به روز نامه الكترونیكی درد نیوز اولین سایت حقوق بشر و محیط زیسنت ایران خوش آمدید تاسیس 1379 درد نیوز - اعلامیه جهانی حقوق بشر

دنیای وارونه-عجب رسمیه رسم زمونه

اعلامیه جهانی حقوق بشر

تاریخ:چهارشنبه 22 شهریور 1396-11:19 ق.ظ

متن اعلامیه جهانی حقوق بشر
این «اعلامیه جهانی حقوق بشر» را به عنوان یک استانده ی مشترک و دستاورد تمامی ملل و ممالک اعلان میکند تا هر انسان و هر عضو جامعه با به خاطرسپاری این «اعلامیه»، به جد در راه یادگیری و آموزش آن در جهت ارتقای حرمت برای چنین حقوق و آزادیهایی بکوشد و برای اقدامهای پیشبرنده در سطح ملی و بین المللی تلاش کند تا [همواره] بازشناسی مؤثر و دیده بانی جهانی [این حقوق ] را چه در میان مردمان «ممالک عضو» و چه در میان مردمان قلمروهای زیر فرمان آنها [تحصیل و] تأمین نماید.• ماده ی ۱

تمام ابنای بشر آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند. عقلانیت و وجدان به آنها ارزانی شده و لازم است تا با یکدیگر برادرانه رفتار کنند.

• ماده ی ۲

همه انسانها بی هیچ تمایزی از هر سان که باشند، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیده ی دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، [وضعیت] دارایی، [محل] تولد یا در هر جایگاهی که باشند، سزاوار تمامی حقوق و آزادیهای مصرح در این «اعلامیه»اند. به علاوه، میان انسانها بر اساس جایگاه سیاسی، قلمروقضایی و وضعیت بین المللی مملکت یا سرزمینی که فرد به آن متعلق است، فارغ از اینکه سرزمین وی مستقل، تحت قیمومت، غیرخودمختار یا تحت هرگونه محدودیت در حق حاکمیت خود باشد، هیچ تمایزی وجود ندارد.

• ماده ی ۳

هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است.

• ماده ی ۴

هیچ احدی نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشته شود: بردگی و داد و ستد بردگان از هر نوع و به هر شکلی باید باز داشته شده و ممنوع شود.

• ماده ی ۵

هیچ کس نمی بایست مورد شکنجه یا بیرحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی و یا رفتاری قرارگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد.

• ماده ی ۶

هر انسانی سزاوار و محق است تا همه جا در برابر قانون به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود.

• ماده ی ۷

همه در برابر قانون برابرند و همگان سزاوار آن اند تا بدون هیچ تبعیضی به طور برابر در پناه قانون باشند. همه انسانها محق به پاسداری و حمایت در برابر هرگونه تبعیض که ناقض این «اعلامیه» است. همه باید در برابر هر گونه عمل تحریک آمیزی که منجر به چنین تبعیضاتی شود، حفظ شوند.

• ماده ی ۸

هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی مؤثر به مراجع دادرسی از طریق محاکم ذیصلاح ملی در برابر نقض حقوق اولیه ای است که قوانین اساسی یا قوانین عادی برای او برشمرده و به او ارزانی داشته اند.

• ماده ی ۹

هیچ احدی نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد.

• ماده ی ۱۰

هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی آشکار و عادلانه توسط دادگاهی بیطرف و مستقل است تا در برابر هر گونه اتهام جزایی علیه وی، به حقوق و تکالیف وی رسیدگی کند.

• ماده ی ۱۱

۱. هر شخصی متهم به جرمی کیفری، سزاوار و محق است تا زمان احراز و اثبات جرم در برابر قانون، در محکمه ای علنی که تمامی حقوق وی در دفاع از خویشتن تضمین شده باشد، بیگناه تلقی شود.

۲. هیچ احدی به حسب ارتکاب هرگونه عمل یا ترک عملی که مطابق قوانین مملکتی یا بین المللی، در زمان وقوع آن، حاوی جرمی کیفری نباشد، نمیبایست مجرم محسوب گردد. همچنین نمی بایست مجازاتی شدیدتر از آنچه که در زمان وقوع جرم [در قانون] قابل اعمال بود، بر فرد تحمیل گردد.

• ماده ی ۱۲

هیچ احدی نمیبایست در قلمرو خصوصی، خانواده، محل زندگی یا مکاتبات شخصی، تحت مداخله [و مزاحمت] خودسرانه قرار گیرد. به همین سیاق شرافت و آبروی هیچکس نباید مورد تعرض قرار گیرد. هر کسی سزاوار و محق به حفاظت قضایی و قانونی در برابر چنین مداخلات و تعرضاتی است.

• ماده ی ۱۳

۱. هر انسانی سزاوار و محق به داشتن آزادی جابه جایی [حرکت از نقطه ای به نقطه ای دیگر] و اقامت در [در هر نقطه ای] درون مرزهای مملکت است. ۲. هر انسانی محق به ترک هر کشوری، از جمله کشور خود، و بازگشت به کشور خویش است.

• ماده ی ۱۴

۱. هر انسانی سزاوار و محق به پناهجویی و برخورداری از پناهندگی در کشورهای پناه دهنده در برابر پیگرد قضایی است.

۲. چنین حقی در مواردی که پیگرد قضایی منشأیی غیرسیاسی داشته باشد و یا نتیجه ارتکاب عملی مغایر با اهداف و اصول «ملل متحد» باشد، ممکن است مورد استناد قرار نگیرد.

• ماده ی ۱۵

۱. هر انسانی سزاوار و محق به داشتن تابعیتی [ملیتی] است.

۲. هیچ احدی را نمی بایست خودسرانه از تابعیت [ملیت] خویش محروم کرد، و یا حق تغییر تابعیت [ملیت] را از وی دریغ نمود.

• ماده ی ۱۶

۱. مردان و زنان بالغ، بدون هیچ گونه محدودیتی به حیث نژاد، ملیت، یا دین حق دارند که با یکدیگر زناشویی کنند و خانواده ای بنیان نهند. همه سزاوار و محق به داشتن حقوقی برابر در زمان عقد زناشویی، در طول زمان زندگی مشترک و هنگام فسخ آن هستند.

۲. عقد ازدواج نمیبایست صورت بندد مگر تنها با آزادی و رضایت کامل همسران که خواهان ازدواجند.

۳. خانواده یک واحد گروهی طبیعی و زیربنایی برای جامعه است و سزاوار است تا به وسیله ی جامعه و «حکومت» نگاهداری شود.

• ماده ی ۱۷

۱. هر انسانی به تنهایی یا با شراکت با دیگران حق مالکیت دارد.

۲. هیچ کس را نمی بایست خودسرانه از حق مالکیت خویش محروم کرد.

• ماده ی ۱۸

هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی [و آشکار] کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده بانی آن در محیط عمومی و یا خصوصی است.

• ماده ی ۱۹

هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.

• ماده ی ۲۰

۱. هر انسانی محق به آزادی گردهمایی و تشکیل انجمنهای مسالمت آمیز است.

۲. هیچ کس نمی بایست مجبور به شرکت در هیچ انجمنی شود.

• ماده ی ۲۱

۱. هر شخصی حق دارد که در مدیریت دولت کشور خود، مستقیماً یا به واسطه انتخاب آزادانه نمایندگانی شرکت جوید.

۲. هر شخصی حق دسترسی برابر به خدمات عمومی در کشور خویش را دارد.

۳. اراده ی مردم میبایست اساس حاکمیت دولت باشد؛ چنین اراده ای می بایست در انتخاباتی حقیقی و ادواری اعمال گردد که مطابق حق رأی عمومی باشد که حقی جهانی و برابر برای همه است. رأی گیری از افراد می بایست به صورت مخفی یا به طریقه ای مشابه برگزار شود که آزادی رأی را تأمین کند.

• ماده ی ۲۲

هر کسی به عنوان عضوی از جامعه حق دارد از امنیت اجتماعی برخوردار بوده و از راه کوشش در سطح ملی و همیاری بین المللی با سازماندهی منابع هر مملکت، حقوق سلب ناپذیر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را برای حفظ حیثیت و رشد آزادانه ی شخصیت خویش، به دست آورد.

• ماده ی ۲۳

۱. هر انسانی حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند، شرایط کاری منصفانه مورد رضایت خویش را دارا باشد و سزاوار حمایت در برابر بیکاری است.

۲. هر انسانی سزاوار است تا بدون رواداشت هیچ تبعیضی برای کار برابر، مزد برابر دریافت نماید.

۳. هر کسی که کار می کند سزاوار دریافت پاداشی منصفانه و مطلوب برای تأمین خویش و خانواده ی خویش موافق با حیثیت و کرامت انسانی بوده و نیز میبایست در صورت نیاز از پشتیبانی های اجتماعی تکمیلی برخوردار گردد.

۴. هر شخصی حق دارد که برای حفاظت از منافع خود اتحادیه صنفی تشکیل دهد و یا به اتحادیه های صنفی بپیوندد.

• ماده ی ۲۴

هر انسانی سزاوار استراحت و اوقات فراغت، زمان محدود و قابل قبولی برای کار و مرخصی های دوره ای همراه با حقوق است.

• ماده ی ۲۵

۱. هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش، از جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است و همچنین حق دارد که در زمان های بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، سالمندی و فقدان منابع تأمین معاش، تحت هر شرایطی که از حدود اختیار وی خارج است، از تأمین اجتماعی بهره مند گردد.

۲. دوره ی مادری و دوره ی کودکی سزاوار توجه و مراقبت ویژه است. همه ی کودکان، اعم از آن که با پیوند زناشویی یا خارج از پیوند زناشویی به دنیا بیایند، می بایست از حمایت اجتماعی یکسان برخوردار شوند.

• ماده ی ۲۶

۱. آموزش و پرورش حق همگان است. آموزش و پرورش میبایست، دست کم در دروه های ابتدایی و پایه، رایگان در اختیار همگان قرار گیرد. آموزش ابتدایی می بایست اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه ای نیز می بایست قابل دسترس برای همه مردم بوده و دستیابی به آموزش عالی به شکلی برابر برای تمامی افراد و بر پایه شایستگی های فردی صورت پذیرد.

۲. آموزش و پرورش می بایست در جهت رشد همه جانبه ی شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد. آموزش و پرورش باید به گسترش حسن تفاهم، دگرپذیری [تسامح] و دوستی میان تمامی ملتها و گروههای نژادی یا دینی و نیز به برنامه های «ملل متحد» در راه حفظ صلح یاری رساند.

۳. پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود برتری دارند.

• ماده ی ۲۷

۱. هر شخصی حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع خویش همکاری کند، از گونه های مختلف هنرها برخوردار گردد و در پیشرفت علمی سهیم گشته و از منافع آن بهره مند شود.

۲. هر شخصی به عنوان آفرینشگر، حق حفاظت از منافع مادی و معنوی حاصل از تولیدات علمی، ادبی یا هنری خویش را داراست.

• ماده ی ۲۸

هر شخصی سزاوار نظمی اجتماعی و بین المللی است که در آن حقوق و آزادیهای مصرح در این «اعلامیه» به تمامی تأمین و اجرائی گردد.

• ماده ی ۲۹

۱. هر فردی در برابر جامعه اش که تنها در آن رشد آزادانه و همه جانبه ی او میسر می گردد، مسئول است.

۲. در تحقق آزادی و حقوق فردی، هر کس می بایست تنها زیر محدودیت هایی قرار گیرد که به واسطه ی قانون فقط به قصد امنیت در جهت بازشناسی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران وضع شده است تا اینکه پیش شرط های عادلانه ی اخلاقی، نظم عمومی و رفاه همگانی در یک جامعه مردمسالار تأمین گردد.

۳. این حقوق و آزادی ها شایسته نیست تا در هیچ موردی خلاف با هدف ها و اصول «ملل متحد» اعمال شوند.

• ماده ی ۳۰

در این «اعلامیه» هیچ چیز نباید به گونه ای برداشت شود که برای هیچ «حکومت»، گروه یا فردی متضمن حقی برای انجام عملی به قصد از میان بردن حقوق و آزادی های مندرج در این «اعلامیه» باشد[۳].
-------------------------

والسلام

مدیر سایت روز نامه الكترونیكی درد نیوز –ااد

astarao@yahoo.com/09119812795
رو زنامه الكترونیكی آستارا نیوز - آینا / دکتر محمدعلی اسلامی / مهندس محمدرضا اسلامی / مهندس سیامک آستارایی / سارا هالو /پپام هالو/كورش کبیر -/09119812795astarao@yahoo.com
ژ"
نظرات() 
Buy cialis
جمعه 3 فروردین 1397 04:49 ق.ظ

Cheers! Plenty of tips!

click here cialis daily uk ou acheter du cialis pas cher cialis generico en mexico cialis online deutschland buy cialis online legal safe dosage for cialis cialis tadalafil cialis generic tadalafil buy cialis online napol cialis uk
Lanevins
جمعه 3 فروردین 1397 03:39 ق.ظ
payday loans no credit
<a href="https://borrowmoney.us.com/"> borrowing money</a>
$500 payday loan
<a href=https://borrowmoney.us.com/> borrows money</a> OK’
LmsAvefs
جمعه 3 فروردین 1397 12:48 ق.ظ
<a href="http://www.jthink.net/jaikozforum/user/editDone/81427.page">online payday loans fast</a>
<a href=http://digital.tubmaninstitute.ca/myomeka/posters/show/1002>fast loans bad credit</a>
<a href="http://www.ism.edu.br/periodicos/index.php/nepp/user/viewPublicProfile/40918">fast payday loans online</a>
<a href=http://www.enterpriseefficiency.com/profile.asp?piddl_userid=806845>fast cash</a>
<a href="http://revistaiiqb.usac.edu.gt/index.php/revista_cientifica/user/viewPublicProfile/10936">fast cash</a>
<a href=http://journals.kent.ac.uk/index.php/feministsatlaw/comment/view/41/0/12416>cash advances online fast payday loans</a>
<a href="https://openjournals.wsu.edu/index.php/landescapesarchived/user/viewPublicProfile/26493">fast cash loan</a>
<a href=http://www.ijpcm.org/index.php/IJPCM/user/viewPublicProfile/12434>fast online loans</a>
<a href="https://journals.uvic.ca/index.php/INKE/comment/view/168/0/10629">fast cash payday loans online</a>
<a href=https://www.planetanalog.com/profile.asp?piddl_userid=46928>fast payday loans online</a> OK’
KjhSeiRL
پنجشنبه 2 فروردین 1397 10:32 ب.ظ
debt consolidation home loan
<a href="https://quickloan.us.com/">quick loans online</a>
online payday loans direct lender
https://quickloan.us.com/ - quick online payday loans OK’
Gbbkense
پنجشنبه 2 فروردین 1397 05:22 ق.ظ
non prescription viagra
<a href="http://vlagraviagra.com/">viagra price</a>
viagra free trial
<a href=http://vlagraviagra.com/>generic viagra</a> OK’
AadEmpak
چهارشنبه 1 فروردین 1397 04:23 ق.ظ
viagra costs
<a href="http://purseinstock.com/">buy viagra</a>
generic viagra pills
http://purseinstock.com/ - cheap viagra OK’
LlmAvefs
سه شنبه 29 اسفند 1396 04:43 ب.ظ
where to buy viagra online
<a href="http://buyviaqra.com/">viagra</a>
cheap herbal viagra
<a href=http://buyviaqra.com/>viagra generic online</a> OK’
klaSharp
سه شنبه 29 اسفند 1396 12:49 ق.ظ
viagra pill
<a href="http://onlinevlagra.com/">viagra pills</a>
low price viagra
<a href=http://onlinevlagra.com/>generic viagra</a> OK’
LmmDrycle
دوشنبه 28 اسفند 1396 08:36 ب.ظ
herbal alternative to viagra
<a href="http://genericvlagra.com/">online viagra</a>
what is viagra
<a href="http://genericvlagra.com/">viagra price</a> OK’
Gntpaync
شنبه 26 اسفند 1396 04:52 ب.ظ
<a href="http://prinivilbuyusa.com/">cialis pills</a>
cheap prinivil
<a href=http://prinivilbuyusa.com/>cialis</a> OK’
QvcNoild
شنبه 26 اسفند 1396 02:49 ب.ظ
<a href=http://synthroidcheapred.com/>synthroid online</a>
synthroid grapefruit juice interaction
<a href="http://synthroidcheapred.com/">cheap synthroid</a> OK’
OklWhidly
جمعه 25 اسفند 1396 03:09 ب.ظ
prednisone tablets 5 mg price
<a href="http://prednisonepill20mg.com/"></a>
prednisone uses for colds
<a href="http://prednisonepill20mg.com/">prednisone dose pack</a> OK’
HjnInjed
جمعه 25 اسفند 1396 07:39 ق.ظ
<a href="http://norvascbuynow.com/">norvasc nursing implications</a>
norvasc losartan
http://norvascbuynow.com/ - norvasc pills OK’
lkjSharp
جمعه 25 اسفند 1396 04:26 ق.ظ
lipitor brand
<a href="http://lipitoronlinewww.com/">lipitor price</a>
lipitor generic name and classification
<a href=http://lipitoronlinewww.com/>lipitor side effects in men</a> OK’
Nyhpaync
پنجشنبه 24 اسفند 1396 06:23 ب.ظ
Hi!
<a href="http://cialisovnsm.com/">cialis pills</a>
buy cialis soft tabs
<a href=http://cialisovnsm.com/>cialis generic</a> OK’
GbdWhidly
پنجشنبه 24 اسفند 1396 12:10 ق.ظ
Hi! All!
<a href="http://cialisoakdm.com/"></a>
buy cialis australia
<a href="http://cialisoakdm.com/">cialis</a> OK’
LaqNoild
چهارشنبه 23 اسفند 1396 11:54 ق.ظ
Google!
<a href=https://medcialedonline.com/>cialis generic online</a>
cialis drugs
<a href="https://medcialedonline.com/">cheap cialis online canadian pharmacy</a> OK’
LaxInjed
سه شنبه 22 اسفند 1396 01:18 ب.ظ
Go!
<a href="https://cialpharmedi.com/">cialis</a>
cheap cialis professional
https://cialpharmedi.com/ - online cialis OK’
KmsAvefs
سه شنبه 22 اسفند 1396 11:04 ق.ظ
Hi!
<a href="http://viagrapbna.com/">online viagra</a>
viagra online canada
<a href=http://viagrapbna.com/>viagra online</a> OK’
PbdSharp
دوشنبه 21 اسفند 1396 05:18 ب.ظ
My!!!
<a href="http://genericviaser.com/">viagra</a>
brand viagra online
<a href=http://genericviaser.com/>cheap viagra</a> OK’
LmmDrycle
دوشنبه 21 اسفند 1396 12:34 ب.ظ
Hi All!
<a href="http://viagracefo.com/">viagra online</a>
buy brand viagra online
<a href="http://viagracefo.com/">generic viagra online</a> OK’
FhhFoulp
یکشنبه 20 اسفند 1396 08:52 ب.ظ
HiMen!!
<a href="http://viagrapfhze.com/">buy viagra</a>
viagra pills uk
<a href=http://viagrapfhze.com/>online viagra</a> OK’
HexEmpak
شنبه 19 اسفند 1396 01:36 ب.ظ
Hi! Hi!
<a href="http://viagraveikd.com/">buy viagra</a>
buy viagra online canada
http://viagraveikd.com/ - viagra for sale OK’
online casino games
شنبه 19 اسفند 1396 11:49 ق.ظ
casino online
online casino real money
casino online
casino games
kasino
PmdSharp
جمعه 18 اسفند 1396 10:32 ب.ظ
My!!!
<a href="https://vigrageneic.com/">viagra online</a>
natural viagra
<a href=https://vigrageneic.com/>buy viagra online</a> OK’
RvuDrycle
جمعه 18 اسفند 1396 12:12 ب.ظ
Hi All!
<a href="http://onlineviaqer.com/">buy viagra online</a>
buy cheap brand viagra
<a href="http://onlineviaqer.com/">buy viagra</a> OK’
FvvFoulp
پنجشنبه 17 اسفند 1396 01:18 ب.ظ
HiMen!!
<a href="http://canadiannowv.com/">viagra online canadian pharmacy</a>
best price for viagra
<a href=http://canadiannowv.com/>viagra online</a> OK’
FnaAvefs
چهارشنبه 16 اسفند 1396 11:27 ق.ظ
Hi!
<a href="http://viagraazmhj.com/">viagra generic online</a>
viagra oral
<a href=http://viagraazmhj.com/>viagra pills</a> OK’
Okmpruct
چهارشنبه 16 اسفند 1396 10:40 ق.ظ
Hi! http://gocialisgjb.com/
brand cialis for sale
<a href="http://gocialisgjb.com/">generic cialis online</a>
effects of cialis on women
<a href=http://gocialisgjb.com/>cialis generic</a> ’
HnuEmpak
چهارشنبه 16 اسفند 1396 12:20 ق.ظ
Hi! Hi!
<a href="https://viagrakjkmn.com/">viagra pills</a>
over the counter viagra
https://viagrakjkmn.com/ - viagra generic OK’
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo