تبلیغات
به روز نامه الكترونیكی درد نیوز اولین سایت حقوق بشر و محیط زیسنت ایران خوش آمدید تاسیس 1379 درد نیوز - چرا کشورهای مسلمان حق وتو ندارند؟

دنیای وارونه-عجب رسمیه رسم زمونه

چرا کشورهای مسلمان حق وتو ندارند؟

تاریخ:چهارشنبه 22 شهریور 1396-11:22 ق.ظ

تمام بدبخت های كشورهای اسلامی و عربی از ساختار غیر دموكراتیك سازمان ملل و حق وتو و عضویت دایم 5 كشور غیر اسلامی است...كه   در شورای امنیت سازمان ملل چون كشورهای اسلامی نماینده ندارنند كشورهای اسلامی باعث تاخت و تاز شدند..

من پشنهاد  می كنم  در سازمان ملل اگر قرار است  حق وتو و عضویت دایم باشند و دو عضو اضافه شود   یك عضو ایران ازس وی شیعیان جهان  و یك عضو مصر از سوی سنی های جهان چون از داخل كشورها این دو كشور كشورهای هستند با رای مسئولان انتخاب می شوند..

من شخصا بعنوان فعال حقوق بشر باید ساختار سازمان ملل و شورای امنیت مخالف هستم چون از سال 1945 یعنی بعداز جنگ جهانی دوم  چون بیشتر كشورها در  اشغال 5 كشور بودند وضعیت آن روز كشورها را مجبور كرد حق وتو و عضویت به پنچ كشور بدهند  چون ترس و اشغال بود..اكثر كشورها در اشغال این 5 كشور بودند ..الان 170 كشور مستقل است باید  منشور سازمان ملل و شورای امنیت با رای مجمع عمومی اصلاحات و حق عضویت دایم  و وتو 5 كشور حذف شود در غیر اینثصورت كشورهای اسلامی از سازمان ملل استعفا بدهند ...

 یك سازمان ملل دیگر در بیت المقدس تشكیل دهند...یا اینكه حق وتو این 5 كشور حذف یا دو عضو دایم و دارای حق وتو از مسلمانان شیعه وسنی اضافه شود..

و اما :مردم یک کشور یقینا بر اساس سنت الهی که در قرآن مجید نیز برآن تصریح شده است حق دارند که در خود و جامعه ای که در آن زندگی می کنند تغییر ایجاد کنند و الا کسی از بیرون برای آنها تغییری ایجاد نخواهد کرد. از این رو می توانیم اینگونه تحلیل کنیم که مردم حق دارند حکومت خود را تعیین کنند. نمونه ها ومصادیق بارز عینی زیادی نیز بر همین اساس در اقوام گذشته وحال در طول تاریخ قابل مشاهده است. بنابراین قرآن مجید نیز به صراحت فرموده است: خداوند سرنوشت هیچ گروه وقومی را تغییر نمی دهد مگر اینکه آن گروه و قوم خودشان موجبات تغییر در سرنوشت خود را به وجود آورند. اینکه انقلاب چگونه شکل می گیرد ، خوب واقعا به وجود آوردن یک انقلاب کار بسیار سخت، پیچیده ، حساس ومهمی است وبه وجود آوردن انقلاب کار هر کسی نیست، اما عموما انقلابات مردمی که امروز با آنها مواجه هستیم ناشی از تراکم یک سلسله ازرفتارها وناهنجاری های اجتماعی در سطح ملی است که مردم با آن مواجه می شوند. تراکم ناهنجاری ها و افزایش جو خفقان موجب می شود مردم یک جامعه از حقوق اولیه اجتماعی و شهروندی خود محروم شوند و طبیعی است که در یک چنین جامعه ای مردم ناگهان به سمت احقاق حق ومسائلی از این دست حرکت می کنند.

گفته می شود انقلاب های منطقه نشات گرفته از انقلاب ایران است. اکنون سالها از انقلاب می گذرد چگونه این انقلاب توانسته سرمشق انقلاب های کنونی شود؟
انقلاب اسلامی در سالهای گذشته توانست مراحل بسیار سخت وصعب العبوری را پشت سربگذارد. موفقیت ها، پایداری وایستادگی های  ملت ایران و رهبر فرزانه انقلاب همه در این سالها مدنظر ملت ها بوده است. این دستاوردها با توجه به پیشرفت های چشمگیری که ملت ما در عرصه ها وزمینه های مختلف علمی وفناوری وتکنولوژی های روز دنیا  آن هم باوجود تحریم ها به دست آورد مایه سرمشق و الهام سایر کشورها شد. با توجه به جهت گیری های رسمی ضد انقلاب وهمین طور برخی کشورهای غربی به خصوص آمریکا که در مقابل ایران اسلامی از خود نشان دادند، همه نشان می دهد که این انقلاب نقطه امیدی برای کشورهای منطقه است، چرا که وقتی آنها دیدند که جمهوری اسلامی در مقابل همه سختی ها ومشقت ها ایستادگی کرده و در خیلی از موارد دشمنانش را به سوی یک شکست عظیم سوق داده طبیعی است که انقلاب ما در خاورمیانه ودر جهان بسیار تاثیرگذار می شود. اگر بخواهیم مثالی بزنیم سیدحسن نصرالله در اظهاراتی در خصوص انقلاب ایران گفت: ما درس مقاومت را از محمد حسین فهمیده ها یاد گرفتیم و بر اساس آن شهامت ها، رژیم صهیونیستی را از سرزمین خودمان بیرون کردیم وهمین نقطه امیدی برای مجاهدین عزیز حزب الله ومقاومت لبنان شد ومتعاقب آن جنبش حماس وجهاد اسلامی امیدوارتر از گذشته از انقلاب تاثی جستند .

به نظر می رسد غربی ها اکنون برای مهار انقلاب ها به پروژه ایران هراسی و شیعه هراسی روی آورده اند
حضور جمهوری اسلامی به عنوان یک وزن برتر ومهم در منطقه برای ابرقدرت ها یک وحشتی را ایجاد کرد که آمریکا وغرب همواره پروژه ایران هراسی وشیعه هراسی را در دستور کارخودشان قرار دادند و تبلیغات مسمومی هم در این زمینه انجام دادند اما خوشبختانه هیچ کدام از برنامه های آنها تا به حال به نتیجه نرسیده است. بر همین اساس انقلاب تونس اتفاق افتاد متعاقب آن مصر وبعد در سایر کشورهای دیگر از جمله بحرین ویمن .درکشورهای بحرین ویمن چون تعداد شیعیان زیاد است ،می توان گفت که پاشنه آشیل غربی ها در خاورمیانه شده است. یعنی مساله جمعیت قابل توجه شیعیان در بحرین، عربستان و حتی یمن به نگرانی و سردمداران وحاکمان وابسته به غرب تبدیل شده است.  این وحشت حتی حاکمان این کشورها را واداشته است تا دست به اقدامات ضد بشری بزنند. لشکرکشی یک کشور عربستان سعودی  به داخل خاک بحرین و بحث مداخله در اموراین کشور از سوی عربستان وامارات ، که بسیاری از مبارزین انقلابی را بازداشت کنند ویا از شهر وکشورشان اخراج کنند ویا به شهادت برسانند همه از جمله اقدامات شکل گرفته دراین کشور است و طبیعی است که فریاد علما ومراجع دینی وسیاسیون ومسئولان، نه تنها در کشور ما بلکه در کشورهای دیگر را نیز بر می انگیزد .

غربی ها درباره خشونت های به کار گرفته شده از سوی قذافی درلیبی حساسیت های زیادی به خرج  دادند، طوریکه حتی خود را مجاز به حمله نظامی علیه این کشور دانستند اما دربرابر جنایات حکام بحرین علیه مردم وشیعیان این کشور هیچ موضعی اتخاذ نمی کند؟ دلیل این موضوع چیست؟اكثریت مردم بحرین شیعه هستند و اقلیت سنی بدون انتخابات با دیكتاتوری می كنند  و تاكنون شاه بحرین برای اینكه كشور بحرین را از اكثریت شیعه تغییر دهد عده ای زیادی را از كشورز اخراج یا تبعید و شهید كرده و بالی چهارصد هز ار نفر از اتباع سنی عربستان و عراق و امارات وحتی  هند و.. كه عرب بودند تابعیت داده است و جهانیان سكوت كردند
متاسفانه کشورهای غربی عموما هر جا که منافعشان درخطرباشد در راستای حفظ منافعشان حرکت خواهند کرد وبا لابی گری ها واعمال نفوذهایی که انجام می دهند ، خواستار احیا منافع درخطر افتاده خود می شوند یعنی همان چیزی که در حال حاضر در خاورمیانه اتفاق افتاده  وامروز ما شاهد آن هستیم . غربی ها تنها به منافع خود می اندیشند نه به منافع مردم بی دفاع بحرین وبه همین دلیل با حکام این کشور یکی شدند بر ضد مردم بی گناه واجازه لشکرکشی به نیرهای عربستان وامارات داده اند.

مثال ساده دولت و ریس جمهور و مجلس مصر كه با انقلاب بوجود آمد  و با رای مستقیم مردم مصر  توسط  نظامیان وابسته به غرب واسراییل كوتا شد و ریس جمهور  مصر بازداشت و محاكمه شد و غربیان بجای تحت فشار یا تصویب قطعنامه علیه دولت كودتا كمك مالی و معنوی كردند به دولت كودتا این است .

 یا درلیبی كه انقلاب شد با سرازیر كردن پول بعداز قذافی در انتخابات با پخش پول و تبلغات وزیر دادگستری قذافی  را ریس دولت كردنو همچنین انقلاب های بهار عربی را خفه كردند ..

كسی نیست سوال كنند این چه سازمان وش رای امنیت و حقوق بشری غربی است كه تمام حاكم های عربی بدون انتخابات هستند  از جمله عربستان و امارات و....چرا امریكا و غرب كه ادعایی حقوق بشری دارنند از آنها دفاع می كنند.

وظیفه مجامع بین المللی وسازمان ملل متحد وهمچنین مسلمانان دیگر کشورها ، در برابر کشتار ظالمانه شیعیان ومردم بحرین چیست ؟
وظیفه حمایت از مردم بی دفاع بحرین ، وظیفه بسیارسنگینی است . من اعتقاد دارم که جمهوری اسلامی به خصوص دستگاه سیاست خارجی باید بتواند نسبت به این جنایاتی که علیه انسانها ودر راستای نقض حقوق بشر در بحرین وسایر کشورها صورت می گیرد ، قوی تر عمل کند ، گرچه این مسائل زیرسر آمریکا است وهمه نقشه ها از طریق آنها انجام می شود. سران کشورهای اسلامی باید در اسرع وقت یک اجلاس اضطراری داشته باشند و با اولین نشست درخصوص این موضوع مساله احقاق حق مردم بی گناه ومحاکمه سران جنایتکاری که مردم وشیعیان بی دفاع را به خاک وخون می کشند، رسیدگی وپیگیری کنند این اولین اقدام است . اقدام بعدی این است که کشورهای مسلمان باید بدانند مساله ای که روابط بین المللی  وبه خصوص در سازمان ملل وجود دارد مساله حق وتو است ، چرا باید چند کشوردر دنیا حق وتو داشته باشند اما کشورهای اسلامی با این همه قدرت ونیرو یک چنین حقی را نداشته باشند ، این یک ظلم بزرگ در حق کشورهای اسلامی است.

یا كشتار مردم عراق و سوریه توسط داعش و سلفی ها كه از دیكتاتور عربستان و قطر و امارات و اسراییل  تامین مالی و معنوی می شوند چرا سكوت می كنندو چرا اجازه حضور دارنند...پس سازمان ملل و شورای امنیت كارایی اش را از دست داده است ..

اگر سازمان ملل وجود دارد چرا آمریكا و گروه ائتلاف بدون تصویب قطعنامه سازمان ملل به داعش در سوریه و عراق حمله كردند....چرا وقتی حمله می كنند چرا با قانون بین الملل حمله می كنند و چرا بجای اینكه داعش را هدف قرار بدهد  تاسیسات زیر بنایی عراق و سوریه را هدف قرار می دهند..

dardnews.ir

 اسماعیل اسدی دارستانی نویسنده و محقق و روزنامه نگار ( كارشناس  حقوق بین الملل خصوصی)

ژ"
نظرات() 
nukalgok
سه شنبه 26 تیر 1397 02:16 ب.ظ
women viagra <a href="https://movietrailershd.org/#cheap viagra"> viagra price</a> viagra women <a href=https://movietrailershd.org/#buy>viagra without prescription</a>
nyhskant
سه شنبه 26 تیر 1397 12:28 ب.ظ
cheapest viagra <a href="https://bitcapblog.com/#viagra generic"> viagra for sale</a> free viagra samples <a href=https://bitcapblog.com/#viagra>buy generic viagra</a>
bsfGlymn
سه شنبه 26 تیر 1397 05:49 ق.ظ
cialis soft tabs <a href="http://valcialisns.com/">no prescription cialis</a> cialis soft tabs <a href=http://valcialisns.com/>generic cialis online</a>
vfcThilk
دوشنبه 25 تیر 1397 09:17 ق.ظ
viagra online <a href="https://holidayrentallorgues.com/#viagra online"> buy viagra</a> buy generic viagra <a href=https://holidayrentallorgues.com/#online>viagra</a>
nujMacle
یکشنبه 24 تیر 1397 03:25 ق.ظ
discount viagra <a href="https://aluixnetwork.com/#viagra"> cheap generic viagra</a> viagra without prescription <a href=https://aluixnetwork.com/#generic>buy viagra online</a>
mikBlema
یکشنبه 24 تیر 1397 02:07 ق.ظ
discount viagra online <a href="https://susamsokagim.com/#viagra price"> online viagra</a> viagra tablets <a href=https://susamsokagim.com/#viagra>buy generic viagra</a>
jmnGlymn
یکشنبه 24 تیر 1397 01:02 ق.ظ
generic viagra cheap <a href="http://newviagrakfv.com/#viagra"> generic viagra</a> cheap generic viagra <a href=http://newviagrakfv.com/#online>generic viagra</a>
bdfAmick
شنبه 23 تیر 1397 11:33 ب.ظ
cheap viagra <a href="https://mo-basta.org/#viagra no prescription"> viagra without prescription</a> what would happen if a girl took viagra <a href=https://mo-basta.org/#viagra>viagra without prescription</a>
vrfalgok
شنبه 23 تیر 1397 09:36 ق.ظ
cialis no prescription http://cialiscials.com/ tadalafil cialis <a href=http://cialiscials.com/>tadalafil reviews</a>
nygoxifs
شنبه 23 تیر 1397 08:06 ق.ظ
viagra sales http://viagrafhvcs.com/ buying viagra <a href=http://viagrafhvcs.com/#>viagra canada</a>
nyjThilk
جمعه 22 تیر 1397 05:01 ق.ظ
viagra brand http://viagraoahvfn.com/ discount viagra <a href=http://viagraoahvfn.com/#>viagra</a>
nndRhilk
پنجشنبه 21 تیر 1397 01:44 ب.ظ
viagra substitute http://kaeviagraon.com/ viagra canada <a href="http://kaeviagraon.com/">kaeviagraon.com</a>
hergaday
چهارشنبه 20 تیر 1397 11:22 ب.ظ
buy viagra http://dejviagram.com/ viagra brand <a href="http://dejviagram.com/">dejviagram.com</a>
nazthunc
چهارشنبه 20 تیر 1397 11:19 ب.ظ
generic cialis http://cialisckajrhd.com/ order cialis online <a href=http://cialisckajrhd.com/>cialis soft</a>
nfgMoind
چهارشنبه 20 تیر 1397 10:54 ب.ظ
buy viagra online http://viagravkash.com/ sildenafil viagra <a href=http://viagravkash.com/#>viagra pills</a>
hdrFulse
چهارشنبه 20 تیر 1397 08:49 ب.ظ
viagra dose http://viagmagik.com/ generic viagra cheap <a href=http://viagmagik.com/#>viagra online</a>
kkmoxifs
چهارشنبه 20 تیر 1397 01:19 ب.ظ
http://footstepsunltd.com/prednisone/ lasix boxtel http://saresltd.com/lasix/ humana online pharmacy http://footstepsunltd.com/pharmacy/ sildenafil citrate crystal structure http://saresltd.com/sildenafil/
cbgThilk
سه شنبه 19 تیر 1397 08:39 ب.ظ
http://ouarzazatefilmcommission.com/ 10 mg accutane daily http://saresltd.com/accutane/ cialis online canada http://footstepsunltd.com/cialis/ is provigil used to treat adhd http://saresltd.com/provigil/
haaattah
سه شنبه 19 تیر 1397 11:02 ق.ظ
buy cialis without prescription http://valcialisns.com/ cialis 10mg <a href=http://valcialisns.com/>http://valcialisns.com/</a>
befMoind
دوشنبه 18 تیر 1397 04:25 ق.ظ
http://saresltd.com/ can i take levitra twice in one day http://ouarzazatefilmcommission.com/levitra/ kamagra jelly packets http://footstepsunltd.com/kamagra/ clomid e gonasi ritardo http://saresltd.com/clomid/
vnhthunc
دوشنبه 18 تیر 1397 04:07 ق.ظ
http://saresltd.com/kamagra/ provigil and adderall http://footstepsunltd.com/provigil/ tadalafil cialis http://saresltd.com/tadalafil/ duration of 20 mg cialis http://ouarzazatefilmcommission.com/cialis/
nsfFulse
دوشنبه 18 تیر 1397 01:29 ق.ظ
levitra plus alcohol http://saresltd.com/levitra/ clomid day 12 scan http://footstepsunltd.com/clomid/ cialis raw powder http://saresltd.com/cialis/
mumRhilk
شنبه 16 تیر 1397 07:28 ق.ظ
cialis for sale <a href="http://besiktasboschservis.com/">online cialis</a> tadalafil 20 mg <a href="http://besiktasboschservis.com/">cheap cialis online</a>
fbfgaday
جمعه 15 تیر 1397 01:28 ب.ظ
cialis canada <a href="http://cialisserfher.com/">tadalafil online</a> tadalafil <a href="http://cialisserfher.com/">cialis online buy</a>
jinalgok
جمعه 15 تیر 1397 07:44 ق.ظ
viagra suppliers <a href="http://buy-viagra-olwn.com/">can you buy viagra online</a> brand viagra <a href=http://buy-viagra-olwn.com/>best place to buy viagra online</a>
bdcoxifs
پنجشنبه 14 تیر 1397 10:49 ب.ظ
purchase viagra <a href="http://emtpartsstore.com/">buying viagra online</a> viagra and alcohol <a href=http://emtpartsstore.com/>online doctor prescription for viagra</a>
dhcSnilm
چهارشنبه 13 تیر 1397 01:42 ب.ظ
female viagra pill <a href="http://viagapharmaked.com/">generic viagra cost</a> viagra story <a href=http://viagapharmaked.com/>buy generic viagra</a>
ndgThilk
چهارشنبه 13 تیر 1397 06:26 ق.ظ
cialis 20mg <a href="http://online-cialis-aqn.com/">cialis online prescription</a> cialis generic <a href=http://online-cialis-aqn.com/>cialis for sale online</a>
bsdSnilm
دوشنبه 11 تیر 1397 09:50 ب.ظ
generic viagra india <a href="http://purseinstock.com/">generic viagra without a doctor prescription</a> viagra from india <a href=http://purseinstock.com/>generic name for viagra</a>
rhhRhilk
دوشنبه 11 تیر 1397 12:08 ب.ظ
buy cialis without prescription <a href="http://cialisotjs.com/">cialis without a prescription</a> tadalafil liquid <a href="http://cialisotjs.com/">order cialis</a>
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo