به روز نامه الكترونیكی درد نیوز اولین سایت حقوق بشر و محیط زیسنت ایران خوش آمدید تاسیس 1379 درد نیوز - چرا کشورهای مسلمان حق وتو ندارند؟

دنیای وارونه-عجب رسمیه رسم زمونه

چرا کشورهای مسلمان حق وتو ندارند؟

تاریخ:چهارشنبه 22 شهریور 1396-10:22 ق.ظ

تمام بدبخت های كشورهای اسلامی و عربی از ساختار غیر دموكراتیك سازمان ملل و حق وتو و عضویت دایم 5 كشور غیر اسلامی است...كه   در شورای امنیت سازمان ملل چون كشورهای اسلامی نماینده ندارنند كشورهای اسلامی باعث تاخت و تاز شدند..

من پشنهاد  می كنم  در سازمان ملل اگر قرار است  حق وتو و عضویت دایم باشند و دو عضو اضافه شود   یك عضو ایران ازس وی شیعیان جهان  و یك عضو مصر از سوی سنی های جهان چون از داخل كشورها این دو كشور كشورهای هستند با رای مسئولان انتخاب می شوند..

من شخصا بعنوان فعال حقوق بشر باید ساختار سازمان ملل و شورای امنیت مخالف هستم چون از سال 1945 یعنی بعداز جنگ جهانی دوم  چون بیشتر كشورها در  اشغال 5 كشور بودند وضعیت آن روز كشورها را مجبور كرد حق وتو و عضویت به پنچ كشور بدهند  چون ترس و اشغال بود..اكثر كشورها در اشغال این 5 كشور بودند ..الان 170 كشور مستقل است باید  منشور سازمان ملل و شورای امنیت با رای مجمع عمومی اصلاحات و حق عضویت دایم  و وتو 5 كشور حذف شود در غیر اینثصورت كشورهای اسلامی از سازمان ملل استعفا بدهند ...

 یك سازمان ملل دیگر در بیت المقدس تشكیل دهند...یا اینكه حق وتو این 5 كشور حذف یا دو عضو دایم و دارای حق وتو از مسلمانان شیعه وسنی اضافه شود..

و اما :مردم یک کشور یقینا بر اساس سنت الهی که در قرآن مجید نیز برآن تصریح شده است حق دارند که در خود و جامعه ای که در آن زندگی می کنند تغییر ایجاد کنند و الا کسی از بیرون برای آنها تغییری ایجاد نخواهد کرد. از این رو می توانیم اینگونه تحلیل کنیم که مردم حق دارند حکومت خود را تعیین کنند. نمونه ها ومصادیق بارز عینی زیادی نیز بر همین اساس در اقوام گذشته وحال در طول تاریخ قابل مشاهده است. بنابراین قرآن مجید نیز به صراحت فرموده است: خداوند سرنوشت هیچ گروه وقومی را تغییر نمی دهد مگر اینکه آن گروه و قوم خودشان موجبات تغییر در سرنوشت خود را به وجود آورند. اینکه انقلاب چگونه شکل می گیرد ، خوب واقعا به وجود آوردن یک انقلاب کار بسیار سخت، پیچیده ، حساس ومهمی است وبه وجود آوردن انقلاب کار هر کسی نیست، اما عموما انقلابات مردمی که امروز با آنها مواجه هستیم ناشی از تراکم یک سلسله ازرفتارها وناهنجاری های اجتماعی در سطح ملی است که مردم با آن مواجه می شوند. تراکم ناهنجاری ها و افزایش جو خفقان موجب می شود مردم یک جامعه از حقوق اولیه اجتماعی و شهروندی خود محروم شوند و طبیعی است که در یک چنین جامعه ای مردم ناگهان به سمت احقاق حق ومسائلی از این دست حرکت می کنند.

گفته می شود انقلاب های منطقه نشات گرفته از انقلاب ایران است. اکنون سالها از انقلاب می گذرد چگونه این انقلاب توانسته سرمشق انقلاب های کنونی شود؟
انقلاب اسلامی در سالهای گذشته توانست مراحل بسیار سخت وصعب العبوری را پشت سربگذارد. موفقیت ها، پایداری وایستادگی های  ملت ایران و رهبر فرزانه انقلاب همه در این سالها مدنظر ملت ها بوده است. این دستاوردها با توجه به پیشرفت های چشمگیری که ملت ما در عرصه ها وزمینه های مختلف علمی وفناوری وتکنولوژی های روز دنیا  آن هم باوجود تحریم ها به دست آورد مایه سرمشق و الهام سایر کشورها شد. با توجه به جهت گیری های رسمی ضد انقلاب وهمین طور برخی کشورهای غربی به خصوص آمریکا که در مقابل ایران اسلامی از خود نشان دادند، همه نشان می دهد که این انقلاب نقطه امیدی برای کشورهای منطقه است، چرا که وقتی آنها دیدند که جمهوری اسلامی در مقابل همه سختی ها ومشقت ها ایستادگی کرده و در خیلی از موارد دشمنانش را به سوی یک شکست عظیم سوق داده طبیعی است که انقلاب ما در خاورمیانه ودر جهان بسیار تاثیرگذار می شود. اگر بخواهیم مثالی بزنیم سیدحسن نصرالله در اظهاراتی در خصوص انقلاب ایران گفت: ما درس مقاومت را از محمد حسین فهمیده ها یاد گرفتیم و بر اساس آن شهامت ها، رژیم صهیونیستی را از سرزمین خودمان بیرون کردیم وهمین نقطه امیدی برای مجاهدین عزیز حزب الله ومقاومت لبنان شد ومتعاقب آن جنبش حماس وجهاد اسلامی امیدوارتر از گذشته از انقلاب تاثی جستند .

به نظر می رسد غربی ها اکنون برای مهار انقلاب ها به پروژه ایران هراسی و شیعه هراسی روی آورده اند
حضور جمهوری اسلامی به عنوان یک وزن برتر ومهم در منطقه برای ابرقدرت ها یک وحشتی را ایجاد کرد که آمریکا وغرب همواره پروژه ایران هراسی وشیعه هراسی را در دستور کارخودشان قرار دادند و تبلیغات مسمومی هم در این زمینه انجام دادند اما خوشبختانه هیچ کدام از برنامه های آنها تا به حال به نتیجه نرسیده است. بر همین اساس انقلاب تونس اتفاق افتاد متعاقب آن مصر وبعد در سایر کشورهای دیگر از جمله بحرین ویمن .درکشورهای بحرین ویمن چون تعداد شیعیان زیاد است ،می توان گفت که پاشنه آشیل غربی ها در خاورمیانه شده است. یعنی مساله جمعیت قابل توجه شیعیان در بحرین، عربستان و حتی یمن به نگرانی و سردمداران وحاکمان وابسته به غرب تبدیل شده است.  این وحشت حتی حاکمان این کشورها را واداشته است تا دست به اقدامات ضد بشری بزنند. لشکرکشی یک کشور عربستان سعودی  به داخل خاک بحرین و بحث مداخله در اموراین کشور از سوی عربستان وامارات ، که بسیاری از مبارزین انقلابی را بازداشت کنند ویا از شهر وکشورشان اخراج کنند ویا به شهادت برسانند همه از جمله اقدامات شکل گرفته دراین کشور است و طبیعی است که فریاد علما ومراجع دینی وسیاسیون ومسئولان، نه تنها در کشور ما بلکه در کشورهای دیگر را نیز بر می انگیزد .

غربی ها درباره خشونت های به کار گرفته شده از سوی قذافی درلیبی حساسیت های زیادی به خرج  دادند، طوریکه حتی خود را مجاز به حمله نظامی علیه این کشور دانستند اما دربرابر جنایات حکام بحرین علیه مردم وشیعیان این کشور هیچ موضعی اتخاذ نمی کند؟ دلیل این موضوع چیست؟اكثریت مردم بحرین شیعه هستند و اقلیت سنی بدون انتخابات با دیكتاتوری می كنند  و تاكنون شاه بحرین برای اینكه كشور بحرین را از اكثریت شیعه تغییر دهد عده ای زیادی را از كشورز اخراج یا تبعید و شهید كرده و بالی چهارصد هز ار نفر از اتباع سنی عربستان و عراق و امارات وحتی  هند و.. كه عرب بودند تابعیت داده است و جهانیان سكوت كردند
متاسفانه کشورهای غربی عموما هر جا که منافعشان درخطرباشد در راستای حفظ منافعشان حرکت خواهند کرد وبا لابی گری ها واعمال نفوذهایی که انجام می دهند ، خواستار احیا منافع درخطر افتاده خود می شوند یعنی همان چیزی که در حال حاضر در خاورمیانه اتفاق افتاده  وامروز ما شاهد آن هستیم . غربی ها تنها به منافع خود می اندیشند نه به منافع مردم بی دفاع بحرین وبه همین دلیل با حکام این کشور یکی شدند بر ضد مردم بی گناه واجازه لشکرکشی به نیرهای عربستان وامارات داده اند.

مثال ساده دولت و ریس جمهور و مجلس مصر كه با انقلاب بوجود آمد  و با رای مستقیم مردم مصر  توسط  نظامیان وابسته به غرب واسراییل كوتا شد و ریس جمهور  مصر بازداشت و محاكمه شد و غربیان بجای تحت فشار یا تصویب قطعنامه علیه دولت كودتا كمك مالی و معنوی كردند به دولت كودتا این است .

 یا درلیبی كه انقلاب شد با سرازیر كردن پول بعداز قذافی در انتخابات با پخش پول و تبلغات وزیر دادگستری قذافی  را ریس دولت كردنو همچنین انقلاب های بهار عربی را خفه كردند ..

كسی نیست سوال كنند این چه سازمان وش رای امنیت و حقوق بشری غربی است كه تمام حاكم های عربی بدون انتخابات هستند  از جمله عربستان و امارات و....چرا امریكا و غرب كه ادعایی حقوق بشری دارنند از آنها دفاع می كنند.

وظیفه مجامع بین المللی وسازمان ملل متحد وهمچنین مسلمانان دیگر کشورها ، در برابر کشتار ظالمانه شیعیان ومردم بحرین چیست ؟
وظیفه حمایت از مردم بی دفاع بحرین ، وظیفه بسیارسنگینی است . من اعتقاد دارم که جمهوری اسلامی به خصوص دستگاه سیاست خارجی باید بتواند نسبت به این جنایاتی که علیه انسانها ودر راستای نقض حقوق بشر در بحرین وسایر کشورها صورت می گیرد ، قوی تر عمل کند ، گرچه این مسائل زیرسر آمریکا است وهمه نقشه ها از طریق آنها انجام می شود. سران کشورهای اسلامی باید در اسرع وقت یک اجلاس اضطراری داشته باشند و با اولین نشست درخصوص این موضوع مساله احقاق حق مردم بی گناه ومحاکمه سران جنایتکاری که مردم وشیعیان بی دفاع را به خاک وخون می کشند، رسیدگی وپیگیری کنند این اولین اقدام است . اقدام بعدی این است که کشورهای مسلمان باید بدانند مساله ای که روابط بین المللی  وبه خصوص در سازمان ملل وجود دارد مساله حق وتو است ، چرا باید چند کشوردر دنیا حق وتو داشته باشند اما کشورهای اسلامی با این همه قدرت ونیرو یک چنین حقی را نداشته باشند ، این یک ظلم بزرگ در حق کشورهای اسلامی است.

یا كشتار مردم عراق و سوریه توسط داعش و سلفی ها كه از دیكتاتور عربستان و قطر و امارات و اسراییل  تامین مالی و معنوی می شوند چرا سكوت می كنندو چرا اجازه حضور دارنند...پس سازمان ملل و شورای امنیت كارایی اش را از دست داده است ..

اگر سازمان ملل وجود دارد چرا آمریكا و گروه ائتلاف بدون تصویب قطعنامه سازمان ملل به داعش در سوریه و عراق حمله كردند....چرا وقتی حمله می كنند چرا با قانون بین الملل حمله می كنند و چرا بجای اینكه داعش را هدف قرار بدهد  تاسیسات زیر بنایی عراق و سوریه را هدف قرار می دهند..

dardnews.ir

 اسماعیل اسدی دارستانی نویسنده و محقق و روزنامه نگار ( كارشناس  حقوق بین الملل خصوصی)

ژ"
نظرات() 
jsgbeanT
شنبه 28 مهر 1397 05:49 ب.ظ
100 approval bad credit payday loans <a href="https://fastpaydayloansi.com/">long term personal loans</a> get out of debt <a href=https://fastpaydayloansi.com/>fastcash payday loans</a>
ndgFeawl
جمعه 27 مهر 1397 08:33 ب.ظ
online payday loan <a href="https://joonlinepaydayloans.com/">bank personal loan</a> bad credit payday loans online <a href="https://joonlinepaydayloans.com/">account now payday loan</a>
nsgGlult
جمعه 27 مهر 1397 06:03 ب.ظ
guaranteed payday loans direct lenders <a href="https://hopcashpaydayloans.com/">money loans</a> personal loans for people with bad credit <a href=https://hopcashpaydayloans.com/>payday loan lenders</a>
nsgbeeda
جمعه 27 مهر 1397 01:13 ب.ظ
cash advance payday loan <a href="https://paydayiloans.com/">authorized payday loan</a> quick loans online <a href=https://paydayiloans.com/>cash loan</a>
consolidated credit <a href="https://wwwonlinepaydayloans.com/">bad credit personal loans</a> installment payday loans <a href=https://wwwonlinepaydayloans.com/>cash loans payday</a>
loans payday loans <a href="https://viponlinepaydayloans.com/">cash loans</a> payday loan direct lender <a href=https://viponlinepaydayloans.com/>business payday loans</a>
same day loans no credit <a href="https://jslpaydayloans.com/">no credit check loans</a> instant loans for bad credit <a href=https://jslpaydayloans.com/>no credit check mortgage</a>
nrhLeara
جمعه 27 مهر 1397 12:49 ق.ظ
personal loan bad credit <a href="https://jojoloanspayday.com/">1 hour payday loans</a> auto loans people bad credit <a href=https://jojoloanspayday.com/>1 hour payday loan lenders</a>
hztknido
جمعه 27 مهر 1397 12:13 ق.ظ
check cash <a href="https://cashpaydayloansi.com/">can military get payday loans</a> quick loans bad credit <a href=https://cashpaydayloansi.com/>best payday loan online</a>
imkloalE
پنجشنبه 26 مهر 1397 11:18 ق.ظ
best payday loan site <a href="https://greencheckngo.com/">online payday loan payday loan</a> speedycash com <a href=https://greencheckngo.com/>online payday loan</a>
new nike dunk sb mids
پنجشنبه 26 مهر 1397 06:40 ق.ظ
<a href="http://www.keilarunstheusa.com/6/air-jordan-classic-87-black-patent-leather ">air jordan classic 87 black patent leather</a><a href="http://www.keilarunstheusa.com/7/cheap-mens-shoes-online ">cheap mens shoes online</a><a href="http://www.keilarunstheusa.com/8/womens-asics-gel-noosa-tri-7-green-black ">womens asics gel noosa tri 7 green black</a><a href="http://www.keilarunstheusa.com/9/nike-air-max-90-release-2014-nike-air-force-180-black ">nike air max 90 release 2014 nike air force 180 black</a>
[url=http://www.pastrymachines.com/13/new-nike-dunk-sb-mids]new nike dunk sb mids[/url]
original nike air max 90
پنجشنبه 26 مهر 1397 06:40 ق.ظ
<a href="http://www.cuartopodermx.com/35/white-windbreaker-womens ">white windbreaker womens</a><a href="http://www.cuartopodermx.com/36/nike-vt-qs-air-max-1 ">nike vt qs air max 1</a><a href="http://www.cuartopodermx.com/37/kyrie-2-orange-and-black ">kyrie 2 orange and black</a><a href="http://www.cuartopodermx.com/38/nike-air-huarache-run-ultra-gs-colorway-black-black-university-red-white ">nike air huarache run ultra gs colorway black black university red white</a>
[url=http://www.therealgirlfriendactivationsystem.com/22/original-nike-air-max-90]original nike air max 90[/url]
saucony shadow 5000 grey black
پنجشنبه 26 مهر 1397 06:40 ق.ظ
<a href="http://www.axrealestatepro.com/13/womens-nike-air-jordan-13-retro-back-to-shool-white-black-grey ">womens nike air jordan 13 retro back to shool white black grey</a><a href="http://www.axrealestatepro.com/14/jordan-grape-5-size-12 ">jordan grape 5 size 12</a><a href="http://www.axrealestatepro.com/15/red-and-black-low-top-jordans ">red and black low top jordans</a><a href="http://www.axrealestatepro.com/16/air-max-95-hot-pink ">air max 95 hot pink</a>
[url=http://www.hennigandental.com/26/saucony-shadow-5000-grey-black]saucony shadow 5000 grey black[/url]
nike sb dunk high dinosaur jr
پنجشنبه 26 مهر 1397 06:39 ق.ظ
<a href="http://www.lm-geotechnical.com/13/air-jordan-5-retro-fear-pack ">air jordan 5 retro fear pack</a><a href="http://www.lm-geotechnical.com/14/nike-jordan-flight-45-high-gs-pink ">nike jordan flight 45 high gs pink</a><a href="http://www.lm-geotechnical.com/15/medicom-toy-nike-sb ">medicom toy nike sb</a><a href="http://www.lm-geotechnical.com/16/mens-nike-shox-nz-eu-air-jordan-8-white-aqua-for-sale ">mens nike shox nz eu air jordan 8 white aqua for sale</a>
[url=http://www.mercer-studio.com/40/nike-sb-dunk-high-dinosaur-jr]nike sb dunk high dinosaur jr[/url]
nike air max 1 og vintage sail obsidian
پنجشنبه 26 مهر 1397 06:39 ق.ظ
<a href="http://www.galleryserengetistore.com/24/something-other-than-a-gel-lyte-asics-gel-kayano ">something other than a gel lyte asics gel kayano</a><a href="http://www.galleryserengetistore.com/25/nike-kobe-prelude-6-for-sale ">nike kobe prelude 6 for sale</a><a href="http://www.galleryserengetistore.com/26/nike-air-max-90-current-le-black-nike-air-max-90-classic ">nike air max 90 current le black nike air max 90 classic</a><a href="http://www.galleryserengetistore.com/27/nike-air-max-98-men-shoes-navy-red ">nike air max 98 men shoes navy red</a>
[url=http://www.plohohorosho.com/10/nike-air-max-1-og-vintage-sail-obsidian]nike air max 1 og vintage sail obsidian[/url]
jordan 4 donnas
پنجشنبه 26 مهر 1397 06:39 ق.ظ
<a href="http://www.insuranceforestateplanning.com/6/nike-lebron-12-ext-prism ">nike lebron 12 ext prism</a><a href="http://www.insuranceforestateplanning.com/7/november-2017-air-jordan-release-dates ">november 2017 air jordan release dates</a><a href="http://www.insuranceforestateplanning.com/8/air-max-wright-black-and-white ">air max wright black and white</a><a href="http://www.insuranceforestateplanning.com/9/2012-nike-air-max-on-sale-cheap-air-max-2011 ">2012 nike air max on sale cheap air max 2011</a>
[url=http://www.cutandtatted.com/18/jordan-4-donnas]jordan 4 donnas[/url]
air jordan te 2 23
پنجشنبه 26 مهر 1397 06:39 ق.ظ
<a href="http://www.connect4trade.com/35/new-balance-890-white-grey ">new balance 890 white grey</a><a href="http://www.connect4trade.com/36/jordans-shop-in-milan ">jordans shop in milan</a><a href="http://www.connect4trade.com/37/nike-air-force-1-ac-anchors ">nike air force 1 ac anchors</a><a href="http://www.connect4trade.com/38/mens-nike-free-run-3-purple-white ">mens nike free run 3 purple white</a>
[url=http://www.superduperwebsite.com/8/air-jordan-te-2-23]air jordan te 2 23[/url]
discount brand new adidas boost d rose 8 black blue white cq0826
پنجشنبه 26 مهر 1397 06:38 ق.ظ
<a href="http://www.teambledsoe.com/35/white-air-jordan-11-size-7 ">white air jordan 11 size 7</a><a href="http://www.teambledsoe.com/36/nike-lebron-11-low-black-gumprobably-the-cleanest-low-color-way ">nike lebron 11 low black gumprobably the cleanest low color way</a><a href="http://www.teambledsoe.com/37/air-jordan-spizike-3.5-women ">air jordan spizike 3.5 women</a><a href="http://www.teambledsoe.com/38/tan-orange-nike-air-max-ltd-red-and-orange-nike-air-max ">tan orange nike air max ltd red and orange nike air max</a>
[url=http://www.mosaicmarcom.com/19/discount-brand-new-adidas-boost-d-rose-8-black-blue-white-cq0826]discount brand new adidas boost d rose 8 black blue white cq0826[/url]
tbyquorm
چهارشنبه 25 مهر 1397 03:54 ب.ظ
canadian payday loans online <a href="https://leaderapply.com/">bad credit loans</a> payday loans in <a href=https://leaderapply.com/>loans bad credit</a>
nfxRusia
چهارشنبه 25 مهر 1397 02:16 ب.ظ
direct lending payday loans <a href="https://mobilleaderapply.com/">1 hr payday loans</a> quick and easy payday loan <a href="https://mobilleaderapply.com/">payday loans savings account</a>
nfgdoons
سه شنبه 24 مهر 1397 06:21 ب.ظ
online instant payday loans <a href="https://applygopayday.com/">county fresno</a> checkn <a href=https://applygopayday.com/>cash loan shop</a>
bsuloalE
سه شنبه 24 مهر 1397 08:45 ق.ظ
viagra alternative <a href="http://vigrageneic.com/">cheapest generic viagra</a> generic viagra online <a href=http://vigrageneic.com/>viagra online canada</a>
nsffreen
پنجشنبه 19 مهر 1397 09:08 ب.ظ
buy female viagra <a href="http://viagranerrds.com/">generic viagra online pharmacy</a> viagra dose <a href=http://viagranerrds.com/>buy cheap viagra on line</a>
nadloalE
چهارشنبه 18 مهر 1397 02:03 ب.ظ
viagra online without prescription <a href="http://vigrageneic.com/">generic viagra india</a> sildenafil viagra <a href=http://vigrageneic.com/>cheap generic viagra</a>
nztdoons
سه شنبه 17 مهر 1397 10:47 ب.ظ
tadalafil cialis <a href="http://cialisgretkjss.com/">generic cialis</a> buy cialis without prescription <a href=http://cialisgretkjss.com/>buy cialis</a>
mtxquorm
سه شنبه 17 مهر 1397 07:21 ب.ظ
viagra online <a href="http://sexviagen.com/">generic viagra for sale</a> viagra stories <a href=http://sexviagen.com/>generic name for viagra</a>
nrgfreen
سه شنبه 17 مهر 1397 12:26 ق.ظ
cialis online pharmacy <a href="http://drcialonlinedkb.com/">cialis pills</a> online cialis <a href=http://drcialonlinedkb.com/>online cialis generic</a>
ntdloalE
دوشنبه 16 مهر 1397 03:06 ق.ظ
viagra free samples <a href="http://viagraveikd.com/">buy generic viagra online</a> order generic viagra <a href=http://viagraveikd.com/>online generic viagra</a>
nsfdoons
دوشنبه 16 مهر 1397 12:14 ق.ظ
tadalafil best price <a href="http://cialpharmedi.com/">buy cialis canadian</a> what is tadalafil <a href=http://cialpharmedi.com/>buy cialis</a>
cassino
یکشنبه 15 مهر 1397 10:52 ق.ظ
slot online
online casino slots
casino games slots
casino games real money
cassino
hsuquorm
یکشنبه 15 مهر 1397 09:19 ق.ظ
sample viagra <a href="http://viagraocns.com/">viagra generic date</a> does generic viagra work <a href=http://viagraocns.com/>canadian pharmacy generic viagra</a>
blpRusia
شنبه 14 مهر 1397 05:14 ق.ظ
viagra online <a href="http://newviagrakfv.com/">where to buy viagra online</a> buy generic viagra <a href="http://newviagrakfv.com/">online viagra prescription</a>
fbxloalE
جمعه 13 مهر 1397 01:31 ب.ظ
online cialis <a href="http://hitcialisosn.com/">cialis</a> tadalafil tablets <a href=http://hitcialisosn.com/>cialis buy</a>
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo