به روز نامه الكترونیكی درد نیوز اولین سایت حقوق بشر و محیط زیسنت ایران خوش آمدید تاسیس 1379 درد نیوز - اعتصاب رونامه نگار اولین وبلاگ نویس ایرانی ،فعال حقوق بشر و مدیر مسول سایت درد نیوز اعتراض به وزیر ارشاد و بنیاد شهید كشور

دنیای وارونه-عجب رسمیه رسم زمونه

اعتصاب رونامه نگار اولین وبلاگ نویس ایرانی ،فعال حقوق بشر و مدیر مسول سایت درد نیوز اعتراض به وزیر ارشاد و بنیاد شهید كشور

تاریخ:چهارشنبه 22 شهریور 1396-10:18 ق.ظ

درخواست رسیدگی به ریس جمهور  و اعتصاب  روزنامه نگار ( اعتراض ) مدیر سایت درد نیوز و اولین وبلاگ نویس ایرانی و نویسنده و محقق و شاعر و مستند سازو فعال حقوق بشر ومحیط زیست

بنام خدای بخشنده و مهربان

با عرض سلام  خدمت ریس جمهوری اسلامی ایران  آقای حسن روحانی

موضوع : اعتصاب می كنم از رو زنامه نگاری و وبلاگ نویسی و سایت خبری و مستند سازی تا زمانیكه به دو درخواست احقاق من رسید گی شود  ..اگر رسیدگی نشود از كشور مهاجرت خواهم  كرد (اا دارستانی روزنامه نگار و اولین وبلاگ نویس ایرانی و سایت درد نیوز درایران تاسیس 1379 و فعال حقوق بشر و محیط زیست و نویسنده و محقق ( 5 كتاب مجوز و چاپ شده است )

تمام كتابهایم  و11آثارم تحقیق و شعرم و كارت خبر نگاری و فیلم هایم  را آتش زدم بعنوان اعتراض تا احقاق حقم  و بعنوان اعتراض فعالیت روز نامه نگاری و سایت و وبلاگ نویسی و مستند سازی و نویسندگی و تحقیق و شاعری  را تعطیل نمودم ( یعنی اعتصاب مدنی نمودم )
این اولین و آخرین نامه  من به مسئولان نظام در خصوص احقاق حق خواهم بود  و تا وقتی كه احقاق حق و رسیدگی نشود به عنوان یك روز نامه نگار  و وبلاگ نویس  و فعال حقوق بشر ومحیط زیست  و اولین مدیران مسئول و موسسان سایت خبری  و تحلیل در ایران بعنوان اعتراض  و اعتصاب كاری  رسما  از كار زوزنامه نگاری مكتوب بعداز 19 سال  و وبلاگ نویسی و سایت خبری بعداز  16 سال  دست می كشم  و رسما  بعنوان اعتراض  به كار  دولت جمهوری اسلامی ایران اعتصاب كاری می كنم  رسما فعالیت  روز نامه نگاری  و وبلاگ نویسی  و سایت خبری ملی واستانی و  شهرستانی  و همچنین نویسندگی و تحقیق و مستند سازی را تعطلیل می كنم  تا صدور مجوز  سایت  درد نیوز dardnews.ir     ( اولین روز نامه الكترونیكی  خبری و تحلیل و حقوق بشری و محیط زیستی در ایران ) رسما از امروز  اعتصاب كاری می كنم و تمام كتباهایم 5 تا سالها قبل مجوز گرفتند و شش كتابم (یعنی كلا  یازده كتابم )كه اتمام كرده بودم حاصل سالها زحمت بود كه یكی مجموعه حكایتها و اشعار اسماعیل بابا بود با كارت خبر نگاری و خودكار كارم آتش زدم و در سایت گذشتم و رسما اعتصاب كاری می كنم .
دو درخواست از ریس جمهور دارم  با توجه به اینكه سازمان نانوشته ای پشت پرده با پرنده سازی تاكنون زندگی ام را مختل كردند  هم در كار  فرهنگی و سیاسی و اقتصادی تاكنون میلیاردها تومان ضرر مالی   و معنوی و روحی زدند ... حالا بگذارم دهها بار شكنجه و زندانی و محاكمه بخاطر اجرای عدالت در  قوه قضاییه  چون بدون سند و مدرك و پرنده سازی مرا دادگاهی می كردند بارها تبریه شدم هیچ گونه سابقه سو سیاسی  و اجتماعی ندارم  و گواهی عدم سو پیشنه هم دریافت نمودم و حتی در شورای اسلامی روستای خودم ریس و عضو بودم دوره قبلی  مرا  رد صلاحیت با اینكه تایید را روز آخرگرفتم  مرا پنچ شنبه و جمعه
حصر خانگی كردند .... اگر از ظلم وستم واذیت و ازار و شنكجه و.. بنویسم هزار عریصه  جدا می خواهد   من دو درخواست از شما دارم

...1-صدور پروانه سایت درد نیوز dardnews.ir تاسیس 1379     

   2- پی گیریی در صدور حكم شهادت   پدر جانباز 65 درصد بسیجی هشت سال دفاع مقدس  من  كه با اعمال نفوذ جریان انحرافی احمدی نزاد (بخاطروبلاگ نویسی و سایت درد نیوز ) حكم شهادتش با توجه به اسناد و مدارك پزشكی صادر نشد
مشروح درخواست :
1- صدور پروانه روز نامه الكترونیكی درد نیوز(تاسیس 1379) dardnews.ir     ( در سامانه ثبت نام معاونت مطبوعاتی  پرونده ام  موجود است )  سالهاست تشكیل پرونده به بهانه واهی  معاونت مطوبعاتی ( كمیسیون ) بمن مجوز نمی دهد  و این بار هم  با پی گیریی ها از طریق  وزارت ارشاد  قرار شد  من دوبار ه یعنی تابستان 1394 در سایت  سامانه درخواست صدور مجوز سایتها ثبت نام  كنم  در صدور مجوز تسریع شود    ماهها ست باز من در نویتم ودر سایت  وزارت ارشاد   ثبت نام كردم  تمام مدارك را فرستاد م هر بار شكایت و درخواست رسمی  می كنم می گویند درسایت  مشكل دارید  این بار هم  دیگر  دیدند دیگر  نمی توانند اشكال تراشی كنند  دیدم در سایت  در قسمت ثبت نام  من نوشتند  كارت ملی تایید نشده است
 
واقعا جای سوال است كارت ملی   من حتی رفتم به اداره ثبت گفت كارت ملی شما اشكال ندارد دوباره   كارت ملی را اسكن  كردم  هنوز خبری نیست  و تلفنی كه در سایت زدند  جوابگو نیست   (اولین روز نامه الكترونیكی  خبری و تحلیلی و حقوق بشر و محیط زیست در ایران تاسیس 1379) زمانیكه قانون فضای مجازی  و پروانه فعالیت سایتها صادر نشده بود  من درد نیوز و سایتها آستارا نیوز و گیلان من و ایران نیوز را داشتم و همه این سایت ها می شناسند.. خلاصه سازمان نانوشته ای  در خصو ص صدور مجوز درد نیوز  من كارشكنی می كند و دیگر  كارهایم با اینكه گواهی عدم سو. پیشنه هم دارم  در خواست هفته نامه آبادگران شمال  نمودم  (پرونده ام موجود است )  سال 1390   كمیسیون  صدور پروانه در معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد كتبا بمن ابلاغ نمود بعلت عدم صلاحیت ( امینتی ) به شما مجوز داده نمی شود پی گیرییها بارها نمودم نتیجه نگرفتم  ....  و سایت درد نیوز نیز بارها پی گیریی نمودم بار اول در كمیسیون دیگر بهانه نداشتند  بعلت صلاحیت  علمی كتبا بمن ابلاغ نمودند مجوز ندادند  كه بعداز پی گیریی طبق  مقرارات وزارت ارشاد  كتابهای و سوابق روز نامه نگاری من در ارزشیابی  وزارت ارشاد (مسولش آقای عظیمی  بود ) كتبا ارزشیبابی وزارت ارشاد   بخاطر كتاب و سابقه روز نامه نگاری  برایم برابر معادل نامه دادند ...... از تابستان 1394 پرونده ام  ثبت نام كردم  هر روز یك بهانه  و آخرین بهانه  در سایت ثبت نامی  كارت ملی بود ... كه حل شد .....   اولا  من  فعالیت وبلاگ نویسی و سایت خبری ام از قبل از قانون صدورپروانه بود  و سالها قبل از قانون فضای مجازی من فعالیت داشتم و دارم  دوما من الان مدرك تحصیلی ام حل گردیده  و چرا هربار مشكل تراشی می كنند  چرا  من كه 16 سال است روز نامه الكترونیكی در د نیوز  را دارم مجوز من نمی دهند .... و چرا جوابگو كسی نیست .. چرا امنیت شغلی  نیست همین  انتخابات یكی از سایت های  خبری من بنام آستارالی كه برای آستارا بود  astarali.ir    بدون تخلف و اخطار فیلتر كردند و كسی جوابگو نیست در شهرستان هشتاد هزار نفری سایت آستارالی بالای 40 هزار بازدید داشت .... درخواست رسیدگی و صدور  پروانه روزنامه الكترونیكی دردنیوز را دارم  تا مجوز داده نشود  من بخاطر نداشتن  امنیت شغلی و ظلم وستم بمن و خانواده ام   اعتصاب می كنم  رسما دست از روزنامه نگاری مكتوب و مجازی بر می دارم و تمام كتابهایم 5 تا مجوز سالها قبل گرفتند و شش  كتابم  به اضافه مجموعه اشعار رو حكایتها و شعر های اسماعیل بابا  با كارت خبر نگاری و خودكارم را آتش زدم و فیلمش را درسایت گذشتم و دست از كار كشیدم  و رسما اعتصاب  می كنم  و اگر وزارت ارشاد جوابگو نباشد  من از كشور مهاجرت خواهم كرد
  
2-صدور حكم شهادت پدر جانباز 65 درصد بسیجی هشت  سال دفاع مقدس  ( با توجه به اسناد و مدارك  پزشكی و گواهی پزشك معالج ).. بخاطر فعالیت وبلاگ نویسی  و سایت درد نیوز و آستارا نیوز  و گیلان من و ایران نیوز و رونامه نگاری   نماینده اسبق  و فرماندار اسبق و جریان انحرافی  دسیسه كردند  ... پدرم  كه جانباز هشت سال دفاع مقدس است ( بسیجان هشت سال دفاع مقدس از 1359 تا 1362..)  جانباز 65 درصد بود بعداز سالها زمین گیری بر اثر جانبازی و موج گرفتگی بارها بستری طولاتی مدت داشته بخاطر موج گرفتگی ( یك چشم تخلیه و چشم دیگرش كم بینا  و بدنش كلا پلاتین بود و دوبار بخاطر موج گرفتگی و جانباز یبرای مداوا المان اعزام شده بود ... خلاصه بر اثر جانبازی درمهرماه 1388 در بیمارستان دولتی  آستارا به لقا الله پیوست و  چون دكتر نمی دانست وی جانباز است فوت نوشته بود ...اما بعدا كه پرونده پزشكی و جانبازی را بردیم گفت بر اثر جانبازی است یعنی موج گرفتگی و..... حتی در نامه رسمی  به بنیاد تشریح  كرد  اما بنیاد گیلان اعلام می كند كمیسیون یكبار رای داده است و مدارك بستری پدرم در بیمارستان شفا  رشت و بیمارستان تخصصی اعصاب و روان بنیاد شهید ایثار شهید باریاب اردبیل ( متعلق به بنیاد ) را به كمیسیون نمی فرستد (قبلا مدارك بیمارستان شفا و بیمارستان اعصاب و روان بنیاد در اردبیل  به كمیسون پزشكی و حتی در پرونده پدرم نبود )  ما درخواستمان  بود كه مدارك بستری بیمارستان شفارشت   و بیمارستان اعصاب و روان شهید باریاب اردبیل ( متعلق به بنیادشهید  ) و گواهی  دكتر معالج  كه پدرم آنجا بستری بود فوت شده  كه تایید می كند پدرم بر اثر بیماری  جانباز شده است  به كمیسیون تجدید نظر ماده 15 بنیاد شهید فرستاد شود اما بنیاد گیلان بخاطر اعمال نفوذ  دو فرد كارمند بنیاد شهید استان گیلان ( كه دوستان نماینده سابق و...هستند و وابسته به جریان انحرافی احمدی نزاد بودند و هستند  ) مانع می شوند  و در بنیاد شهید استان نفوذ دارنند ...(حتی  جریان انحرافی در زمان احمدی نزاد با نامه نگاری از طریق ریس بنیاد شهید آستارا و گیلان  حتی می خواستند  قبر پدرم كه روی سنگ قبر نوشته بودیم  شهید جانباز   تخریب كنند كه با مخالفت شورای تامین شهرستان این كارانجام نشد )

درخواست ارسال مدارك بستری  بیمارستان  شفا و بیمارستان اعصاب و روان ایثار  ( متعلق به بنیاد )  و گواهی تایید پزشك بیمارستان دولتی مبنی بر مرگ بر اثر جانبازی  به كمیسیون ماده 15 بنیاد شهید بدون اعمال نفوذ است  تا احقاق حق و پدرجانباز 65 درصد بسیجی  من  حكم شهادتش صادر شود ...

دیگر بلا ها  و پرونده سازی و كارشكنی سازمان  نا نوشته  كه درزندگی ام را مختل كرده نیاز شد برایتان می نوشتم دارم خاطرات من با سازمان نانوشته را می نویسم ....اخراج از هیات امنا مسجد تا محكمه بدون سند ومدرك و ربودن و حصر خانگی غیر قانونی و شكنجه و نابودی كار اقتصادیم سه مورد به كار كه 19 سال است مشغول بودم  بدون حكم دادگاه سازمان نانوشته مانع شده است .... چون وبلاگ نویس و سایت نگار و نویسنده و شاعر آزاداندیش  و فعال حقوق بشر و محیط زیست هستم و حتی تاكنون دوبار برای تاسیس  جمعیت مدافعان حقوق بشر      و جمعیت مدافعان محیط زیست تشكیل پرونده  و تكمیل هر دو پرونده  مجوز داده نشد .... و حتی جلوی وام بمن گرفتند و ...

با افتخار اعلام می‌کنم آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است..هیچ کس از سانسور سود نمی‌برد و سانسورچی‌ها باید بدانند دل مردم همیشه با حقیقت است.. دكتر محمد علی هالو

سایتهای كه از سال 1379  من تاسیس كردم و مدیر مسولش هستم تاكنون فعالیت دارم و بگذاریم كه تاكنون چندبار حماه سایبری بدون مدرك وسند فیلتر شدند  وآستارالی یكماه اتس فیلتر است كسی جوابگو نیست  و همه جهان مرا به اسم دكتر محمد علی هالو ( اسماعیل اسدی دارستانی  )فعال حقوق بشر و میحط زیست می شناسند ...    (  قبلا ایرن نیوز یك بود كه بسرقت رفت (irannews3.ir) و    astarali.ir  آستارالی ششم اسفند 94 توسط گروه فشار فیلترشد             -----  astara1.ir

Astaranews1.ir  ---staranews.com    -gilanman.ir/     ---

  dardnews.ir

 

اسماعیل اسدی دارستانی    روز نامه نگار (19سال سابقه)   و اولین وبلاگ نویس و سایت خبری و حقوق بشر و محیط زیست (16سال  از سال 1379) و فعال حقوق بشر و محیط زیست و نویسنده و محقق 5 كتاب  و شاعر و درجه داربازنشسته ارتش و فرزند و برادر جانباز   و درجه دار بازنشسته نیروهای مسلح    09119812795

 
ژ"
نظرات() 
hztknido
شنبه 28 مهر 1397 10:09 ب.ظ
american loans <a href="https://cashpaydayloansi.com/">online loans monthly payments</a> approval no fax payday loans <a href=https://cashpaydayloansi.com/>bad credit payday loan lenders</a>
nrhLeara
شنبه 28 مهر 1397 09:14 ب.ظ
no credit check personal loans <a href="https://jojoloanspayday.com/">1000 faxless payday loan</a> actual payday loan companies <a href=https://jojoloanspayday.com/>advances</a>
nsgGlult
شنبه 28 مهر 1397 06:35 ب.ظ
1 hour payday loans no credit check <a href="https://hopcashpaydayloans.com/">3 month payday loans uk</a> best online payday loans <a href=https://hopcashpaydayloans.com/>debt counseling</a>
lowest price on dapoxetine
شنبه 28 مهر 1397 06:07 ب.ظ
sildenafil aus türkischer apotheke
https://salemeds24.wixsite.com/amoxil amoxil 650mg online
sildenafil and diet
over the counter amoxil
boyfriend bought sildenafil
jsgbeanT
شنبه 28 مهر 1397 03:42 ب.ظ
bad credit personal installment loan <a href="https://fastpaydayloansi.com/">fax free payday loan payday</a> need personal loan <a href=https://fastpaydayloansi.com/>online payday advance loans</a>
cialis side effects
شنبه 28 مهر 1397 09:43 ق.ظ
cialis rx shop nl [url=http://calisgenhea.org]cialis dosage[/url] which is cheaper viagra levitra or cialis
nike sb lunar stefan janoski mid obsidian white gum
شنبه 28 مهر 1397 06:00 ق.ظ
<a href="http://www.europeevangelism.top/35/kobe-9-2014 ">kobe 9 2014</a><a href="http://www.europeevangelism.top/36/adidas-ultra-boost-3.0-night-navy-for-sale ">adidas ultra boost 3.0 night navy for sale</a><a href="http://www.europeevangelism.top/37/asics-onitsuka-tiger-mexico-66-orange-silver-asics-onitsuka-tiger-mexico-66-orange-silver ">asics onitsuka tiger mexico 66 orange silver asics onitsuka tiger mexico 66 orange silver</a><a href="http://www.europeevangelism.top/38/black-and-gold-nike-air-max-90 ">black and gold nike air max 90</a>
nike sb lunar stefan janoski mid obsidian white gum http://www.campingingalveston.top/2/nike-sb-lunar-stefan-janoski-mid-obsidian-white-gum
employment plus lafayette indiana
شنبه 28 مهر 1397 06:00 ق.ظ
<a href="http://www.cwpublicrelations.top/20/nike-mercurial-superfly-yellow-2014 ">nike mercurial superfly yellow 2014</a><a href="http://www.cwpublicrelations.top/21/mens-nike-shox-current-blue-gold ">mens nike shox current blue gold</a><a href="http://www.cwpublicrelations.top/22/10-kicks-that-need-to-drop-in-price-so-i-can-buy-them-already ">10 kicks that need to drop in price so i can buy them already</a><a href="http://www.cwpublicrelations.top/23/new-release-nike-air-max ">new release nike air max</a>
employment plus lafayette indiana http://www.grazydaysfamilyfarm.top/15/employment-plus-lafayette-indiana
red an white 12s
شنبه 28 مهر 1397 06:00 ق.ظ
<a href="http://www.getprefix.top/28/brown-boots-for-toddlers-girls ">brown boots for toddlers girls</a><a href="http://www.getprefix.top/29/new-arrivals-of-jordan-20s ">new arrivals of jordan 20s</a><a href="http://www.getprefix.top/3/new-balance-990-black-orange-new-balance-shoes-on-buyfantasticshoes ">new balance 990 black orange new balance shoes on buyfantasticshoes</a><a href="http://www.getprefix.top/30/nike-lunarglide-6-sky-blue-white ">nike lunarglide 6 sky blue white</a>
red an white 12s http://www.lindseyglobal.top/11/red-an-white-12s
blue purple air max
شنبه 28 مهر 1397 05:58 ق.ظ
<a href="http://www.botelhostudios.top/17/nike-air-max-2013-stores ">nike air max 2013 stores</a><a href="http://www.botelhostudios.top/18/nike-nike-air-max-nike-2010-air-max ">nike nike air max nike 2010 air max</a><a href="http://www.botelhostudios.top/19/nike-air-max-x10 ">nike air max x10</a><a href="http://www.botelhostudios.top/2/retro-13-superman-jordan-retro-13 ">retro 13 superman jordan retro 13</a>
blue purple air max http://www.mcshanehealthcare.top/35/blue-purple-air-max
lili1973
جمعه 27 مهر 1397 06:54 ب.ظ
We're a group of volunteers and opening a new scheme in our community.

Your web site offered us with valuable info to work on. You've done an impressive job and our entire community will
be grateful to you.
lili1973
جمعه 27 مهر 1397 05:29 ب.ظ
It's very straightforward to find out any topic on web as compared to books, as I found this paragraph at this website.
aamsonline-
جمعه 27 مهر 1397 03:50 ب.ظ
A person necessarily assist to make significantly posts I might state.
That is the first time I frequented your website
page and up to now? I surprised with the analysis you made to create this actual put up amazing.
Excellent activity!
888opzi
جمعه 27 مهر 1397 10:46 ق.ظ
Heya! I realize this is kind of off-topic however I had to
ask. Does running a well-established blog like yours take a large amount of work?
I am completely new to blogging but I do write in my journal
daily. I'd like to start a blog so I can share my personal experience and feelings online.

Please let me know if you have any kind of ideas or tips for new aspiring blog owners.

Thankyou!
aamsonline
جمعه 27 مهر 1397 09:43 ق.ظ
magnificent post, very informative. I wonder why the other specialists of this sector don't understand this.
You must continue your writing. I'm confident, you've a great readers' base already!
womens adidas zx 850 black
جمعه 27 مهر 1397 08:33 ق.ظ
<a href="http://www.jocondelux.com/6/nikeid-lebron-13-25k-qs ">nikeid lebron 13 25k qs</a><a href="http://www.jocondelux.com/7/black-desert-online-auto-loop ">black desert online auto loop</a><a href="http://www.jocondelux.com/8/adidas-originals-superstar-slip-on-w-noir-blanc-s81337 ">adidas originals superstar slip on w noir blanc s81337</a><a href="http://www.jocondelux.com/9/adidas-nmd-womens-s76005-blue-white ">adidas nmd womens s76005 blue white</a>
womens adidas zx 850 black http://www.rpm3ddesigns.com/2/womens-adidas-zx-850-black
nike victory
جمعه 27 مهر 1397 08:33 ق.ظ
<a href="http://www.sabrinakohnert.com/31/kyrie-1-red-and-black ">kyrie 1 red and black</a><a href="http://www.sabrinakohnert.com/32/nike-cruiser-sunglasses ">nike cruiser sunglasses</a><a href="http://www.sabrinakohnert.com/33/nike-sb-dunk-low-j-pack-bred ">nike sb dunk low j pack bred</a><a href="http://www.sabrinakohnert.com/34/cheap-jordan-4-shoes ">cheap jordan 4 shoes</a>
nike victory http://www.southamericancholo.com/3/nike-victory
air jordan melo 1.5 silver air jordan melo m11
جمعه 27 مهر 1397 08:31 ق.ظ
<a href="http://www.rattevelt.com/24/nike-air-max-nomo-kids ">nike air max nomo kids</a><a href="http://www.rattevelt.com/25/air-jordan-retro-12-black-yellow ">air jordan retro 12 black yellow</a><a href="http://www.rattevelt.com/26/nike-jordan-flight-45-shoes ">nike jordan flight 45 shoes</a><a href="http://www.rattevelt.com/27/oakley-valve-sun-glasses ">oakley valve sun glasses</a>
air jordan melo 1.5 silver air jordan melo m11 http://www.abaslinkdesarrollapersonas.com/30/air-jordan-melo-1.5-silver-air-jordan-melo-m11
bibitalia^^$
جمعه 27 مهر 1397 08:29 ق.ظ
This is very interesting, You're a very skilled blogger.
I have joined your rss feed and look forward to seeking more
of your wonderful post. Also, I have shared your
web site in my social networks!
binaryoptionsmentor.com$#@*
جمعه 27 مهر 1397 05:05 ق.ظ
Hi there, just wanted to mention, I loved this blog post. It was practical.

Keep on posting!
topstart#$@
جمعه 27 مهر 1397 04:15 ق.ظ
I am really thankful to the owner of this website who has shared this impressive post at at this time.
topstart&***
جمعه 27 مهر 1397 01:54 ق.ظ
It's nearly impossible to find educated people on this topic, but you
sound like you know what you're talking about!
Thanks
tbyquorm
پنجشنبه 26 مهر 1397 01:39 ق.ظ
canadian payday loan association <a href="https://leaderapply.com/">cash advance near me</a> bad credit payday loan <a href=https://leaderapply.com/>payday advance usa</a>
nfxRusia
چهارشنبه 25 مهر 1397 07:02 ب.ظ
500 payday loans <a href="https://mobilleaderapply.com/">payday loans lenders</a> apply loan bad credit <a href="https://mobilleaderapply.com/">payday loans lenders</a>
imkloalE
چهارشنبه 25 مهر 1397 04:47 ق.ظ
get loan bad credit <a href="https://greencheckngo.com/">online cash payday loans</a> az laws payday loans <a href=https://greencheckngo.com/>payday loan online</a>
http://csp.dayscorp.com/UserProfile/tabid/61/userId/285948/Default.aspx
سه شنبه 24 مهر 1397 05:29 ب.ظ
I do trust all of the ideas you have introduced to your post.
They are very convincing and can certainly work. Nonetheless,
the posts are very brief for beginners. May you
please prolong them a bit from next time? Thank you for the post.
kyrie 2 shoes while this kyrie 2 is selling at undftd now a full on retail launch hasnt happened just yet. readers
سه شنبه 24 مهر 1397 05:04 ق.ظ
<a href="http://www.antoniocasolanurseries.com/39/summer-2014-nike ">summer 2014 nike</a><a href="http://www.antoniocasolanurseries.com/4/adidas-campus-shaggy-suede-pack ">adidas campus shaggy suede pack</a><a href="http://www.antoniocasolanurseries.com/40/the-og-nike-air-max-90-infrared-will-be-returning-in-2015 ">the og nike air max 90 infrared will be returning in 2015</a><a href="http://www.antoniocasolanurseries.com/5/adidas-stan-smith-orange-gold ">adidas stan smith orange gold</a>
kyrie 2 shoes while this kyrie 2 is selling at undftd now a full on retail launch hasnt happened just yet. readers http://www.provideomixers.com/25/kyrie-2-shoes-while-this-kyrie-2-is-selling-at-undftd-now-a-full-on-retail-launch-hasnt-happened-just-yet.-readers
mtgquorm
دوشنبه 23 مهر 1397 08:53 ب.ظ
canadian pharmacy viagra <a href="http://sexviagen.com/">viagra online canadian pharmacy</a> viagra oral <a href=http://sexviagen.com/>buy generic viagra online</a>
nztdoons
دوشنبه 23 مهر 1397 03:54 ب.ظ
cialis professional <a href="http://cialisgretkjss.com/">where to buy cialis over the counter</a> tadalafil best price <a href=http://cialisgretkjss.com/>cialis generic</a>
viagra cheap thailand
یکشنبه 22 مهر 1397 08:17 ب.ظ
can you buy real cialis online
generic viagra for cheap
should i buy generic viagra
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo