis coupon cialis qualitat
canadian pharmacies shipping to usa
یکشنبه 16 اردیبهشت 1397 11:11 ق.ظ
canadian online pharmacy
top rated online canadian pharmacies
pharmacy online
viagra without a doctor prescription
شنبه 15 اردیبهشت 1397 05:46 ب.ظ
is generic viagra legal in us
viagra without doctor
sildenafil citrate for sale
abnytc htpybyrf
سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 01:38 ب.ظ
резинки доя фитнеса купить
фитнес ленты
фитнес резинки грн
фитнес резинка есон стайл украина
резинки для фитнеса украина
Viagra coupon
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 01:46 ق.ظ

Thanks a lot! Quite a lot of tips.

buy viagra overnight buy real viagra online buy sildenafil uk cheap viagra online pharmacy buy viagra online india safe place to buy viagra online uk uk viagra online purchase viagra how to buy generic viagra online buy viagra for women
Cialis online
یکشنبه 19 فروردین 1397 01:39 ق.ظ

You made the point.
legalidad de comprar cialis cialis pills in singapore buy cialis price cialis best we choice cialis pfizer india prezzo cialis a buon mercato buy original cialis cialis kaufen wo cialis with 2 days delivery cialis sale online
Cialis prices
جمعه 3 فروردین 1397 04:49 ق.ظ

You actually stated this terrifically!
how to buy cialis online usa preis cialis 20mg schweiz cialis 20 mg effectiveness buy original cialis cialis rezeptfrei discount cialis cialis purchasing cipla cialis online prices for cialis 50mg cialis 20mg
supplements for weight loss
سه شنبه 24 بهمن 1396 06:25 ق.ظ
appetite suppressants
new diet pill
best diet pills for weight loss
best appetite suppressants
top weight loss supplements
play casino games online
چهارشنبه 11 بهمن 1396 04:44 ق.ظ
online casino gambling
casino online free
casino games roulette
free real money casino no deposit
free casino games and poker
casino games real money
جمعه 29 دی 1396 03:10 ب.ظ
usa online slots real money
download free casino slot games
top online casino
free slot machines play
list of all harrah's casinos
payday loans
پنجشنبه 28 دی 1396 09:25 ب.ظ
payday loans
payday loans no credit check
payday loans no credit check
payday loans
payday loans online
payday loans no credit
یکشنبه 24 دی 1396 12:44 ب.ظ
loans for bad credit
payday loans no credit
payday loans no credit check
payday loans no credit check
loans no credit check
autocad 2018
پنجشنبه 21 دی 1396 03:53 ق.ظ
autocad mechanical drawing download
autocad 2018
autocad 2017 registration key
casino free games
یکشنبه 17 دی 1396 12:34 ب.ظ
freeslots
online casino games
aol slots
casino slots
free casino games no download
loans no credit
جمعه 15 دی 1396 06:26 ق.ظ
payday loans no credit check
payday loans
loans online
payday loans no credit
payday loans no credit check
casino online
یکشنبه 10 دی 1396 11:12 ب.ظ
internet casino site
casino online
casino online ganar dinero real
viagra without a prescription
جمعه 8 دی 1396 03:17 ق.ظ
where to buy cialis online in canada
viagra without a prescription
cialis cheap india
real money casino
پنجشنبه 7 دی 1396 04:35 ق.ظ
free casino games
free casino games
free casino games
casino online
casino games
cialis best price
چهارشنبه 6 دی 1396 07:51 ب.ظ
how to buy cialis online safely
cialis best price
can buy cialis over counter
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo