به روز نامه الكترونیكی درد نیوز اولین سایت حقوق بشر و محیط زیسنت ایران خوش آمدید تاسیس 1379 درد نیوز - چرا کشورهای مسلمان حق وتو ندارند؟

دنیای وارونه-عجب رسمیه رسم زمونه

چرا کشورهای مسلمان حق وتو ندارند؟

تاریخ:چهارشنبه 22 شهریور 1396-11:22 ق.ظ

تمام بدبخت های كشورهای اسلامی و عربی از ساختار غیر دموكراتیك سازمان ملل و حق وتو و عضویت دایم 5 كشور غیر اسلامی است...كه   در شورای امنیت سازمان ملل چون كشورهای اسلامی نماینده ندارنند كشورهای اسلامی باعث تاخت و تاز شدند..

من پشنهاد  می كنم  در سازمان ملل اگر قرار است  حق وتو و عضویت دایم باشند و دو عضو اضافه شود   یك عضو ایران ازس وی شیعیان جهان  و یك عضو مصر از سوی سنی های جهان چون از داخل كشورها این دو كشور كشورهای هستند با رای مسئولان انتخاب می شوند..

من شخصا بعنوان فعال حقوق بشر باید ساختار سازمان ملل و شورای امنیت مخالف هستم چون از سال 1945 یعنی بعداز جنگ جهانی دوم  چون بیشتر كشورها در  اشغال 5 كشور بودند وضعیت آن روز كشورها را مجبور كرد حق وتو و عضویت به پنچ كشور بدهند  چون ترس و اشغال بود..اكثر كشورها در اشغال این 5 كشور بودند ..الان 170 كشور مستقل است باید  منشور سازمان ملل و شورای امنیت با رای مجمع عمومی اصلاحات و حق عضویت دایم  و وتو 5 كشور حذف شود در غیر اینثصورت كشورهای اسلامی از سازمان ملل استعفا بدهند ...

 یك سازمان ملل دیگر در بیت المقدس تشكیل دهند...یا اینكه حق وتو این 5 كشور حذف یا دو عضو دایم و دارای حق وتو از مسلمانان شیعه وسنی اضافه شود..

و اما :مردم یک کشور یقینا بر اساس سنت الهی که در قرآن مجید نیز برآن تصریح شده است حق دارند که در خود و جامعه ای که در آن زندگی می کنند تغییر ایجاد کنند و الا کسی از بیرون برای آنها تغییری ایجاد نخواهد کرد. از این رو می توانیم اینگونه تحلیل کنیم که مردم حق دارند حکومت خود را تعیین کنند. نمونه ها ومصادیق بارز عینی زیادی نیز بر همین اساس در اقوام گذشته وحال در طول تاریخ قابل مشاهده است. بنابراین قرآن مجید نیز به صراحت فرموده است: خداوند سرنوشت هیچ گروه وقومی را تغییر نمی دهد مگر اینکه آن گروه و قوم خودشان موجبات تغییر در سرنوشت خود را به وجود آورند. اینکه انقلاب چگونه شکل می گیرد ، خوب واقعا به وجود آوردن یک انقلاب کار بسیار سخت، پیچیده ، حساس ومهمی است وبه وجود آوردن انقلاب کار هر کسی نیست، اما عموما انقلابات مردمی که امروز با آنها مواجه هستیم ناشی از تراکم یک سلسله ازرفتارها وناهنجاری های اجتماعی در سطح ملی است که مردم با آن مواجه می شوند. تراکم ناهنجاری ها و افزایش جو خفقان موجب می شود مردم یک جامعه از حقوق اولیه اجتماعی و شهروندی خود محروم شوند و طبیعی است که در یک چنین جامعه ای مردم ناگهان به سمت احقاق حق ومسائلی از این دست حرکت می کنند.

گفته می شود انقلاب های منطقه نشات گرفته از انقلاب ایران است. اکنون سالها از انقلاب می گذرد چگونه این انقلاب توانسته سرمشق انقلاب های کنونی شود؟
انقلاب اسلامی در سالهای گذشته توانست مراحل بسیار سخت وصعب العبوری را پشت سربگذارد. موفقیت ها، پایداری وایستادگی های  ملت ایران و رهبر فرزانه انقلاب همه در این سالها مدنظر ملت ها بوده است. این دستاوردها با توجه به پیشرفت های چشمگیری که ملت ما در عرصه ها وزمینه های مختلف علمی وفناوری وتکنولوژی های روز دنیا  آن هم باوجود تحریم ها به دست آورد مایه سرمشق و الهام سایر کشورها شد. با توجه به جهت گیری های رسمی ضد انقلاب وهمین طور برخی کشورهای غربی به خصوص آمریکا که در مقابل ایران اسلامی از خود نشان دادند، همه نشان می دهد که این انقلاب نقطه امیدی برای کشورهای منطقه است، چرا که وقتی آنها دیدند که جمهوری اسلامی در مقابل همه سختی ها ومشقت ها ایستادگی کرده و در خیلی از موارد دشمنانش را به سوی یک شکست عظیم سوق داده طبیعی است که انقلاب ما در خاورمیانه ودر جهان بسیار تاثیرگذار می شود. اگر بخواهیم مثالی بزنیم سیدحسن نصرالله در اظهاراتی در خصوص انقلاب ایران گفت: ما درس مقاومت را از محمد حسین فهمیده ها یاد گرفتیم و بر اساس آن شهامت ها، رژیم صهیونیستی را از سرزمین خودمان بیرون کردیم وهمین نقطه امیدی برای مجاهدین عزیز حزب الله ومقاومت لبنان شد ومتعاقب آن جنبش حماس وجهاد اسلامی امیدوارتر از گذشته از انقلاب تاثی جستند .

به نظر می رسد غربی ها اکنون برای مهار انقلاب ها به پروژه ایران هراسی و شیعه هراسی روی آورده اند
حضور جمهوری اسلامی به عنوان یک وزن برتر ومهم در منطقه برای ابرقدرت ها یک وحشتی را ایجاد کرد که آمریکا وغرب همواره پروژه ایران هراسی وشیعه هراسی را در دستور کارخودشان قرار دادند و تبلیغات مسمومی هم در این زمینه انجام دادند اما خوشبختانه هیچ کدام از برنامه های آنها تا به حال به نتیجه نرسیده است. بر همین اساس انقلاب تونس اتفاق افتاد متعاقب آن مصر وبعد در سایر کشورهای دیگر از جمله بحرین ویمن .درکشورهای بحرین ویمن چون تعداد شیعیان زیاد است ،می توان گفت که پاشنه آشیل غربی ها در خاورمیانه شده است. یعنی مساله جمعیت قابل توجه شیعیان در بحرین، عربستان و حتی یمن به نگرانی و سردمداران وحاکمان وابسته به غرب تبدیل شده است.  این وحشت حتی حاکمان این کشورها را واداشته است تا دست به اقدامات ضد بشری بزنند. لشکرکشی یک کشور عربستان سعودی  به داخل خاک بحرین و بحث مداخله در اموراین کشور از سوی عربستان وامارات ، که بسیاری از مبارزین انقلابی را بازداشت کنند ویا از شهر وکشورشان اخراج کنند ویا به شهادت برسانند همه از جمله اقدامات شکل گرفته دراین کشور است و طبیعی است که فریاد علما ومراجع دینی وسیاسیون ومسئولان، نه تنها در کشور ما بلکه در کشورهای دیگر را نیز بر می انگیزد .

غربی ها درباره خشونت های به کار گرفته شده از سوی قذافی درلیبی حساسیت های زیادی به خرج  دادند، طوریکه حتی خود را مجاز به حمله نظامی علیه این کشور دانستند اما دربرابر جنایات حکام بحرین علیه مردم وشیعیان این کشور هیچ موضعی اتخاذ نمی کند؟ دلیل این موضوع چیست؟اكثریت مردم بحرین شیعه هستند و اقلیت سنی بدون انتخابات با دیكتاتوری می كنند  و تاكنون شاه بحرین برای اینكه كشور بحرین را از اكثریت شیعه تغییر دهد عده ای زیادی را از كشورز اخراج یا تبعید و شهید كرده و بالی چهارصد هز ار نفر از اتباع سنی عربستان و عراق و امارات وحتی  هند و.. كه عرب بودند تابعیت داده است و جهانیان سكوت كردند
متاسفانه کشورهای غربی عموما هر جا که منافعشان درخطرباشد در راستای حفظ منافعشان حرکت خواهند کرد وبا لابی گری ها واعمال نفوذهایی که انجام می دهند ، خواستار احیا منافع درخطر افتاده خود می شوند یعنی همان چیزی که در حال حاضر در خاورمیانه اتفاق افتاده  وامروز ما شاهد آن هستیم . غربی ها تنها به منافع خود می اندیشند نه به منافع مردم بی دفاع بحرین وبه همین دلیل با حکام این کشور یکی شدند بر ضد مردم بی گناه واجازه لشکرکشی به نیرهای عربستان وامارات داده اند.

مثال ساده دولت و ریس جمهور و مجلس مصر كه با انقلاب بوجود آمد  و با رای مستقیم مردم مصر  توسط  نظامیان وابسته به غرب واسراییل كوتا شد و ریس جمهور  مصر بازداشت و محاكمه شد و غربیان بجای تحت فشار یا تصویب قطعنامه علیه دولت كودتا كمك مالی و معنوی كردند به دولت كودتا این است .

 یا درلیبی كه انقلاب شد با سرازیر كردن پول بعداز قذافی در انتخابات با پخش پول و تبلغات وزیر دادگستری قذافی  را ریس دولت كردنو همچنین انقلاب های بهار عربی را خفه كردند ..

كسی نیست سوال كنند این چه سازمان وش رای امنیت و حقوق بشری غربی است كه تمام حاكم های عربی بدون انتخابات هستند  از جمله عربستان و امارات و....چرا امریكا و غرب كه ادعایی حقوق بشری دارنند از آنها دفاع می كنند.

وظیفه مجامع بین المللی وسازمان ملل متحد وهمچنین مسلمانان دیگر کشورها ، در برابر کشتار ظالمانه شیعیان ومردم بحرین چیست ؟
وظیفه حمایت از مردم بی دفاع بحرین ، وظیفه بسیارسنگینی است . من اعتقاد دارم که جمهوری اسلامی به خصوص دستگاه سیاست خارجی باید بتواند نسبت به این جنایاتی که علیه انسانها ودر راستای نقض حقوق بشر در بحرین وسایر کشورها صورت می گیرد ، قوی تر عمل کند ، گرچه این مسائل زیرسر آمریکا است وهمه نقشه ها از طریق آنها انجام می شود. سران کشورهای اسلامی باید در اسرع وقت یک اجلاس اضطراری داشته باشند و با اولین نشست درخصوص این موضوع مساله احقاق حق مردم بی گناه ومحاکمه سران جنایتکاری که مردم وشیعیان بی دفاع را به خاک وخون می کشند، رسیدگی وپیگیری کنند این اولین اقدام است . اقدام بعدی این است که کشورهای مسلمان باید بدانند مساله ای که روابط بین المللی  وبه خصوص در سازمان ملل وجود دارد مساله حق وتو است ، چرا باید چند کشوردر دنیا حق وتو داشته باشند اما کشورهای اسلامی با این همه قدرت ونیرو یک چنین حقی را نداشته باشند ، این یک ظلم بزرگ در حق کشورهای اسلامی است.

یا كشتار مردم عراق و سوریه توسط داعش و سلفی ها كه از دیكتاتور عربستان و قطر و امارات و اسراییل  تامین مالی و معنوی می شوند چرا سكوت می كنندو چرا اجازه حضور دارنند...پس سازمان ملل و شورای امنیت كارایی اش را از دست داده است ..

اگر سازمان ملل وجود دارد چرا آمریكا و گروه ائتلاف بدون تصویب قطعنامه سازمان ملل به داعش در سوریه و عراق حمله كردند....چرا وقتی حمله می كنند چرا با قانون بین الملل حمله می كنند و چرا بجای اینكه داعش را هدف قرار بدهد  تاسیسات زیر بنایی عراق و سوریه را هدف قرار می دهند..

dardnews.ir

 اسماعیل اسدی دارستانی نویسنده و محقق و روزنامه نگار ( كارشناس  حقوق بین الملل خصوصی)

ژ"
نظرات() 
sfnabere
چهارشنبه 29 فروردین 1397 04:41 ب.ظ
cialis coupon <a href="http://www.ciallisonline.com/#">cialis soft tabs</a> online cialis http://www.ciallisonline.com/# - tadalafil cialis
iosbroof
چهارشنبه 29 فروردین 1397 03:25 ق.ظ
viagra australia <a href="http://officialsaintsnflproshop.com/#">viagra coupon</a> viagra where to buy generic viagra
vdsSpeato
سه شنبه 28 فروردین 1397 09:35 ب.ظ
cialis no prescription <a href="http://cialisoakdm.com/#">cialis online</a> cialis online <a href=http://cialisoakdm.com/#>cialis without a prescription</a>
dcznogue
سه شنبه 28 فروردین 1397 02:34 ب.ظ
viagra natural <a href="http://menedkkr.com/#">effects of viagra</a> best price viagra <a href=http://menedkkr.com/#>buy viagra online</a>
nsxabere
سه شنبه 28 فروردین 1397 08:53 ق.ظ
tadalafil dosage <a href="http://gocialisgjb.com/#">generic tadalafil</a> cialis no prescription http://gocialisgjb.com/# - cialis without prescription
fdwbroof
سه شنبه 28 فروردین 1397 02:31 ق.ظ
generic viagra 100mg <a href="http://viagraveikd.com/#">generic viagra</a> natural substitute for viagra <a href="http://viagraveikd.com/#">viagra online</a>
bozSpeato
دوشنبه 27 فروردین 1397 01:44 ب.ظ
cialis pill <a href="http://hopcialisraj.com/#">tadalafil cialis</a> tadalafil cialis <a href=http://hopcialisraj.com/#>tadalafil dosage</a>
bsckense
دوشنبه 27 فروردین 1397 08:38 ق.ظ
buy cheap purchase uk viagra <a href="http://onlineviaqer.com/#">substitute viagra</a> where can i buy viagra <a href=http://onlineviaqer.com/#>viagra purchase</a> OK’
bgfnogue
دوشنبه 27 فروردین 1397 04:36 ق.ظ
viagra overnight <a href="http://loviagraosn.com/#">buy viagra now</a> generic viagra <a href=http://loviagraosn.com/#>viagra online</a> OK’
wbzflide
یکشنبه 26 فروردین 1397 09:54 ب.ظ
buy cheap viagra online uk <a href="http://junkmarketstyleevents.com/#">online prescription viagra</a> female viagra uk <a href=http://junkmarketstyleevents.com/#>generic cheap viagra</a> OK’
vxdWhidly
یکشنبه 26 فروردین 1397 04:22 ب.ظ
purchase cialis <a href="http://hitcialisosn.com/">tadalafil reviews</a> discount cialis <a href="http://hitcialisosn.com/">tadalafil</a> OK’
LenEmpak
یکشنبه 26 فروردین 1397 03:00 ب.ظ
order female viagra <a href="https://newviagrakfv.com/#">herbal viagra alternatives</a> free sample of viagra https://newviagrakfv.com/# - viagra online prescription OK’
bsdfnogue
شنبه 25 فروردین 1397 09:37 ب.ظ
viagra tablets <a href="http://viagapharmaked.com/#">natural viagra substitutes</a> viagra reviews <a href=http://viagapharmaked.com/#>viagra substitute</a> OK’
bsdcSharp
شنبه 25 فروردین 1397 07:29 ب.ظ
viagra pharmacy online <a href="http://setviagraeja.com/#">generic brands of viagra online</a> viagra soft pills <a href=http://setviagraeja.com/#>how does viagra work</a> OK’
bfsxkense
شنبه 25 فروردین 1397 12:59 ب.ظ
what does viagra do <a href="http://canadiannowv.com/#">viagra soft</a> free viagra without prescription <a href=http://canadiannowv.com/#>real viagra for sale</a> OK’
jyfdSharp
شنبه 25 فروردین 1397 11:08 ق.ظ
brand viagra <a href="http://usa77www.com/#">viagra online without prescription</a> viagra cheapest <a href=http://usa77www.com/#>viagra prices</a> OK’
bsrbroof
جمعه 24 فروردین 1397 07:09 ب.ظ
viagra free <a href="http://fviagrajjj.com/#">viagra canada</a> cheap generic viagra <a href="http://fviagrajjj.com/#">viagra online</a> OK’
JtbfEmpak
جمعه 24 فروردین 1397 12:37 ب.ظ
buy viagra soft <a href="http://viagraocns.com/#">viagra cheap</a> viagra dosing http://viagraocns.com/# - viagra pharmacy online OK’
bgcnogue
پنجشنبه 23 فروردین 1397 11:12 ب.ظ
where to buy viagra online <a href="http://officialsaintsnflproshop.com/">viagra story</a> natural viagra alternatives <a href=http://officialsaintsnflproshop.com/>buy viagra uk</a> OK’
https://t2diabetess.com/
پنجشنبه 23 فروردین 1397 07:19 ق.ظ
I visited a lot of website but I think this one contains something special in it.
BddSharp
پنجشنبه 23 فروردین 1397 06:31 ق.ظ
viagra online <a href="http://download4os.com/">cheapest viagra</a> buy viagra <a href=http://download4os.com/>buy generic viagra</a> OK’
BtcWhidly
چهارشنبه 22 فروردین 1397 10:00 ق.ظ
purchase cialis <a href="http://howtoopenarestaurantin30days.com/">cialis sale</a> tadalafil 20mg <a href="http://howtoopenarestaurantin30days.com/">tadalafil tablets 20 mg</a> OK’
BrcClard
دوشنبه 20 فروردین 1397 12:59 ب.ظ
viagra effects on women https://www.junkmarketstyleevents.com/ tadalafil citrate https://officialsaintsnflproshop.com/
OK’ how does viagra work
<a href=https://www.junkmarketstyleevents.com/>https://www.junkmarketstyleevents.com/</a>
cialis for sale
<a href=https://officialsaintsnflproshop.com/>https://officialsaintsnflproshop.com/</a>
KrvSpula
دوشنبه 20 فروردین 1397 03:27 ق.ظ
bad credit payday loans in
<a href="http://installment.us.com/"> installment loan</a>
check into cash
<a href=http://installment.us.com/> online installment loans</a> OK’
Kwxcotte
یکشنبه 19 فروردین 1397 01:44 ب.ظ
cash advance
<a href="http://cashfast.us.com/"> application cash fast loan</a>
payday america
<a href=http://cashfast.us.com/> fast loan</a> OK’
Lqwpaync
یکشنبه 19 فروردین 1397 02:40 ق.ظ
poor credit loan
<a href="http://advances.us.com/">payday cash advance loan</a>
loans unemployed
http://advances.us.com/ - cash check advances OK’
Kendraks
شنبه 18 فروردین 1397 11:36 ب.ظ
buy viagra overnight https://download4os.com/ cialis no prescription https://howtoopenarestaurantin30days.com/
viagra doses
<a href="https://download4os.com/">https://download4os.com/</a>
online cialis
<a href="https://officialsaintsnflproshop.com/">https://howtoopenarestaurantin30days.com/</a> OK’
online slots
شنبه 18 فروردین 1397 09:44 ق.ظ
online slots
casino games
online casino
real money casino
real money casino
Brdnogue
شنبه 18 فروردین 1397 07:47 ق.ظ
This really helped our little one. order viagra online without a prescripti <a href="http://viagra-onlinenas.com/">cheap viagra online canadian pharmacy</a> cheap viagra online <a href=http://viagra-onlinenas.com/>online pharmacy viagra</a> People who have bulimia may be purging, that is, they induce vomiting to remove the food they have just eaten from their stomachs, or non-purging, attempting to get rid of excess calories by fasting or telling themselves they will avoid food for a set period whether they have the willpower or not , exercise, or taking diet pills. OK’
Grvbroof
شنبه 18 فروردین 1397 02:15 ق.ظ
You can minimize the risk of life-threatening complications of colorectal cancer by seeking regular medical care and routine colorectal cancer screening tests. free viagra <a href="http://viagraforsalebrc.com/">herbal viagra for sale</a> order generic viagra <a href="http://viagraforsalebrc.com/">viagra single packs for sale</a> A glucose-tolerance test checks the body's ability to process glucose. OK’
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo