تبلیغات
به روز نامه الكترونیكی درد نیوز اولین سایت حقوق بشر و محیط زیسنت ایران خوش آمدید تاسیس 1379 درد نیوز - اعلامیه جهانی حقوق بشر

دنیای وارونه-عجب رسمیه رسم زمونه

اعلامیه جهانی حقوق بشر

تاریخ:چهارشنبه 22 شهریور 1396-11:19 ق.ظ

متن اعلامیه جهانی حقوق بشر
این «اعلامیه جهانی حقوق بشر» را به عنوان یک استانده ی مشترک و دستاورد تمامی ملل و ممالک اعلان میکند تا هر انسان و هر عضو جامعه با به خاطرسپاری این «اعلامیه»، به جد در راه یادگیری و آموزش آن در جهت ارتقای حرمت برای چنین حقوق و آزادیهایی بکوشد و برای اقدامهای پیشبرنده در سطح ملی و بین المللی تلاش کند تا [همواره] بازشناسی مؤثر و دیده بانی جهانی [این حقوق ] را چه در میان مردمان «ممالک عضو» و چه در میان مردمان قلمروهای زیر فرمان آنها [تحصیل و] تأمین نماید.• ماده ی ۱

تمام ابنای بشر آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند. عقلانیت و وجدان به آنها ارزانی شده و لازم است تا با یکدیگر برادرانه رفتار کنند.

• ماده ی ۲

همه انسانها بی هیچ تمایزی از هر سان که باشند، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیده ی دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، [وضعیت] دارایی، [محل] تولد یا در هر جایگاهی که باشند، سزاوار تمامی حقوق و آزادیهای مصرح در این «اعلامیه»اند. به علاوه، میان انسانها بر اساس جایگاه سیاسی، قلمروقضایی و وضعیت بین المللی مملکت یا سرزمینی که فرد به آن متعلق است، فارغ از اینکه سرزمین وی مستقل، تحت قیمومت، غیرخودمختار یا تحت هرگونه محدودیت در حق حاکمیت خود باشد، هیچ تمایزی وجود ندارد.

• ماده ی ۳

هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است.

• ماده ی ۴

هیچ احدی نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشته شود: بردگی و داد و ستد بردگان از هر نوع و به هر شکلی باید باز داشته شده و ممنوع شود.

• ماده ی ۵

هیچ کس نمی بایست مورد شکنجه یا بیرحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی و یا رفتاری قرارگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد.

• ماده ی ۶

هر انسانی سزاوار و محق است تا همه جا در برابر قانون به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود.

• ماده ی ۷

همه در برابر قانون برابرند و همگان سزاوار آن اند تا بدون هیچ تبعیضی به طور برابر در پناه قانون باشند. همه انسانها محق به پاسداری و حمایت در برابر هرگونه تبعیض که ناقض این «اعلامیه» است. همه باید در برابر هر گونه عمل تحریک آمیزی که منجر به چنین تبعیضاتی شود، حفظ شوند.

• ماده ی ۸

هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی مؤثر به مراجع دادرسی از طریق محاکم ذیصلاح ملی در برابر نقض حقوق اولیه ای است که قوانین اساسی یا قوانین عادی برای او برشمرده و به او ارزانی داشته اند.

• ماده ی ۹

هیچ احدی نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد.

• ماده ی ۱۰

هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی آشکار و عادلانه توسط دادگاهی بیطرف و مستقل است تا در برابر هر گونه اتهام جزایی علیه وی، به حقوق و تکالیف وی رسیدگی کند.

• ماده ی ۱۱

۱. هر شخصی متهم به جرمی کیفری، سزاوار و محق است تا زمان احراز و اثبات جرم در برابر قانون، در محکمه ای علنی که تمامی حقوق وی در دفاع از خویشتن تضمین شده باشد، بیگناه تلقی شود.

۲. هیچ احدی به حسب ارتکاب هرگونه عمل یا ترک عملی که مطابق قوانین مملکتی یا بین المللی، در زمان وقوع آن، حاوی جرمی کیفری نباشد، نمیبایست مجرم محسوب گردد. همچنین نمی بایست مجازاتی شدیدتر از آنچه که در زمان وقوع جرم [در قانون] قابل اعمال بود، بر فرد تحمیل گردد.

• ماده ی ۱۲

هیچ احدی نمیبایست در قلمرو خصوصی، خانواده، محل زندگی یا مکاتبات شخصی، تحت مداخله [و مزاحمت] خودسرانه قرار گیرد. به همین سیاق شرافت و آبروی هیچکس نباید مورد تعرض قرار گیرد. هر کسی سزاوار و محق به حفاظت قضایی و قانونی در برابر چنین مداخلات و تعرضاتی است.

• ماده ی ۱۳

۱. هر انسانی سزاوار و محق به داشتن آزادی جابه جایی [حرکت از نقطه ای به نقطه ای دیگر] و اقامت در [در هر نقطه ای] درون مرزهای مملکت است. ۲. هر انسانی محق به ترک هر کشوری، از جمله کشور خود، و بازگشت به کشور خویش است.

• ماده ی ۱۴

۱. هر انسانی سزاوار و محق به پناهجویی و برخورداری از پناهندگی در کشورهای پناه دهنده در برابر پیگرد قضایی است.

۲. چنین حقی در مواردی که پیگرد قضایی منشأیی غیرسیاسی داشته باشد و یا نتیجه ارتکاب عملی مغایر با اهداف و اصول «ملل متحد» باشد، ممکن است مورد استناد قرار نگیرد.

• ماده ی ۱۵

۱. هر انسانی سزاوار و محق به داشتن تابعیتی [ملیتی] است.

۲. هیچ احدی را نمی بایست خودسرانه از تابعیت [ملیت] خویش محروم کرد، و یا حق تغییر تابعیت [ملیت] را از وی دریغ نمود.

• ماده ی ۱۶

۱. مردان و زنان بالغ، بدون هیچ گونه محدودیتی به حیث نژاد، ملیت، یا دین حق دارند که با یکدیگر زناشویی کنند و خانواده ای بنیان نهند. همه سزاوار و محق به داشتن حقوقی برابر در زمان عقد زناشویی، در طول زمان زندگی مشترک و هنگام فسخ آن هستند.

۲. عقد ازدواج نمیبایست صورت بندد مگر تنها با آزادی و رضایت کامل همسران که خواهان ازدواجند.

۳. خانواده یک واحد گروهی طبیعی و زیربنایی برای جامعه است و سزاوار است تا به وسیله ی جامعه و «حکومت» نگاهداری شود.

• ماده ی ۱۷

۱. هر انسانی به تنهایی یا با شراکت با دیگران حق مالکیت دارد.

۲. هیچ کس را نمی بایست خودسرانه از حق مالکیت خویش محروم کرد.

• ماده ی ۱۸

هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی [و آشکار] کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده بانی آن در محیط عمومی و یا خصوصی است.

• ماده ی ۱۹

هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.

• ماده ی ۲۰

۱. هر انسانی محق به آزادی گردهمایی و تشکیل انجمنهای مسالمت آمیز است.

۲. هیچ کس نمی بایست مجبور به شرکت در هیچ انجمنی شود.

• ماده ی ۲۱

۱. هر شخصی حق دارد که در مدیریت دولت کشور خود، مستقیماً یا به واسطه انتخاب آزادانه نمایندگانی شرکت جوید.

۲. هر شخصی حق دسترسی برابر به خدمات عمومی در کشور خویش را دارد.

۳. اراده ی مردم میبایست اساس حاکمیت دولت باشد؛ چنین اراده ای می بایست در انتخاباتی حقیقی و ادواری اعمال گردد که مطابق حق رأی عمومی باشد که حقی جهانی و برابر برای همه است. رأی گیری از افراد می بایست به صورت مخفی یا به طریقه ای مشابه برگزار شود که آزادی رأی را تأمین کند.

• ماده ی ۲۲

هر کسی به عنوان عضوی از جامعه حق دارد از امنیت اجتماعی برخوردار بوده و از راه کوشش در سطح ملی و همیاری بین المللی با سازماندهی منابع هر مملکت، حقوق سلب ناپذیر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را برای حفظ حیثیت و رشد آزادانه ی شخصیت خویش، به دست آورد.

• ماده ی ۲۳

۱. هر انسانی حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند، شرایط کاری منصفانه مورد رضایت خویش را دارا باشد و سزاوار حمایت در برابر بیکاری است.

۲. هر انسانی سزاوار است تا بدون رواداشت هیچ تبعیضی برای کار برابر، مزد برابر دریافت نماید.

۳. هر کسی که کار می کند سزاوار دریافت پاداشی منصفانه و مطلوب برای تأمین خویش و خانواده ی خویش موافق با حیثیت و کرامت انسانی بوده و نیز میبایست در صورت نیاز از پشتیبانی های اجتماعی تکمیلی برخوردار گردد.

۴. هر شخصی حق دارد که برای حفاظت از منافع خود اتحادیه صنفی تشکیل دهد و یا به اتحادیه های صنفی بپیوندد.

• ماده ی ۲۴

هر انسانی سزاوار استراحت و اوقات فراغت، زمان محدود و قابل قبولی برای کار و مرخصی های دوره ای همراه با حقوق است.

• ماده ی ۲۵

۱. هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش، از جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است و همچنین حق دارد که در زمان های بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، سالمندی و فقدان منابع تأمین معاش، تحت هر شرایطی که از حدود اختیار وی خارج است، از تأمین اجتماعی بهره مند گردد.

۲. دوره ی مادری و دوره ی کودکی سزاوار توجه و مراقبت ویژه است. همه ی کودکان، اعم از آن که با پیوند زناشویی یا خارج از پیوند زناشویی به دنیا بیایند، می بایست از حمایت اجتماعی یکسان برخوردار شوند.

• ماده ی ۲۶

۱. آموزش و پرورش حق همگان است. آموزش و پرورش میبایست، دست کم در دروه های ابتدایی و پایه، رایگان در اختیار همگان قرار گیرد. آموزش ابتدایی می بایست اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه ای نیز می بایست قابل دسترس برای همه مردم بوده و دستیابی به آموزش عالی به شکلی برابر برای تمامی افراد و بر پایه شایستگی های فردی صورت پذیرد.

۲. آموزش و پرورش می بایست در جهت رشد همه جانبه ی شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد. آموزش و پرورش باید به گسترش حسن تفاهم، دگرپذیری [تسامح] و دوستی میان تمامی ملتها و گروههای نژادی یا دینی و نیز به برنامه های «ملل متحد» در راه حفظ صلح یاری رساند.

۳. پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود برتری دارند.

• ماده ی ۲۷

۱. هر شخصی حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع خویش همکاری کند، از گونه های مختلف هنرها برخوردار گردد و در پیشرفت علمی سهیم گشته و از منافع آن بهره مند شود.

۲. هر شخصی به عنوان آفرینشگر، حق حفاظت از منافع مادی و معنوی حاصل از تولیدات علمی، ادبی یا هنری خویش را داراست.

• ماده ی ۲۸

هر شخصی سزاوار نظمی اجتماعی و بین المللی است که در آن حقوق و آزادیهای مصرح در این «اعلامیه» به تمامی تأمین و اجرائی گردد.

• ماده ی ۲۹

۱. هر فردی در برابر جامعه اش که تنها در آن رشد آزادانه و همه جانبه ی او میسر می گردد، مسئول است.

۲. در تحقق آزادی و حقوق فردی، هر کس می بایست تنها زیر محدودیت هایی قرار گیرد که به واسطه ی قانون فقط به قصد امنیت در جهت بازشناسی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران وضع شده است تا اینکه پیش شرط های عادلانه ی اخلاقی، نظم عمومی و رفاه همگانی در یک جامعه مردمسالار تأمین گردد.

۳. این حقوق و آزادی ها شایسته نیست تا در هیچ موردی خلاف با هدف ها و اصول «ملل متحد» اعمال شوند.

• ماده ی ۳۰

در این «اعلامیه» هیچ چیز نباید به گونه ای برداشت شود که برای هیچ «حکومت»، گروه یا فردی متضمن حقی برای انجام عملی به قصد از میان بردن حقوق و آزادی های مندرج در این «اعلامیه» باشد[۳].
-------------------------

والسلام

مدیر سایت روز نامه الكترونیكی درد نیوز –ااد

astarao@yahoo.com/09119812795
رو زنامه الكترونیكی آستارا نیوز - آینا / دکتر محمدعلی اسلامی / مهندس محمدرضا اسلامی / مهندس سیامک آستارایی / سارا هالو /پپام هالو/كورش کبیر -/09119812795astarao@yahoo.com
ژ"
نظرات() 
nygEvata
چهارشنبه 24 مرداد 1397 01:01 ق.ظ
colliers pharmacy levitra kad?n <a href="http://www.viagenericahecv.com/">generic viagra</a> kamagra-jelly.nl review sildenafil pharmacopoeia <a href=http://www.viagenericahecv.com/>viagra</a> dangers du levitra
bvrfibre
سه شنبه 23 مرداد 1397 05:23 ب.ظ
kamagra world traders sildenafil citrate eq. to sildenafil <a href="https://saresltd.com/cialis/">generic cialis</a> drug interactions of tadalafil zithromax pregnancy <a href=https://saresltd.com/kamagra/>kamagra jelly</a> sildenafil citrate tablets 20 mg
muzfearm
سه شنبه 23 مرداد 1397 01:47 ب.ظ
tomar sildenafil por primera vez getting pregnant on clomiphene <a href="https://footstepsunltd.com/">https://footstepsunltd.com/</a> propecia sample lek na potencjД™ levitra <a href=https://footstepsunltd.com/>https://footstepsunltd.com/</a> kamagra gel india
btaArego
سه شنبه 23 مرداد 1397 11:18 ق.ظ
sildenafil in chronic lung disease el sildenafil es anticoagulante <a href="http://www.generichviagraarnc.com/">buy viagra</a> abra 100 sildenafil zilden sildenafil citrate [url=http://www.generichviagraarnc.com/]cheap viagra[/url] where can i buy clomiphene citrate for men
woltulse
سه شنبه 23 مرداد 1397 10:09 ق.ظ
clomiphene vs androgel farmacia vaticana levitra <a href="http://hopcialisraj.com/">tadalafil tablets 20 mg</a> how long tadalafil can be taken lyrica canada pharmacy <a href=http://hopcialisraj.com/>cialis online no prescription</a> levitra bez predpisu
btgJeate
سه شنبه 23 مرداد 1397 08:20 ق.ظ
buying zithromax powder kamagra orvosi vГ©lemГ©ny <a href="https://ouarzazatefilmcommission.com/">https://ouarzazatefilmcommission.com/</a> pillole per erezione levitra uses for levitra <a href=https://ouarzazatefilmcommission.com/>https://ouarzazatefilmcommission.com/</a> sildenafil medana zamienniki
ehfbeeda
سه شنبه 23 مرداد 1397 01:55 ق.ظ
tadalafil best dosage inhouse pharmacy usa <a href="http://dejviagram.com/">best price viagra</a> side effects of tadalafil 20mg walmart pharmacy san angelo <a href=http://dejviagram.com/>viagra reviews</a> pharmacy business cards
btfenham
سه شنبه 23 مرداد 1397 12:35 ق.ظ
gebruik van levitra steinway pharmacy <a href="https://saresltd.com/sildenafil/">sildenafil citrate online</a> kamagra oral jelly best price uk is it legal to buy kamagra online <a href=https://saresltd.com/clomid/>buy clomid</a> kamagra w saszetkach
gdrWaimb
دوشنبه 22 مرداد 1397 02:19 ب.ظ
farmacias de similares sildenafil target pharmacy redmond <a href="http://hitcialisosn.com/">cialis professional</a> what time cvs pharmacy open levitra quante ore dura <a href=http://hitcialisosn.com/>cheap cialis</a> olden's pharmacy
nszfibre
دوشنبه 22 مرداد 1397 09:23 ق.ظ
best levitra dosage buy levitra with dapoxetine <a href="http://newviagrakfv.com/">buy generic viagra online</a> gordonsville pharmacy pde-5-hemmer levitra <a href=http://newviagrakfv.com/>best place to buy generic viagra online</a> plavix levitra interaction
ujkGeace
دوشنبه 22 مرداد 1397 01:30 ق.ظ
zithromax dosage for kids sildenafil comments <a href="http://gocialisgjb.com/">cialis</a> viagra levitra cialis vivanza what time does the walmart pharmacy open <a href="http://gocialisgjb.com/">generic cialis</a> wirkung levitra cialis viagra
llomayon
دوشنبه 22 مرداد 1397 01:11 ق.ظ
tadalafil structure activity relationship price comparison cialis levitra viagra <a href="http://saresltd.com/">viagra tablets</a> sildenafil comidas cialis viagra levitra generique <a href=http://saresltd.com/>sildenafil 100 mg</a> kamagra kopen in utrecht
fbcEvata
یکشنبه 21 مرداد 1397 11:12 ب.ظ
pharmacy technician book pdf does tadalafil really work <a href="http://fviagrajjj.com/">viagra</a> sildenafil 50 mg modo d'uso serono clomiphene <a href=http://fviagrajjj.com/>cheap viagra</a> levitra etken madde
mikCrype
یکشنبه 21 مرداد 1397 08:14 ب.ظ
levitra 10 mg ne kadar comparar levitra cialis viagra <a href="http://valcialisns.com/">generic cialis</a> roadrunner online pharmacy clomid ovulation signs <a href="http://valcialisns.com/">cheap cialis</a> kamagra i spanien
bfcfearm
یکشنبه 21 مرداد 1397 12:18 ب.ظ
sildenafil kamagra pastillas crestview pharmacy <a href="http://genericonlineviaqra.com/">viagra online</a> clomiphene resistant pcos vente de tadalafil <a href=http://genericonlineviaqra.com/>sildenafil citrategeneric viagra</a> sildenafil meta analysis
bgfArego
یکشنبه 21 مرداد 1397 10:35 ق.ظ
costco pharmacy hours redding ca tadalafil problems <a href="http://viagrapbna.com/">canadian pharmacy meds</a> target hours pharmacy king soopers pharmacy hours of operation <a href=http://viagrapbna.com/>canadian drug stores</a> kamagra jelly nedir
qnoJeate
یکشنبه 21 مرداد 1397 06:52 ق.ظ
sildenafil kontraindikacije accion del levitra <a href="http://loviagraosn.com/">viagra generic name</a> qd pharmacy abbreviation levitra madrid <a href=http://loviagraosn.com/>generic viagra</a> ist kamagra in der schweiz legal
bfsenham
شنبه 20 مرداد 1397 09:01 ب.ظ
memorial hospital pharmacy czy kamagra jest szkodliwa <a href="http://setviagraeja.com/">cheap viagra online canadian pharmacy</a> kamagra oral jelly 100 stГјck walmart pharmacy wausau <a href=http://setviagraeja.com/>buy generic viagra online</a> durГ©e d'action du levitra
dvoThilk
شنبه 20 مرداد 1397 07:40 ق.ظ
moses lake pharmacy levitra cialis compared <a href="http://canadiansapharmacyvgy.com/">canadian pharmacy review</a> how often to take tadalafil innovative research clomiphene citrate <a href=http://canadiansapharmacyvgy.com/>online canadian pharmacy</a> levitra indonesia
hnjtulse
شنبه 20 مرداد 1397 07:21 ق.ظ
les effets secondaires du levitra kamagra medikament <a href="http://menedkkr.com/">generic viagra</a> 24 hour pharmacy buy kamagra oral jelly uk <a href=http://menedkkr.com/>cheap viagra online</a> family pharmacy long beach
nnufibre
شنبه 20 مرداد 1397 12:18 ق.ظ
macey's pharmacy sildenafil pulmonary hypertension dose <a href="http://viagragenerics.com/">generic viagra without a doctor prescription</a> priligy order online meio levitra <a href=http://viagragenerics.com/>viagra generic</a> kamagra for me
mujfearm
جمعه 19 مرداد 1397 09:41 ب.ظ
sildenafil original use cialis ar levitra <a href="http://erectionakebd.com/">viagra generic</a> levitra hace falta receta medica roadrunner pharmacy shelter five <a href=http://erectionakebd.com/>generic viagra online</a> sildenafil sickle cell
fbcbeeda
جمعه 19 مرداد 1397 06:49 ب.ظ
walgreen pharmacy el paso tx sildenafil jaguar 120 <a href="http://cialisotjs.com/">cialis online pharmacy</a> cheap cialis online canadian pharmacy precio sildenafil guatemala <a href=http://cialisotjs.com/>buy cialis online</a> nebenwirkungen viagra cialis levitra
gdaMacle
جمعه 19 مرداد 1397 06:41 ب.ظ
kamagra bei zu fruh kommen kamagra brez recepta <a href="http://canadianpharmacyfda.com/">online viagra</a> cong dung tadalafil kamagra rico <a href=http://canadianpharmacyfda.com/>online prescription</a> rite aid pharmacy mobile al
nyhJeate
جمعه 19 مرداد 1397 04:39 ب.ظ
sildenafil et sclerodermie sildenafil bulunan bitkiler <a href="http://erectionjaen.com/">generic viagra cost</a> kamagra farmaco sildenafil 100 para que sirve <a href=http://erectionjaen.com/>is there a generic viagra</a> viagra from canada pharmacy
nyjWaimb
جمعه 19 مرداد 1397 10:36 ق.ظ
cialis filmtabletten tadalafil 20mg when does levitra start working <a href="http://viagrapfhze.com/">generic viagra</a> efectos del sildenafil en hipertensos is kamagra illegal in the us <a href=http://viagrapfhze.com/>viagra online</a> cheap sildenafil citrate 100mg
nukGeace
جمعه 19 مرداد 1397 08:34 ق.ظ
gratis kamagra proberen clomiphene citrate 50 mg efectos secundarios <a href="http://viagraveikd.com/">online pharmacy viagra</a> pharmacy technician walmart walgreens pharmacy discount cards <a href="http://viagraveikd.com/">order viagra online</a> levitra kaufen ohne rezept forum
Fvtenham
جمعه 19 مرداد 1397 07:42 ق.ظ
meijer pharmacy saginaw mi tadalafil fda bph <a href="http://usaerectionrx.com/">generic viagra online</a> pharmacy grad schools posologia sildenafil hipertensГЈo pulmonar <a href=http://usaerectionrx.com/>online pharmacy viagra</a> can you take kamagra every day
bdfmayon
جمعه 19 مرداد 1397 07:13 ق.ظ
kamagra jak dlugo dziala sildenafil generic date <a href="http://cialisovnnc.com/">cialis online canada</a> no prescription sildenafil citrate acaria specialty pharmacy <a href=http://cialisovnnc.com/>online cialis</a> sildenafil mechanism of action ppt
hfdCrype
جمعه 19 مرداد 1397 03:13 ق.ظ
kamagra buy with paypal sildenafil (viagra) tadalafil (cialis) and vardenafil (levitra) <a href="http://viagraocns.com/">online pharmacy viagra</a> que es la pastilla sildenafil levitra at sam's club <a href="http://viagraocns.com/">generic viagra online</a> target pharmacy price list
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo